14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Zápisnice VV SHV

 

č. 07/2006, 26.09.2006 
č. 08/2006, 17.10.2006
 
 
 
č. 7/2006, 26.09.2006
V hodnotení pretekov informoval Mikleš Miloš o Majstrovstvách Slovenska – krátke trate, ktoré sa konali vo Zvolene, v termíne 14.-16.07.2006., o novom štartovnom zariadení, ktoré bolo veľkým prínosom a splnilo svoj účel. Ubytovanie a strava boli zabezpečené organizátorom za veľmi výhodných podmienok.

Ďalej Róbert Petriska informoval o Pohári Slávie UK, ktorý sa konal v Bratislave, v Jarovciach, dňa 09.09.2006. Preteky boli dobre zorganizované, napriek tomu, že boli uskutočnené mimo lodenice a všetok materiál bolo treba priniesť aj vrátane zabezpečenia elektrického prúdu. Pretekárom sa odovzdávali diplomy, medaily aj vecné ceny. R. Petriska opísal dobrú spoluprácu s NŠC, sekretariátom SZRK, Slovenskou Asociáciou dračích Lodí. Predsedníctvo SZRK uznalo pochvalu usporiadateľovi za vydarenú akciu.

Boris Bergendi informoval SZRK o Súťaži olympijských nádejí, ktoré sa konali v termíne 23. – 24.09.2006 v Piešťanoch. Rozpočet na túto akciu bol len 50.000 Sk. Zúčastnilo sa 11 krajín, približne 300 pretekárov. Ubytovanie a strava boli zabezpečené. B. Bergendi opísal dobrú spoluprácu s klubom TJ Sĺňava Piešťany a s ostatnými dobrovoľnými pracovníkmi. Predsedníctvo konštatovalo nízku výkonnosť našich reprezentantov.

Hodnotenie pretekov Pohár SNP, Majstrovstvá Slovenska – maratón a Svetového pohára v maratóne sa bude konať na ďalšom P-SZRK.

Boris Bergendi informoval o ukončenej účtovnej inventúre a prebiehajúcej inventúre materiálu, ktorou bol poverený pán ján Matocha. 

Pavel Blaho informoval Predsedníctvo o MS seniorov (príloha 1), ktoré sa konalo v Szegede. P-SZRK zobralo správu na vedomie.

ŠTK navrhla kalendár pretekov na rok 2007. RT pripravia stanovisko do 10.10.2006, kedy pošlú svoje návrhy na sekretariát a členom predsedníctva SZRK.

Boris Bergendi informoval o školení trénerov 1. triedy. Prihlásilo sa 6 ľudí (Jana Bobková, Ján Miškovič, Peter Štern, Ladislav Váňa, Vladimír Husák, Rastislav Rus). Jedná sa o 2-ročné štúdium. Cena za ročné školenie je 10.000 Sk na ktoré SZRK príspeje sumou 4.000 Sk.

Boris Bergendi informoval o viazaní (krátení) rozpočtu z Ministerstva školstva, presnú výšku viazania Ministerstvo sľúbilo zaslať na zväz do polovice októbra.


 
č. 8/2006, 17.10.2006
V hodnotení pretekov Jaroslav Ostrčil zhodnotil organizáciu Rozlúčkových pretekov bez výskytu problémov, za účasti 21 klubov, z toho tri maďarské a jeden český.
M-SR v maratóne a Hargašov memoriál sa bude hodnotiť na ďalšom Predsedníctve SZRK.

Marián Tesárik informoval o stretnutí Realizačného tímu juniorov, ktorý preberal zloženie reprezentačného družstva na rok 2007 (Sekcia Reprezentacia) a nominačné kritériá, ktoré dodá na ďalšie Predsedníctvo SZRK. P-SZRK schválilo RDJ na rok 2007 jednohlasne.

Predsedníctvo SZRK diskutovalo Nominačné kritériá predložené Realizačným tímom seniorov. Po dopracovaní ich RT predloží na ďalšom P-SZRK.

Predsedníctvo SZRK jednohlasne schválilo návrh Tibora Soósa na zvýšenie poplatku za lôžko v TC Komárno na 240,- Sk /člena SZRK a deň s platnosťou od 1.1.2007 z dôvodu zvyšovania cien prevádzkových nákladov.

Boris Bergendi informoval o plánovanom Seminári rozhodcov na 24. a 25.11.2006 a zasadnutí Trénerskej rady na 9.12.2006.

Boris Bergendi informoval o opatrnom realizovaní výdavkov SZRK, kvôli nejasnej situácii o viazaní rozpočtu. V mesiaci september SZRK neobdržal dotáciu, z čoho bude plynúť problém pri úhradách nákladov.
 

 

 

 

č. 9/2006, 16.11.2006

-          Inventúra -  prebieha s predpokladom ukončenia do konca decembra. Inventúru vykonáva p. Matocha

-          Marián Tesárik predložil predsedníctvu vypracovaný Harmonogram prípravy RDJ a RDK na rok 2007. Predsedníctvo harmonogram schválilo.

-          Vypracované Nominačné kritéria RDS na rok 2007 predložila Jana Masárová. Predsedníctvo  harmonogram schválilo.

-      Miroslav Haviar a Dušan Šinka informovali P-SZRK o SP Trenčín - maratón, ktorý sa konal v Trenčíne, v termíne 08. - 09.07.2006. Išlo o prvé podujatie takéhoto druhu v  slovenskej rýchlostnej kanoistike. Zúčastnilo sa asi 300 pretekárov zo 17 krajín. Ubytovanie a strava, technické zabezpečenie, záchranná služba boli zabezpečené. Odozva zahraničných tímov bola pozitívna. Podujatie zabezpečoval organizačný výbor zväzu, v spolupráci s TTS Trenčín, ktorý mal na starosť technické zabezpečenie. Predsedníctvo pripomienkovalo doriešiť vykázanú stratu podujatia s p.Plškom na najbližšom predsedníctve. TTS Trenčín podá najneskôr 22.11.2006 súhlas, alebo návrhy k ponuke Predsedníctva SZRK k spoločnej spolupráci na ME 2007 (akreditácia, ubytovanie a strava budú zabezpečené SZRK). V prípade ak do určeného dátumu TTS nezaujme stanovisko, určí ďalší postup Jaroslav Ostrčil.

-          Anketa 2006 o najlepších športovcov zväzu sa bude konať dňa 04.01.2007.

-          Marián Tesárik navrhol zabezpečiť pre pretekárov tréningové denníky. Radovan Šimočko pošle na sekretariát kontakt na dodávateľa.

-          Boris Bergendi vypracoval a predložil návrh rozdelenia finančných prostriedkov klubom - dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2006, Predsedníctvo SZRK schválilo jednohlasne,

-          Boris Bergendi informoval P-SZRK o výberovom konaní na juniorského trénera. Požiadavky na túto pozíciu vypracuje Boris Bergendi, Róbert Petriska. Komisiu pri výberovom konaní budú tvoriť: Jaroslav Ostrčil, Boris Bergendi, Róbert Petriska a Mário Klieštenec. Predsedníctvo tento návrh schválilo jednohlasne