14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

  Juniori a kadeti

 

Nominačné preteky:

 

      1. Majstrovstvá Slovenska - dlhé trate 9.-10.5.2009

- povinná účasť členov reprezentantačného družstva juniorov

 

      2. I. Kvalifikačné preteky - Račice  12.-13.5.2009

- povinná účasť členov reprezentačného družstva juniorov v disciplínach K1, C1 na 500m

a 1000m. V prípade účasti niektorých členov reprezentačného družstva juniorov v seniorskej kategórii v týchto pretekoch nie sú títo povinní štartovať v juniorskej kategórii.

- preteky budú kontrolným pretekom

 

      3. Medzinárodná regata - Piešťany  29-31.5.2009

- povinná účasť členov reprezentantačného družstva juniorov, doplnená o ďaľších pretekárov na základe výsledkov z I. Kvalifikačného preteku  v Račiciach (obsadenie K1, K2, C1, C2 na návrh osobných trénerov s prihliadnutím na výsledky I. Kvalifikačného preteku v Račiciach a  výsledkov v roku 2008)

- posádky lodí K4, C4 určí reprezentačný tréner na základe výsledkov I. Kvalifikačného preteku v Račiciach,  výsledkov v roku 2008 a po konzultácii s realizačným tímom juniorov

 

      4.   Zvolenská 1000-ka - Zvolen  13.-14.6.2009

- hlavný nominačný pretek na MEJ vo všetkých disciplínach

- nominačný pretek na medzinárodnú regatu do Bydgoszczi

- adepti na štart v štvorkajaku ma MEJ a MSJ sú povinní štartovať v singlových disciplínach na 500m i 1000m

 

      5. Medzinárodná regata - Bydgoszcz 26.-28.6.2009

 • - štartuje 1. loď vporadí so Zvolenskej 1000-ky vjuniorskej kategórii vjednotlivých disciplínach, o štarte ďaľších lodí rozhodne realizačný tím juniorov po Zvolenskej 1000-ke.

     

      6. Majstrovstvá Slovenska na krátkych tratiach - Zvolen 24.-26.7. 2009

 • - povinná účasť členov reprezentantačného družstva juniorov a kadetov
 • - nominačný pretek na Súťaž olympijských nádejí vRačiciach
 • - pretek je jedným zhlavných kritérií pri zložení reprezentačného družstva juniorov a kadetov pre rok 2010

   

 

     

Kritériá účasti na MEJ v Poznani (16.-19.7.2009):

 

 

 1. prvá loď v poradí z nominačného preteku na Zvolenskej 1000-ke
 2. v prípade víťazstva osoby alebo posádky štartujúcej v inej kategórii bude nominovaná na MEJ nasledujúca loď v poradí za víťazom (najhoršie umiestnená na 3.mieste, s odstupom za víťazom na 500m trati max. 2s, na 1000m trati max. 4s)
 3. preukázaná výkonnosť na medzinárodných regatách v Piešťanoch alebo v Bydgoszczi (účasť vo finále a umiestnenie v 1. polovici štartového poľa)
 4. jedna osoba môže štartovať na MEJ maximálne na 1 trati v 1 disciplíne (s výnimkou dievčat)
 5. členovia posádok K4, C4 musia preukázať vysokú singlovú výkonnosť na I. Kvalifikačnom preteku v Račiciach a na Zvolenskej 1000-ke.

 

 

 

Kritériá účasti na MSJ v Moskve (31.7.-2.8.2009):

 

 

 1. každá loď umiestnená na MEJ v Poznani vo finále
 2. o účasti ďaľších lodí na MSJ rozhodne Realizačný tím juniorov na základe výsledkov na MEJ v Poznani

 

 

 

Kritériá účasti na Súťaž olympijských nádejí v Račiciach (12.-13.9. 2009):

 

 • 1. vkategŕii K1, C1, K1ž prvé 2 lode v poradí zMajstrovstiev Slovenska na krátkych tratiach vročníku 1992,1993,1994
 • 2. vkategórii K2, C2, K2ž prvé 2 lode vporadí zMajstrovstiev Slovenska na krátkych tratiach vročníku 1992 a prvé 2 lode vporadí vspoločnom pretekuročníkov 1993, 1994
 • 3. posádky K4, C4 a K4ž budú zložené zúčastníkov preteku vkategóriách K1, C1, K1ž, K2, C2 a K2ž - o zložení posádok rozhodne realizačný tím juniorov

 

 

 

Neúčasť na nominačných pretekoch sa akceptuje len na základe predloženej lekárskej správy, ktorú prehodnotí reprezentačný lekár.

Nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON po odsúhlasení Realizačným tímom juniorov predkladá reprezentačný tréner juniorov na schválenie predsedníctvu SZRK.

V prípade nepredvídaných okolností má právo Realizačný tím juniorov rozhodnúť o ďalšom riešení nominácie na MRJ, MEJ, MSJ a SON.

Naďalej platí striedavý štart, t.j. v prípade potreby na návrh reprezentačného trénera ostaršenie pretekárov  na nominačné preteky (konkrétne I.Kvalifikačné preteky v Račiciach

a Zvolenská 1000-ka).

 

 

Schválené Realizačným tímom juniorov

 

 

Juniori do 23 rokov

 

 

 Nominačné preteky:

 

      1. Kvalifikačné preteky - Račice  12.-13.5.2009

- povinná účasť členov reprezentačného družstva, ktorí sa chcú nominovať na ME U23

- povinná účasť v disciplínach K1, C1 na 500m a 1000m.

- pôjde sa A aj B - finále. Prvý deň budú štartovať K1, C1 , druhý deň posádky

- preteky budú kvalifikačným pretekom na SP v Poznani, o konkrétnej účasti rozhodne RTS

 

     2.   Svetový pohár - Poznaň 22.-24.5.2009

- nomináciu navrhne RTS na základe výsledkov z Kvalifikačného preteku v Račiciach

 

     3.   Medzinárodná regata - Piešťany  29-31.5.2009

- povinná účasť členov reprezentantačného družstva , doplnená o ďaľších pretekárov na základe výsledkov z I. Kvalifikačného preteku  v Račiciach (obsadenie K1, K2, C1, C2 na návrh osobných trénerov s prihliadnutím na výsledky I. Kvalifikačného preteku v Račiciach a  výsledkov v roku 2008)

- posádku lode K4 navrhne RTS na základe výsledkov I. Kvalifikačného preteku v Račiciach

 

      4.   Zvolenská 1000-ka - Zvolen  13.-14.6.2009

- hlavné nominačné preteky na ME U23 v Poznani

- nominačné preteky na medzinárodnú regatu do Bydgoszczi

 

      5. Medzinárodná regata - Bydgoszcz 26.-28.6.2009

 • - štartujú všetci pretekári nominovaní na ME U23 v nominovaných disciplínach ( svýnimkou pretekárov, ktorí sa nominujú na ME seniorov)
 • - o štarte ďaľších lodí rozhodne realizačný tím po Zvolenskej 1000-ke.

    

      6. Majstrovstvá Slovenska na krátkych tratiach - Zvolen 24.-26.7. 2009

 • - povinná účasť členov reprezentantačného družstva

 

Kritériá účasti na ME U23 v Poznani (16.-19.7.2009):

 

 1. prvá loď v poradí z nominačného preteku na Zvolenskej 1000-ke z pretekárov do 23 rokov
 2. v prípade víťazstva osoby alebo posádky štartujúcej v inej kategórii na ME bude nominovaná na ME U23 nasledujúca loď v poradí za víťazom (najhoršie umiestnená na 3.mieste, s prijatelným odstupom po posúdení RTS)
 3. preukázaná výkonnosť na medzinárodných regatách v Piešťanoch, Poznani alebo v Bydgoszczi

 

          jedna osoba môže štartovať na ME U23 maximálne na 1 trati v 1 disciplíne

Neúčasť na nominačných pretekoch sa akceptuje len na základe predloženej lekárskej správy, ktorú prehodnotí reprezentačný lekár.

Nomináciu na MR, ME U23 po odsúhlasení Realizačným tímom predkladá predseda RTS na schválenie predsedníctvu SZRK.

V prípade nepredvídaných okolností má právo Realizačný tím rozhodnúť o ďalšom riešení nominácie na MR, ME U23.

 

Schválené Realizačným tímom seniorov dňa 20.1.2009

 

V Bratislave 20.1.2009