14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Archív aktualít

06. september 2017

Výberové konanie na trénerské pozície v rýchlostnej kanoistike


Slovenská kanoistika - sekcia hladkých vôd vyhlasuje výberové konanie na pozície:

1. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Trenčín (lodenica TTS Trenčín)

2. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Bratislava (lodenica Tatran KVS Bratislava)

3. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Bratislava (lodenica Slávia UK Bratislava)

4. Tréner rýchlostnej kanoistiky v lokalite Moravany/Piešťany (lodenica ŠK Kajak Moravany)

Požiadavky na pozíciu:

Odborné vzdelanie v rýchlostnej kanoistike - tréner min. II. kvalifikačného stupňa

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Trénerská prax v rýchlostnej kanoistike

Aktívna pretekárska prax v rýchlostnej kanoistike

Znalosť práce s počítačom, internetom, sociálnymi sieťami

Znalosť pravidiel rýchlostnej kanoistiky

Znalosť zväzových smerníc

Skúsenosti s účtovaním domácich a zahraničných akcií

Vodičský preukaz skupiny B, do budúcna BE

Znalosť anglického jazyka (nemeckého jazyka) výhodou

Pracovná náplň pozície:

Vedenie tréningového procesu v klube s prevažným zameraním na juniorov a kadetov

Tvorba tréningových plánov a dlhodobej koncepcie športovej prípravy

Vyhodnocovanie tréningového procesu, predkladanie hodnotiacich správ

Aktívna účasť na trénerských radách a seminároch organizovaných zväzom

Pedagogicko-vzdelávacia činnosť a náborové aktivity

V prípade potreby výjazdy na sústredenia a súťaže organizované zväzom

Zastupovanie klubu na výjazdoch

Aktívna spolupráca so športovým riaditeľom sekcie hladkých vôd

V prípade potreby aktívna výpomoc pri plnení cieľov sekcie hladkých vôd

Zoznam požadovaných dokladov od uchádzača na pozíciu:

1. písomná žiadosť o zaradenie na konkrétnu pozíciu (lokalitu)

2. profesijný štruktúrovaný životopis s preukázateľnou trénerskou a pretekárskou praxou v športovom odvetví rýchlostná kanoistika

3. kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, plus doklad o vzdelaní v športovom odvetví rýchlostná kanoistika

4. predloženie návrhu rámcovej stratégie trénerskej činnosti na obdobie rokov 2018 - 2020

5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)

6. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

Druh pracovného pomeru:

živnosť

Termín začatia pracovného pomeru:

nástup možný ihneď (dohoda)

Informácie o výberovom konaní:

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je 22.09.2017.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, respektíve dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe na canoe@canoe.sk.

Termín výberového konania:

streda 27.09.2017
S označením na obálke a v žiadosti:
„Výberové konanie - NEOTVÁRAŤʺ

Adresa na podanie žiadosti:

Slovenská kanoistika - sekcia hladkých vôd
Junácka 6
831 04 Bratislava

PaedDr. Róbert Petriska
Predseda SK SHV

   

« späť