14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Oddiely

ADRESÁR ODDIELOV A KLUBOV SZRK
01  UKB      KARLOVA VES
Slávia UK Bratislava
nábor detí 0905 789864
Adresa klubu: Trnavská cesta 39, 831 04  Bratislava
e-mail: canoehaviar@gmail.com
Tel: 0905789864
IČO: 686191
Bank. spojenie: SLSP Bratislava – mesto, č.ú. štátne prostriedky: 11466500/0900, účet kanoistického klubu: 2661430103/1100
Poštová adresa: Lackova 19, 841 04  Bratislava
Predseda: Ing. Miroslav Haviar
02  TAT
Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava
Adresa klubu: Botanická 11, 841 04  Bratislava 4
Tel: 0904093369
IČO: 686778
Bank. spojenie: SLSP Bratislava, č.ú.: 11456388/0900
Poštová adresa: Mgr. Juraj Kadnár, VK Tatran Karlova Ves, Botanická 11,
841 04  Bratislava 4
Predseda: Mgr. Juraj Kadnár

03  ŠKP
Športový klub polície Bratislava
Adresa klubu: Záporožská 8, 851 10  Bratislava
Adresa lodenice: Klokočova 10, 851 01  Bratislava
Tel: 02/62250076
IČO: 681989
Bank. spojenie: Poštová banka, č.ú.: 20311682/6500
Poštová adresa: Kanoistický oddiel ŠKP, Klokočova 10, 851 01  Bratislava
Predseda: Jana Bobková

04  ŠCP
Športové centrum polície
Adresa klubu: Romanova 37, 851 02  Bratislava
Tel: 02/62410513
Fax: 02/62524625
IČO: 735353
Bank. spojenie: NBS Bratislava, č.ú.: 212136-882/0720
Poštová adresa: Marian Tesárik, Romanova 37,
851 02 Bratislava

 

05  VIN      KARLOVA VES
KRK Vinohrady Bratislava
nábor detí  0905585755
Adresa klubu: Botanická 9, 841 04  Bratislava
Tel: 0905585755
Fax: 02/43425294
IČO: 31744079
Bank. spojenie: VÚB Bratislava – mesto, č.ú.: 177134-012/0200
Poštová adresa: Jaroslav Ostrčil, Šustekova 29, 851 04  Bratislava
Predseda: Jaroslav Ostrčil

06  DUN      PETRŽALKA
Vodácky klub Dunajčík Bratislava
nábor detí 0905 978192
Adresa klubu: Klokočova 5, 851 01  Bratislava
e-mail: vybor@dunajcik.sk
Tel: 0905449188
IČO: 605115
Bank. spojenie: VÚB Bratislava – mesto, č.ú.: 120939-012/0200,
účet na štátne prostriedky: 4002551234/7500
Poštová adresa: Ing. Branislav Kunc, Nákovná 36/D, 821 06 Bratislava
Predseda: Ing. Branislav Kunc

07  INT        Lodenica za SLOVNAFTOM - Vlčie Hrdlo - Ružinov
Kanoistický klub AŠK Inter Bratislava
nábor detí  0911252937
Adresa klubu: Trnavská cesta 29, 832 84  Bratislava
Sídlo prevádzky klubu: Lodenica AŠK Inter Bratislava, Vlčie hrdlo, Bratislava - Ružinov
Web: www.askinter.sk
e-mail: michal.rudisin@gmail.com
Tel: 0911252937
IČO: 678457
Bank. spojenie: VÚB Bratislava, č.ú.: 9231112/0200, IBAN: SK45 0200 0000 0000 0923 1112, BIC: SUBASKBX
Prezident: Michal Rudišin

08  DKB      PETRŽALKA
Dunajklub Kamzík Bratislava
nábor detí   0908 194496
Adresa klubu: Klokočova 1, 851 01  Bratislava
Tel: 0905632185
IČO: 31753302
Bank. spojenie: Tatra Banka, č.ú.: 2622250142/1100
Poštová adresa: Ing. Milan Fiedler, Hálova 15, 851 01  Bratislava
Predseda: Ing. Milan Fiedler


09  ŠAM
Kajak canoe klub Šamorín
nábor detí 0908 727846
Adresa klubu: Veterná 18, 931 01  Šamorín
Tel: 0905/617668
IČO: 31823661
Bank. spojenie: SLSP Šamorín, č.ú.: 21878306/0900
Poštová adresa: Ing. Imrich Tóth, Priemyselná 3, 931 01  Šamorín
Predseda: Ing. Imrich Tóth

10  KOM
Kajak & kanoe klub Komárno
nábor detí 0907 339 239
Adresa klubu: Župná 18, 945 01  Komárno
Tel: 0907339239
Fax: 035/7730877
Fax lodenica: 035/7710649
IČO: 00609153
Bank. spojenie: VÚB Komárno, č.ú.: 10437-142/0200
Poštová adresa: Mgr. Ladislav Broczky, Župná 18,  945 01  Komárno
Predseda: Mgr. Ladislav Broczky

11  ŠTU
TJ Dunaj Štúrovo
nábor detí   0907 481932
Adresa oddielu: Ostrihomská cesta 6, 943 01  Štúrovo
e-mail: pupavka@inmail.sk
Tel: 0907481932
IČO: 34000381
Bank. spojenie: VÚB Nové Zámky, č.ú.: 52030-172/0200
Poštová adresa: Jozef Kužel, Štefánikova 12, 943 01  Štúrovo
Predseda: Jozef Kužel


12  PIE
Kajak-Kanoe Piešťany
nábor detí  0905 607296
Adresa oddielu: Rekreačná 5, 921 01  Piešťany
Tel: 0905757499
IČO: 42 164 737
Bank. spojenie: ČSOB Piešťany, č.ú.: SK04 7500 0000 0040 1315 3135
Poštová adresa: Robert Erban, Rekreačná 5, 921 01 Piešťany
Predseda: Mgr. Róbert Erban

13  TTS
Kanoistický klub TTS Trenčín
nábor detí    0903 448570
Adresa klubu: Mládežnícka 6, 911 01  Trenčín
Tel: 0905387895
IČO: 17638453
Bank. spojenie: VÚB Trenčín, č.ú.: 41933-202/0200
Poštová adresa: Kanoistický klub TTS Trenčín, Mládežnícka 6,
911 01  Trenčín
Predseda: Ladislav Váňa

14  ŠGT
TJ Slávia Športové gymnáziumTrenčín, kanoistický klub
nábor detí 0903 462172
Adresa klubu: Staničná 6, 911 05  Trenčín
Tel. lodenica: 0918182270
Fax 032/7430002
IČO: 30998417
Bank. spojenie: VÚB Trenčín, č.ú.: 45336-202/0200
Poštová adresa: Daniela Mrvová, Liptovská 3/10, 911 08  Trenčín
Predseda: Beáta Šinková

15  DUK
VŠC Dukla Banská Bystrica v Trenčíne, športový oddiel rýchlostnej kanoisticky
Adresa klubu: Štefánikova 16, 911 91  Trenčín
e-mail: nikolajova @dukla.sk
Tel: 0903/820970
Fax: 032/7431433
IČO: 800520
Bank. spojenie: NBS Trenčín, č.ú.: 7000166408/8180
Poštová adresa: VŠC Dukla Trenčín, Jana Nikolajová, Štefánikova 16,
911 01  Trenčín
Predseda:

16  NOV
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky
nábor detí  0918 435 610
Adresa klubu: Nábrežná 954, 972 71  Nováky
tel: 0904999105
IČO: 00628093
Bank. spojenie: VÚB Prievidza, exp. Nováky, č.ú.: 44432-382/0200
Poštová adresa: Milan Oršula, Rastislavova 325/10, 97271  Nováky
Prezident: Milan Oršula

17  POB
Kajak kanoe klub Považská Bystrica
nábor detí  0907452845
Adresa klubu: Mierová 308/3
017 01  Považská Bystrica
e-mail: jsajda111@gmail.com
tel: 0907452245
IČO: 42017106
Bank. spojenie: č.ú.: 4008113219/7500
Poštová adresa: Ing. Jozef Sajda, Mierova 308/3, 017 01 Považská Bystrica
Predseda: Ing. Jozef Sajda


18    ZVK
Klub rýchlostnej kanoistiky Zvolen
nábor detí  0905 751836
Adresa klubu: M. R. Štefánika 21, 960 01  Zvolen
Tel: 0905/751836
IČO: 0037949136
Bank. spojenie: Istrobanka Zvolen, č.ú.: 10006-64417120/4900
Poštová adresa: Ing. Miloš Mikleš, M. R. Štefánika 21, 960 01  Zvolen
Predseda: Jaroslav Kohút

19    DNB
Danube Slovakia športový klub
Adresa klubu: Slovienska 5/C, 841 10 Bratislava Devín
e-mail: lachkovic@gmail.com
Tel: 0903 259673
Predseda: Ing. Rudolf Lachkovič

20    MOR
Športový klub Kajak
Adresa klubu: Okružná 717/2, 922 21 Moravany nad Váhom
e-mail: skkajak@gmail.com
Tel: 0911040805
IČO: 37984047
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s, č. ú. 2926828345/1100
Poštová adresa: Okružná 717/2, 922 21 Moravany nad Váhom
Predseda: Ľuboš Horvát

21   HOS
VK Delfín Horné Srnie
Adresa klubu: Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie
e-mail: kkdelfinhornesrnie@gmail.com
Tel: 0904486432
IČO: 37912763
Bank. spojenie: 0272689593/0900
Poštová adresa: Zdenko Lipták, Železničná 110, 914 42 Horné Srnie
Predseda: Zdenko Lipták

22   ZLP
Vodácky klub Zlaté piesky
Adresa klubu: Mokráň záhon 4373/1, 821 04 Bratislava
web: www.vkzlatepiesky.sk
e-mail: vkzlatepiesky@gmail.com
Tel:
IČO: 50247891
Bank. spojenie: SK5675000000004023548077
Poštová adresa: Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda: Martina Kohlová

23   KAN
Kayak canoe klub Kanianka
Adresa klubu: Chemikov 86/19, 972 71 Nováky
web: www.kck-kanianka.sk
e-mail: info@kck-kanianka.sk
Tel:
IČO: 50288920
Bank. spojenie:
Poštová adresa: Chemikov 86/19, 972 71 Nováky
Predseda: Martin Bielik

24   NZA
SPORT CLUB SLOVAKIA
Adresa klubu: Líščie údolie 93, 841 04 Bratislava
web:
e-mail: slovakiasportclub@gmail.com
Tel: 0907065842
IČO: 42177111
Bank. spojenie: SK750900000000635130597
Poštová adresa: Líščie údolie 93, 841 04 Bratislava
Predseda: Radim Kráľ

25   NAN
Kayak canoe team Nána
Adresa klubu: Hviezdoslavova 52, 943 60 Nána
e-mail: stancsi85@gmail.com
Tel: 0918374890
IČO: 42204551
Bank. spojenie: 2864352651/0200
Poštová adresa: Hviezdoslavova 52, 943 60 Nána
Predseda: Mgr. Tomáš Stano

26   DUJ
o.z. DUKLA TRENČÍN JUNIOR
Adresa klubu: M.R. Štefánika 911 01 Trenčín
web: www.canoe.dukla.sk
e-mail: pripravka.duklatn@gmail.com
Tel: 0905530031
IČO: 42177111
Bank. spojenie: SK9102000000003344214153
Poštová adresa: M.R. Štefánika 911 01 Trenčín
Predseda: Michal Jánsky

27   WBK
Zlaté piesky Bratislava

nábor detí  0908 800 800

Adresa klubu: Mokráň záhon 4373/1, 821 04 Bratislava
e-mail: weber@weberkayak.sk
Tel: 0908800800
IČO: 50488155
Bank. spojenie: SK5811000000002944040834
Poštová adresa: Lucia Weber, Blumentálska 6, 811 07 Bratislava
Predseda: Lucia Weber