14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

1. Všeobecné podmienky nominácie

1.1. Nominovať sa na vrcholné medzinárodné podujatia môžu tí pretekári, ktorí sa zúčastnia všetkých pretekov a testov, ktoré sú súčasťou nominácie.

1.2. Pretekárov, ktorí sa nominujú na MEJ, MSJ a SON určí Realizačný tím juniorov (RTJ) na základe kontrolných testov, MRJ Piešťany a kvalifikačných pretekov.

1.3. Členmi družstva na vrcholné podujatia môžu byť tí pretekári, ktorí súhlasia s podmienkami centrálnej prípravy, kontrolnými testami a výcvikovými tábormi v prípade, že finančné možnosti slovenskej kanoistiky nám ich umožnia zorganizovať.

1.4. Zostavenie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v realizačnom tíme juniorov na základe výsledkov z kontrolného testu, MRJ Piešťany a kvalifikačných pretekov a to K1 1-6 loď v poradí a K2 1-3 loď v poradí.

1.5. Nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON predkladá RTJ na schválenie výkonnému výboru sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika.

1.6. Neúčasť na podujatiach sa akceptuje, len na základe predloženej lekárskej správy, ktorú prehodnotí RTJ.

1.7. Dodržiavanie antidopingových pravidiel zo strany pretekárov a všetkých ďalších účastníkov systému prípravy je základnou podmienkou účasti na pretekoch.

1.8. Povinnosťou všetkých pretekárov je vyvarovať sa používaniu zakázaných látok za účelom zvýšenia výkonnosti.

1.9. Povinnosť členov RDJ a RDK je viesť si tréningový denník športovca, ktorí budú mať so sebou na všetkých akciách organizovaných slovenskou kanoistikou.

1.10. Povinnosť športovca správať sa pri výkone funkcie podľa najvyšších meradiel cti, morálky, etiky, športového ducha a súťažných pravidiel.

1.11. Naďalej platí striedavý štart t.j. v prípade potreby ostaršenia pretekárov na kvalifikačné preteky. Predkladá písomne osobný tréner predsedovi RTJ a na sekretariát slovenskej kanoistiky sekcii hladkých vôd.

1.12. Zúčastniť sa na Kvalifikačných pretekoch juniorov Zemník 2018 môže prvých 6 slovenských lodí z MRJ Piešťany v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

1.13. Na MEJ a MSJ môžu pretekári štartovať na jednej trati iba v jednej disciplíne. O štarte vo viacerých disciplínach rozhodne RTJ na základe výkonnosti pretekárov a možnosti podľa časového programu pretekov.

2.Vrcholné podujatia a výcvikové tábory RDJ a RDK.

25.2.2018

Testy RDJ,RDK

Šamorín

14.-22.4.2018

VT RDJ a RDK

Zemník

12.-15.4.2018

Olympijské hry mládeže, kvalifikácia

Barcelona

5.-6.5.2018

Testy RDJ a RDK

Zemník

30.5.- 3.6.2018

VT+ MRJ

Piešťany

9.-10.6.2018

Kvalifikačné preteky

Zemník

11.6.-22.6.2018

VT pred MEJ

Zemník

28.6.-1.7.2018

MEJ& U23

Auronzo, Taliansko

9.-20.7.2018

VT pred MSJ&U23

Zemník

24.-29.7.2018

MSJ&U23

Plovdiv, Bulharsko

31.8.-2.9.2018

M-SR KT

Zemník

6.-9.9.2018

MSJ+U23 maratón

Prado vila Verde, Portugalsko

11.-16.9.2018

SON

Piešťany

22.-23.9.2018

M-SR DT

Zlaté piesky

20.11-10.12.2018

Testy RDJ a RDK

Bratislava, NŠC

9.-17.12.2018

VT RDJ a RDK

Štrbské pleso

3.Postupnosť nominácie

3.1. Testy RDJ,RDK 25.2.2018

3.2. Kontrolný testovací zraz Zemník 5.-6.5.2018

Povinná účasť všetkých členov RDJ, RDK aj tých, ktorí majú reprezentačné ambície a chcú sa uchádzať o nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON. Dosiahnuté výsledky budú pomocným ukazovateľom pre výber družstva na MRJ Piešťany. Kontrolný testovací zraz sa uskutoční, len v singlových disciplínach.

Náplň testov prvý deň chlapci 3X1000m a dievčatá 2x 1000m. Druhý deň chlapci 3x 500m a 3x 200m, dievčatá 2 x 500m a 2 x 200m. Poradie športovcov v kategóriách bude určovať súčet časov jednotlivých disciplín. V prípade skladania posádok sa budú zohľadňovať zjazdené posádky z klubov z predošlého obdobia. Prvých osem lodí z K1 1000m a 500m juniorov budú zaradený do výberu zloženia K4 smerom na MRJ Piešťany.

3.3. MRJ Piešťany 1.-3.6.2018

Štart vybraného RDJ a RDK na náklady usporiadateľa (SKA). Štartovať budú prvé 2 lode z kontrolného testu Zemník v A družstve a ďalšie 2 lode v poradí z kontrolného testu v B družstve v kategóriách K1,K2,K4,C1,C2,C4. V prípade skladania posádok sa budú zohľadňovať zjazdené posádky z klubov z predošlého obdobia. V nominácii bude zohľadnená aj výkonnosť z roku 2017. Zloženie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov z kontrolného testu a výsledkov z roku 2017. Pretekárom, ktorí sa na náklady slovenskej kanoistiky sekcie hladkých vôd nezmestia do nominácie odporúčam štart pod hlavičkou príslušného oddielu, v ktorom sú registrovaní. MRJ sú kontrolnými a prípravnými pretekmi v medzinárodnej konkurencii. Z MRJ Piešťany sa nominuje na Kvalifikačné preteky Zemník prvých 6 slovenských lodí v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

3.4. Kvalifikačné preteky Zemník 9.-10.6.2018

Hlavné nominačné preteky na MEJ&U23 Auronzo vo vybranej disciplíne smerom k štartu na MEJ&U23 Auronzo. Zúčastniť sa na Kvalifikačných pretekoch Zemník 9.-10.6.2018 môže prvých 6 slovenských lodí z MRJ Piešťany v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

Víťazné lode v disciplínach K1,C1,K2,C2,K4 a C4 sa nominujú na MEJ Auronzo. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K1 a C1 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 3. miesta s minimálnym časovým odstupom za víťaznou loďou, nomináciu určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K2 a C2 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 2. miesta s minimálnym časovým odstupom, nomináciu určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ .

Maximálny časový odstup:

K1 ,C1 - 1000 m

4 sek.

K2 ,C2

3 sek.

K1, C1 - 500 m

2 sek.

K2, C2

1,5 sek.

K1, C1 - 200 m

1 sek.

K2, C2

1 sek.

S prihliadnutím na poveternostné podmienky.

 

3.5. O nominovaní jednotlivých disciplín na MEJ Auronzo rozhodne predseda RTJ

po konzultácii s trénermi v RTJ a po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas.

RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu. Na základe toho predloží nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika na schválenie.

3.6. MEJ&U23 Auronzo 28.6.-1.7.2018

Nominovaní budú najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach s prihliadnutím na výsledky z testov na Zemníku, MRJ a KP juniorov 2018. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MEJ&U23 2018 vo všetkých disciplínach rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ.

Predseda RTJ predkladá nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika na schválenie. Počet nominovaných na náklady slovenskej kanoistiky sekcie hladkých vôd bude závisieť od množstva finančných prostriedkov, budú uprednostnené olympijské disciplíny. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti .

3.7. MSJ&U23 Plovdiv 24.-29.7.2018

Nominujú sa najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach s prihliadnutím na medzinárodné a domáce výsledky v roku 2018 a výsledky z testov, MRJ a KP juniorov a MEJ 2018. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MSJ 2018 vo všetkých disciplínach rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ. Podmienka nominácie je umiestnenie podľa nasledujúcej tabuľky z MEJ.

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie do

Poznámka

K1 200m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 1000m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

K2 1000m

muži

9 miesto

Olympijská disciplína

K4 500m

muži

9 miesto

Olympijská disciplína

 

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

K1 200m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 500m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 1000m

ženy

9 miesto

Neolympijská disciplína

K2 500m

ženy

9 miesto

Olympijská disciplína

K4 500m

ženy

9 miesto

Olympijská disciplína

 

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

C1 200m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

C2 200m

ženy

9 miesto

Neolympijská disciplína

C2 500m

ženy

9 miesto

Olympijská disciplína

C1 200m

muži

9 miesto

Neolympijská disciplína

C1 1000m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

C2 1000m

muži

9 miesto

Olympijská disciplína

C4 500m

muži

9 miesto

Neolympijská disciplína

 

Počet nominovaných na náklady slovenskej kanoistiky sekcie hladkých vôd bude závisieť od množstva finančných prostriedkov a prednostne budú nominovaný pretekári v olympijských disciplínach. O obsadení jednotlivých disciplín na MSJ rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas. RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti. Na základe toho predloží nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika.

3.8. M-SR KT 31.8.-2.9.2018

Povinný štart všetkých reprezentantov RDJ a RDK. Nominačné preteky na SON Piešťany vo vybranej disciplíne smerom k štartu na SON Račice. Na SON sa nominujú ročníky 2001 a 2003 a to nasledovne: prvé dve lode z kategórie K1,C1 a prvé dve lode ročník 2001 z kategórie K2 a C2 a prvé dve lode z ročníku 2002 a 2003 spojené. Posádku K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ.

Predseda RTJ predkladá nomináciu výkonnému výboru - sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika na schválenie

3.9. SON Piešťany/ Zemník/ 10.-16.9.2018

Na SON sa nominujú z M-SR KT ročníky 2001,2002 a 2003, viď predošlý bod M SR KT.

3.10. M SR DT 22.-23.9.2018

Povinná účasť všetkých členov RDJ a RDK v K1 a C1.

4. Záverečné ustanovenie

4.1. V prípade nepredvídateľných okolností môže RTJ navrhnúť výkonnému výboru- sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika zmeny v nominácii na MRJ Piešťany, MEJ&U23 Auronzo, MSJ&U23 Plovdiv a SON Piešťany/ Zemník/ ináč ako je v nominačných kritériách, a tak predložiť návrh na schválenie výkonnému výboru- sekcie hladkých vôd slovenská kanoistika

 

Schválené: V Bratislave, dňa 12.3.2018

Spracoval: Marián Tesárik