14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ NA STIAHNUTIE

Nominačné kritériá na vrcholné medzinárodné preteky 2013

Všeobecné podmienky nominácie

Nominovať sa na vrcholné medzinárodné podujatia môžu tí pretekári, ktorí sa zúčastnia všetkých pretekov a testov, ktoré sú súčasťou nominácie. Pretekárov, ktorí sa nominujú na MEJ, MSJ a SON určí RTJ na základe kontrolných testov, MRJ Piešťany a kvalifikačných  pretekov.

Členmi družstva na vrcholné podujatia môžu byť tí pretekári, ktorí súhlasia s  podmienkami centrálnej prípravy kontrolné testy a výcvikové tábory v prípade, že finančné možnosti SZRK nám to umožnia zorganizovať.

Zostavenie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v realizačnom tíme na základe výsledkov z kontrolného testu, MRJ Piešťany a kvalifikačného preteku a to K1 1-6 loď v poradí a K2 1-3 loď v poradí.

Nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON predkladá RTJ na schválenie prezídiu SZRK.

Neúčasť na podujatiach sa akceptuje len na základe predloženej lekárskej správy, ktorú prehodnotí RTJ.

Dodržiavanie antidopingových pravidiel zo strany pretekárov a všetkých ďalších účastníkov systému prípravy je základnou podmienkou účasti na pretekoch. Povinnosťou všetkých pretekárov je vyvarovať sa používaniu zakázaných látok za účelom zvýšenia výkonnosti.

Povinnosť členov RDJ a RDK  je viesť si tréningový denník športovca, ktorý budú mať so sebou na všetkých akciách organizovaných SZRK.

Povinnosť športovca správať sa pri výkone funkcie podľa najvyšších meradiel cti, morálky, športového ducha a súťažných pravidiel.

Naďalej platí striedavý štart t.j.  v prípade potreby ostarenie pretekárov  na kvalifikačné preteky. Predkladá písomne osobný tréner predsedovi RTJ a gen. sekretárovi SZRK.

Na MEJ Poznaň a MSJ Welland  môžu pretekári štartovať, len v jednej disciplíne a jednej trati.

Postupnosť nominácie

MRJ Brandenburg 3.-5.5.2013 predbežne plánovaná účasť na pretekoch s mini družstvom do 7 pretekárov. Výber pretekárov na základe výsledkov z roku 2012. Zloženie družstva navrhne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a následne ho predloží P- SZRK na schválenie. O účasti sa rozhodne aj na základe finančných možností SZRK. Z môjho pohľadu by bolo prospešné sa zúčastniť týchto pretekov ,aby mali naši najlepší pretekári čím viac štartov v medzinárodnej konkurencii.

Kontrolný testovací zraz Nováky 11.-12.5.2013 povinná účasť všetkých členov RDJ, RDK aj tých, ktorí majú reprezentačné ambície a chcú sa uchádzať o nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON. Dosiahnuté výsledky budú pomocným ukazovateľom pre výber družstva na MRJ Piešťany. Kontrolný testovací zraz sa uskutoční ,len v singlových disciplínach. Na základe dosiahnutých výsledkov bude zložená hromadná posádka K4 a to 1-7 loď v poradí. Náplň testov prvý deň chlapci aj dievčatá 3x 1000m. Druhý deň chlapci 3x 500m a 3x 200m, dievčatá 3x 500m a 3x 200m. Na náklady SZRK účasť všetkých členov RDJ a RDK. Ostatný pretekári, ktorý majú záujem sa môžu zúčastniť na vlastné, alebo oddielové náklady. Merítkom bude súčet časov. V prípade posádok sa budú zohľadnovať zjazdené posádky z klubov a z predošlého obdobia.

MRJ Piešťany 24.-26.5.2013 štart vybraného RDJ a RDK na náklady usporiadateľa (SZRK). Štartovať budú prvé 2 lode z Kontrolného testu Nováky v A družstve a ďalšie 2 lode v poradí z Kontrolného testu v B družstve v  kategóriách K1,K2,K4,C1,C2,C4. Zloženie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov  Kontrolného testu a výsledkov z roku 2012. Pretekárom, ktorý sa na náklady SZRK nezmestia do nominácie odporúčam štart pod hlavičkou príslušného oddielu, v ktorom sú registrovaný. MRJ  je kontrolným a prípravným pretekom v medzinárodnej konkurencii. Z MRJ Piešťany sa nominuje na Kvalifikačný pretek Račice prvých 6 slovenských lodí v každej disciplíne.

M SR DT Nováky 1.-2.6.2013 povinná účasť všetkých členov RDJ a RDK v K1 a C1.

Kvalifikačný pretek Račice 5.- 6 .6. 2013 - hlavný nominačný pretek na MEJ Poznaň vo vybranej disciplíne smerom k štartu na MEJ Poznan. Víťazné lode v disciplínach K1,C1,K2,C2,K4 a C4 sa kvalifikujú na MEJ Poznan. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K1 a C1 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 3. miesta s minimálnym časovým odstupom za víťaznou loďou, ktorý posúdi RTJ.  V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K2 a C2 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 2. miesta s minimálnym časovým odstupom, ktorý posúdi RTJ. O štarte jednotlivých disciplín na MEJ Poznaň rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle.

Zúčastniť na sa na tomto Kvalifikačnom preteku Račice 5.-6. 6. 2013 môže prvých 6 slovenských lodí z MRJ Piešťany v každej disciplíne.

MEJ Poznaň 27.-30.6.2013 štart prvej lode z K.P. Račice v disciplíne K1,K2,C1,C2,K4 a C4 o štarte jednotlivých disciplín rozhodne RTJ  na základe ich výkonnosti. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie. Počet nominovaných na náklady SZRK bude závisieť od množstva finančných prostriedkov. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti .

MSJ Welland 1.-4.8.2013 na základe dosiahnutých výsledkov z MEJ Poznaň sa nominujú pretekári, ktorí preukážu vysokú medzinárodnú výkonnosť a dosiahnu nasledovné umiestnenie:

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

K1 200m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 500m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K1 1000m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

K2 200m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K2 500m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K2 1000m

muži

8 miesto

Olympijská disciplína

K4 1000m

muži

8 miesto

Olympijská disciplína

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

K1 200m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 500m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 1000m

ženy

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K2 500m

ženy

8 miesto

Olympijská disciplína

K2 1000m

ženy

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K4 500m

ženy

8 miesto

Olympijská disciplína

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

C1 200m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

C1 500m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

C1 1000m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

C2 500m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

C2 1000m

muži

8 miesto

Olympijská disciplína

C4 1000m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie. Počet nominovaných na náklady SZRK bude závisieť od množstva finančných prostriedkov a prednostne budú nominovaný pretekári v olympijských disciplínach. V prípade nesplnenia nominačných kritérií z MEJ Poznaň navrhne RTJ nomináciu na základe zváženia všetkých náležitostí.

M-SR KT 9.-11.8.2013 povinný štart všetkých reprezentantov RDJ a RDK. Nominačný pretek na SON Račice  vo vybranej disciplíne smerom k štartu na SON Račice. Na SON sa nominujú ročníky 96,97 a 98 a to nasledovne: prvé dve lode z kategórie K1,C1 a prvé dve lode ročník 96 z kategórie K2 a C2 a prvé dve lode z ročníku 97 a 98 spojené.. Posádku K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie .

SON Račice 13.-15.9.2013 . Na SON sa nominujú z M-SR KT ročníky 96,97 a 98 a to nasledovne prvé dve lode z kategórie K1,C1 a prvé dve lode ročník 96 z kategórie K2 a C2 a prvé dve lode z ročníku 97 a 98 spojené. Posádku K4 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v RTJ.RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie

V prípade nepredvídateľných okolností má právo RTJ rozhodnúť o návrhu nominácie na MRJ Piešťany,

MEJ Poznaň, MSJ Welland a SON Račice ináč ako je v nominačných kritériách, a tak predložiť návrh na schválenie P-SZRK.