14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

1. Podmienky účasti pretekárov na reprezentačných akciách v rámci NK

Všetci pretekári sa môžu kvalifikovať na reprezentačné akcie sekcie hladkých vôd v rýchlostnej kanoistike podľa nominačných kritérií (NK) sekcie hladkých vôd SK pre rýchlostnú kanoistiku na rok 2018, pokiaľ si splnia nasledovné povinnosti:

 

 • vykonajú platnú registráciu na sekcii hladkých vôd SK a platnú lekársku prehliadku na rok 2018,
 • budú spĺňať všetky ostatné pravidlá sekcie hladkých vôd SK pre účasť na pretekoch kalendára rýchlostnej kanoistiky SK 2018
 • budú spĺňať pravidlá Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF), pre reprezentáciu Slovenska na medzinárodných podujatiach,
 • podriadia sa nominačným kritériám sekcie hladkých vôd SK, ICF a ECA,
 • budú mať v čase prvej akcie v rámci HŠP podpísanú zmluvu o reprezentácii so SK,
 • budú dodržiavať Svetový antidopingový kódex, všetky ustanovenia a povinnosti vyplývajúce z predpisov WADA a Antidopingovej agentúry SR.

 

Použité skratky:

SK Slovenská kanoistika
NK Nominačné kritériá
WADA World Antidoping Agency
RTS Realizačný tím seniorov
NF národná federácia
SP Svetový pohár
KP Kvalifikačné preteky
RDS Reprezentačné družstvo seniorov
RDU23 Reprezentačné družstvo do 23 rokov
ŠR Športový riaditeľ
HŠP Harmonogram športovej prípravy
MSR-KT Majstrovstvá Slovenska krátke trate
SK SHV Slovenská kanoistika sekcia hladkých vôd

2. Podujatia zahrnuté do NK

 • I.KP Zemník, Bratislava 05.-06.05.2018
 • I.SP Szeged, Maďarsko 18.-20.05.2018
 • II.SP Duisburg, Nemecko 25.-27.05.2017
 • MR Piešťany 01.-03.06.2018
 • ME seniorov Belehrad, Srbsko 08.-10.06.2018
 • MEJ a U23 Auronzo, Taliansko 28.-01.07.2018
 • II.KP Zemník, Bratislava 14.-15.07.2018
 • MSJ a U23 Plovdiv, Bulharsko 26.-29.07.2018
 • MS seniorov Montemor, Portugalsko 22.-26.08.2018
 • AMS Szeged, Maďarsko 13.-16.09.2018

3. Nominačné kritériá

3.1 Kvalifikačné preteky 05.-06.05.2018 Zemník

(štart v singlových a deblových disciplínach na 200, 500, 1000m a 5000m tratiach).

Sú povinné pre všetkých členov RDS a všetkých ostatných pretekárov, ktorí majú záujem sa nominovať na Svetové poháre, Piešťanskú regatu, MEU23, a ME v roku 2018.

 • Pre nomináciu v posádkových disciplínach na 200m, 500m a 1000m trati na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch v singlovej disciplíne na rovnakej trati v akej sa chce nominovať.
 • Pre nomináciu v deblových disciplínach na 500m, 1000m trati na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I.KP v tejto deblovej disciplíne.
 • Nominácia na preteky uvedené v bode 3a týchto NK v disciplínach K4 a C4 sa urobí na základe výsledkov na I.KP v singlových a deblových disciplínach, na základe výsledkov z predchádzajúcej sezóny a na základe výsledkov z I.SP 2018 a II.SP 2018.

3.2 I.SP Szeged (HUN) 18.-20.05.2018

Nominujú sa najlepší pretekári z prvého a druhého miesta z I.KP 2018 s prihliadnutím na výsledky z roku 2017. V prípade, že títo nebudú nominovaní, môžu ich nahradiť pretekári s nasledujúcim najlepším umiestnením z I.KP 2017. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na I.SP 2017 vo všetkých disciplínach, aj v tých, ktoré sa na I.KP neštartovali rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

3.3 II.SP Duisburg (GER) 25.-27.05.2018

Nominujú sa najlepší pretekári z prvého a druhého miesta z I.KP 2018 s prihliadnutím na výsledky z roku 2017. V prípade, že títo nebudú nominovaný, môžu ich nahradiť pretekári s nasledujúcim najlepším umiestnením z I.KP 2018. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na II.SP 2017 vo všetkých disciplínach, aj v tých, ktoré sa na I.KP neštartovali rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

3.4 Piešťanská regata(SVK) 2018

Pri nominácii sa bude prihliadať na výsledky z I.KP 2018. O návrhu záverečnej nominácie na Piešťanskú regatu rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

3.5 ME Belehrad (SRB) 08.-10.6.2018

O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na ME seniorov 2018 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

3.6 ME U23 Auronzo (ITA) 28.-1.07.2018

O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na ME U23 2018 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

3.7 II.KP Zemník 14.-15.07.2018

Budú slúžiť ako nominačné preteky na MS 2018.

3.8 MS U23 Plovdiv (BUL) 26.-29.07.2018

O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MS U23 2018 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS

3.9 MS Montemor (POR) 23.-26.08.2018

Nominujú sa víťazi v jednotlivých disciplínach z II.KP 2018. V prípade, že títo pretekári nebudú nominovaní, môžu ich nahradiť pretekári s nasledujúcim najlepším umiestnením z II.KP 2018. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MS 2018 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

4. Finančné náklady

Nomináciou pretekárov na všetky vyššie uvedené preteky sa nerozumie, že SK SHV bude hradiť všetky finančné náklady spojené s ich nomináciou a so štartom pretekárov na vyššie uvedených podujatiach. O výške finančných nákladov hradených zo strany SK SHV a spoluúčasti nominovaných rozhodne výkonný výbor sekcie hladkých vôd SK na základe finančných možností a na základe návrhu ŠR po pripomienkovaní RTS.

5. Reprezentačné družstvo seniorov (RDS)

Do reprezentačného družstva seniorov na nasledovnú sezónu budú zaradení pretekári na základe výsledkov z ME,MS,MEU23, MSU23 ak sa umiestnia v singlových disciplínach do 12.miesta v OH disciplínach, v ne-OH disciplínach do10.miesta, v deblových disciplínach do 10.miesta v OH-disciplínach a do 8.miesta v ne-OH disciplínach a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v disciplíne K4 do 9.miesta a v disciplíne C4 do 6.miesta a zároveň v 1/4 štartového poľa. Účastníci OH majú členstvo v RDS istú na nasledovné dva roky po OH. O zaradení pretekárov do RDS, ktorí nesplnili uvedené kritériá v bode 5, rozhodne ŠR po pripomienkovaní členmi RTS. Reprezentanti zaradení do RDS na nadchádzajúcu sezónu musia absolvovať, do prvých medzinárodných pretekov, zaradených medzi reprezentačné akcie SK SHV – rýchlostná kanoistika, zdravotnú prehliadku a testy špeciálnej pohybovej výkonnosti organizované sekciou hladkých vôd SK pre rýchlostnú kanoistiku. V prípade neabsolvovania zdravotnej prehliadky a špeciálnych testov nebudú nominovaní na nasledujúce reprezentačné akcie SK SHV – rýchlostná kanoistika a budú vyradení z RDS.

6. Ostatné ustanovenia

 • Tieto NK sú sprievodnými pravidlami nominácií pre RTS.
 • ŠR rozhoduje po pripomienkovaní členmi RTS o zložení RDS, o záverečných nomináciách pretekárov, realizačného tímu na medzinárodné podujatia a predkladá návrhy na schválenie výkonnému výboru hladkých vôd SK. O zložení realizačných tímov na jednotlivé akcie rozhodne ŠR na základe potreby RDS, finančných, organizačných a dopravných možností.
 • ŠR riadi organizáciu podujatí RDS a najneskôr 7 dní pred podujatím rozposiela organizačné pokyny elektronickou formou, ktorými sú povinní riadiť sa všetci účastníci podujatia.
 • Výkonný výbor sekcie hladkých vôd SK si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny v nomináciách a organizácii medzinárodných reprezentačných podujatí.

 

Mgr. Filip Petrla

športový riaditeľ SK SHV

V Bratislave dňa 12.12.2017