14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

Nominačné kritériá JUNIOROV

na vrcholné medzinárodné preteky 2016.

Všeobecné podmienky nominácie

 1. Nominovať sa na vrcholné medzinárodné podujatia môžu tí pretekári, ktorí

sa zúčastnia všetkých pretekov a testov, ktoré sú súčasťou nominácie.

 1. Pretekárov, ktorí sa nominujú na MEJ, MSJ a SON určí RTJ na základe kontrolných testov, MRJ Piešťany a kvalifikačného  preteku.
 2. Členmi družstva na vrcholné podujatia môžu byť tí pretekári, ktorí súhlasia s  podmienkami centrálnej prípravy kontrolné testy a výcvikové tábory v prípade, že finančné možnosti SZRK nám to umožnia zorganizovať.
 3. Zostavenie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v realizačnom tíme na základe výsledkov z kontrolného testu, MRJ Piešťany a kvalifikačného preteku a to K1 1-6 loď v poradí a K2 1-3 loď v poradí.
 4. Nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON predkladá RTJ na schválenie prezídiu SZRK.
 5. Neúčasť na podujatiach sa akceptuje, len na základe predloženej lekárskej správy, ktorú prehodnotí RTJ.
 6. Dodržiavanie antidopingových pravidiel zo strany pretekárov a všetkých ďalších účastníkov systému prípravy je základnou podmienkou účasti na pretekoch. Povinnosťou všetkých pretekárov je vyvarovať sa používaniu zakázaných látok za účelom zvýšenia výkonnosti.
 7. Povinnosť členov RDJ a RDK  je viesť si tréningový denník športovca, ktorí budú mať so sebou na všetkých akciách organizovaných SZRK.
 8. Povinnosť športovca správať sa pri výkone funkcie podľa najvyšších meradiel cti, morálky, športového ducha a súťažných pravidiel.
 9. Naďalej platí striedavý štart t.j.  v prípade potreby ostaršenia pretekárov  na kvalifikačné preteky. Predkladá písomne osobný tréner predsedovi RTJ a gen. sekretárovi SZRK.
 10. Zúčastniť sa na  Kvalifikačnom preteku Zemník 11.-12.6.2016 môže prvých 6 slovenských lodí z  MRJ Piešťany v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.
 11. Na MEJ a MSJ môžu pretekári štartovať, len v jednej disciplíne a jednej trati. O štarte vo viacerých disciplínach rozhodne RTJ na základe výkonnosti pretekárov a možnosti podľa časového programu pretekov.

Vrcholné podujatia a výcvikové tábore RDJ a RDK.

13.2.2016

Testy RDJ,RDK

Šamorín

9.-17.4.2016

VT RDJ a RDK

Nitrianske rudno

7.-8..5.2016

Testy RDJ a RDK

Zemník

14.-16.5.2016

Spoločné preteky s Českom

Račice

21.-22.5.2016

M-SR DT

?

27.-29.5.2016

MRJ

Piešťany

11.-12.6.2016

Kvalifikačný pretek

Zemník

24.6.-5.7.2016

VT pred MEJ

?

14.-17.7.2016

MEJ& U23

Plovdiv, Bulharsko

28.-31.7.2016

MSJ&U23

Minsk, Bielorusko

5.-7.8.2016

M-SR KT

Zemník

15.-18.9.2016

MSJ+U23 maratón

Brandenburg, Nemecko

23.-25.9.2016

SON

Szeged, Maďarsko

1.-14.11.2016

Testy RDJ a RDK

Bratislava, NŠC

5.-11.12.2016

VT RDJ a RDK

Štrbské pleso

Postupnosť nominácie.

· Testy RDJ,RDK 13.2.2016

 • Kontrolný testovací zraz Zemník  7.-8.5.2016 povinná účasť všetkých členov RDJ, RDK aj tých, ktorí majú reprezentačné ambície a chcú sa uchádzať o nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON. Dosiahnuté výsledky budú pomocným ukazovateľom pre výber družstva na MRJ Piešťany. Kontrolný testovací zraz sa uskutoční, len v singlových disciplínach. Náplň testov prvý deň chlapci 3X1000m a dievčatá 2x 1000m. Druhý deň chlapci 3x 500m a 3x 200m, dievčatá 2 x 500m a 2 x 200m. Na náklady SZRK účasť všetkých členov RDJ a RDK. Ostatní pretekári, ktorí majú záujem sa môžu zúčastniť na vlastné alebo oddielové náklady. Poradie športovcov v kategóriách bude určovať súčet časov jednotlivých disciplín. V prípade skladania posádok sa budú zohľadňovať zjazdené posádky z klubov z predošlého obdobia.

 • M SR DT  21.-22.5.2016 povinná účasť všetkých členov RDJ a RDK v K1 a C1.

 • MRJ Piešťany 27.-29.5.2016 štart vybraného RDJ a RDK na náklady usporiadateľa (SZRK). Štartovať budú prvé 2 lode z kontrolného testu Zemník v A družstve a ďalšie 2 lode v poradí z kontrolného testu v B družstve v  kategóriách K1,K2,K4,C1,C2,C4. V prípade skladania posádok sa budú zohľadňovať zjazdené posádky z klubov z predošlého obdobia. V nominácii bude zohľadnená aj výkonnosť z roku 2015. Zloženie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov z kontrolného testu a výsledkov z roku 2015. Pretekárom, ktorí sa na náklady SZRK nezmestia do nominácie odporúčam štart pod hlavičkou príslušného oddielu, v ktorom sú registrovaný. MRJ  je kontrolným a prípravným pretekom v medzinárodnej konkurencii. Z MRJ Piešťany sa nominuje na Kvalifikačný pretek Zemník prvých 6 slovenských lodí v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

 • Kvalifikačný pretek Zemník 11.-12.6.2016 – hlavný nominačný pretek na MEJ Plovdiv vo vybranej disciplíne smerom k štartu na MEJ Plovdiv. Víťazné lode v disciplínach K1,C1,K2,C2,K4 a C4 sa kvalifikujú na MEJ Plovdiv. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K1 a C1 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 3. miesta s minimálnym časovým odstupom za víťaznou loďou, nomináciu určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ.  V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K2 a C2 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 2. miesta s minimálnym časovým odstupom,   nomináciu určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ

Časový odstup:

. K1,C1- 1000m-4sek.,K2,C2- 3sek.

· K1,C1- 500m-2sek.,K2,C2- 1,5sek.

· K1,C1- 200m-1sek.,K2,C2- 1sek.

O nominovaní jednotlivých disciplín na MEJ Plovdiv rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas.

RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu. Na základe toho predloží nomináciu prezídiu SZRK.

Zúčastniť sa na  Kvalifikačnom preteku Zemník 11.-12.6.2016 môže prvých 6 slovenských lodí z  MRJ Piešťany v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

· MEJ Plovdiv 14.-17.7.2016 Nominujú sa najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach s prihliadnutím na medzinárodné výsledky v roku 2016 a na výsledky z testov, MRJ a KP juniorov 2016. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MEJ 2016 vo všetkých disciplínach rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v  RTJ.

Predseda RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie. Počet nominovaných na náklady SZRK bude závisieť od množstva finančných prostriedkov, budú uprednostnené olympijské disciplíny. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti .

· MSJ Minsk 28.-31.7.2016 Nominujú sa najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach s prihliadnutím na medzinárodné a domáce výsledky v roku 2016 a  výsledky z testov, MRJ a KP juniorov a MEJ 2016. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MSJ 2016 vo všetkých disciplínach rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v  RTJ.

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

K1 200m

Muži

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 500m

Muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K1 1000m

Muži

12 miesto

Olympijská disciplína

K2 200m

Muži

8 miesto

Olympijská disciplína

K2 500m

Muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K2 1000m

Muži

8 miesto

Olympijská disciplína

K4 1000m

Muži

8 miesto

Olympijská disciplína

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

K1 200m

Ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 500m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 1000m

ženy

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K2 500m

ženy

8 miesto

Olympijská disciplína

K2 1000m

ženy

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K4 500m

ženy

8 miesto

Olympijská disciplína

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

C1 200m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

C1 500m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

C1 200m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

C1 500m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

C1 1000m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

C2 500m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

C2 1000m

muži

8 miesto

Olympijská disciplína

C4 500m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

Počet nominovaných na náklady SZRK bude závisieť od množstva finančných prostriedkov a prednostne budú nominovaný pretekári v olympijských disciplínach. O zaradení jednotlivých disciplín na MSJ rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas. RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti .Na základe toho predloží nomináciu prezídiu SZRK.

 • M-SR KT 5.-7.8.2016 povinný štart všetkých reprezentantov RDJ a RDK. Nominačný pretek na SON Szeged  vo vybranej disciplíne smerom k štartu na SON Szeged. Na SON sa nominujú ročníky 99,00 a 2001 a to nasledovne: prvé dve lode z kategórie K1,C1 a prvé dve lode ročník 99 z kategórie K2 a C2 a prvé dve lode z ročníku 2000 a 2001 spojené. Posádku K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie .

 • SON Szeged 23.-25.9.2016 Na SON sa nominujú z M-SR KT ročníky 99,2000 a 2001, viď predošlý bod M SR KT.

 • V prípade nepredvídateľných okolností môže RTJ  návrhuť P – SZRK zmeny nominácie na MRJ Piešťany, MEJ Plovdiv, MSJ Minsk a SON Szeged  na schválenie .

 

Spracoval: Marián Tesárik

Schválené Prezídiom SZRK