14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritériá

Nominačné kritériá Slovenskej kanoistiky v maratóne na rok 2018

Medzinárodný kalendár hlavných maratónskych podujatí na rok 2018:

1. Svetový pohár v maratóne Viana do Castelo, Portugalsko 25.5 – 27.5. 2018

2. ME v maratóne Metkovic, Chorvátsko 5.7. - 8.7. 2018

3. MS v maratóne Prado Vila Verde, Portugalsko 6.9 – 9.9. 2018

Plánované preteky maratónskeho družstva na rok 2018.

· Viedenský medzinárodný maratón, Viedeň, Rakúsko - 5.5. 2018

· Majstrovstvá SR v maratóne, Zemník,Bratislava 19.5.2018

· Svetový pohár v maratóne Viana Do Castelo, Portugalsko 25.5 – 27.5. 2018

· ME v maratóne Metkovic, Chorvátsko 5.7. - 8.7. 2018

· Nominačný pretek na ME, Hradec Králové, Česká republika 4.8.2018

· MS v maratóne Prado Vila Verde, Portugalsko 6.9 – 9.9. 2018

1. Nominačné kritériá maratón 2018:

a, Viedenský medzinárodný maratón, Viedeň – 5.5.2018 /Rakúsko/

Nominačné preteky na Svetový pohár v maratóne /Viana Do Castelo/ . Odporúča sa štartovať všetkým záujemcov o štart na SP v maratóne. V singlových disciplínach. Pri nominácii sa bude prihliadať na odstup od víťaza, počet štartujúcich a počet zúčastnených klubov (najmä Maďarských klubov). Slovenská kanoistika – sekcia hladkých vôd (ďalej len SKA – SHV) zabezpečí dopravu a preplatí finančné náklady spojené so štartom na podujatí vybraným pretekárom, ktorých určí reprezentačný tréner v maratóne. Títo športovci sú povinní nahlásiť svoj záujem o štart do 30.04.2018 reprezentačnému trénerovi v maratóne Marianovi Lachkovičovi.

Bližšie info ohľadom pretekov nájdete na http://www.psv-kanu.at/J3/index.php alebo priamo u reprezentačného trénera na tel. čísle 0948 009 511, alebo mailom lachkovic@joj.sk

b, Majstrovstvá SR v maratóne, Zemník, Bratislava 19.5.2018

Kontrolný a nominačný preteky na ME. Odporúča sa účasť záujemcov o štart na SP 2018 a ME v maratóne Metkovic, Chorvátsko 5.7. - 8.7. 2018. Víťazi juniorských a seniorských kategórii budú na základe dosiahnutých výsledkov a časov nominovaní na ME v maratóne Metkovic.

c, Svetový pohár v maratóne Viana Do Castelo, Portugalsko 25.5 – 27.5. 2018

Nominovaní budú pretekári z Viedenského medzinárodného maratónu 2018, ktorí splnia nominačné kritéria pre účasť na Svetovom pohári.

O návrhu nominácie na SP Viana Do Castelo 2018 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne.


d, ME v maratóne Metkovic, Chorvátsko 5.7. - 8.7. 2018

Nominovaní budú pretekári z Majstrovstiev SR a odporúča sa aj štart na Viedenskom maratóne. V prípade záujmu o nomináciu v posádkových disciplínach, sa bude prihliadať na výkony dosiahnuté v singlových disciplínach na M SR.

O návrhu nominácie na ME v maratóne rozhodne reprezentačný tréner v maratóne.

 

e, Nominačný pretek na MS, Hradec Králové, Česká republika 4.8.2018

Nominačný pretek na MS v maratóne Prado Vila Verde, pretekári budú nominovaní na základe výsledkov z nominačného preteku, a aj dosiahnutých výsledkov z predchádzajúcich maratónskych pretekov v sezóne 2018. O návrhu nominácie na MS maratón 2018 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne.

Slovenská kanoistika – sekcia hladkých vôd (ďalej len SKA – SHV) zabezpečí dopravu a preplatí finančné náklady spojené so štartom na podujatí vybraným pretekárom, ktorých určí reprezentačný tréner v maratóne. Títo športovci sú povinní nahlásiť svoj záujem o štart do 30.07.2018 reprezentačnému trénerovi v maratóne Marianovi Lachkovičovi.

Bližšie info ohľadom pretekov u reprezentačného trénera na tel. čísle 0948 009 511, alebo mailom lachkovic@joj.sk


f, MS v maratóne Prado Vila Verde, Portugalsko 6.9 – 9.9. 2018

Nominujú sa pretekári na základe výsledkov z ME maratón 2018 a z nominačného preteku v Hradci Králové. Pri nominácii sa bude prihliadať na odstup od víťaza, počet štartujúcich, počet zúčastnených krajín a umiestnenie v štartovom poli. O návrhu nominácie na MS maratón 2018 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne.

2. Doplnky:

a) O záverečnej nominácii na medzinárodné podujatia rozhodne Výkonný výbor SKA – SHV.

b) Všetky nominácie a organizačné pokyny k jednotlivým akciám budú zverejnené na webovej stránke SKA – SHV.

c) Výkonný výbor SKA – SHV si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny v nomináciách,

d) Výkonný výbor SKA – SHV si vyhradzuje právo schvaľovať počet nominovaných lodí na jednotlivé podujatia podľa finančných možností zväzu,

e) Reprezentačný tréner odporúča pretekárom, ktorí majú záujem nominovať sa na medzinárodné podujatia absolvovať aj slovenské preteky: Majstrovstvá SR - DT, Majstrovstvá SR – maratón, Dunajský Maratón, Hargašov memoriál, Karloveský bobor, kde sa môžu stretnúť s reprezentačným trénerom a konzultovať svoj prípadný záujem o maratónske preteky aj v nasledujúcich sezónach.

f) Prideľovanie lodí – lode budú reprezentantom pridelené na základe výsledkov a počtu lodí, ktoré RDM má k dispozícii. Požičiavanie lodí bude prebiehať po dohode s reprezentačným trénerom. Je samozrejmé, že o pridelenú loď sa reprezentant príkladne stará a je za ňu plne zodpovedný.

V Bratislave 23.3.2018