14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

        Nominačné kritériá RDS a RD23  na rok 2006
 
Návrh plánu akcií RDS na rok 2006 :
   12.05. – 14.05.      I. Svetový pohár                                                        Poznaň
   19.05. – 21.05.      Medzinárodná regata juniorov a jun. do 23 r.               Piešťany
   24.05. – 28.05.      II. Svetový pohár                                                       Duisburg
   03.06. – 04.06.      Kvalifikačné preteky – olympijské trate                        Zvolen
   24.06. – 25.06.      Kvalifikačné preteky – 200 m                                      Nováky 
   06.07. – 09.07.      8. Majstrovstvá Európy – seniori                                 Račice  
   14.07. – 16.07.      Majstrovstvá Slovenskej republiky – krátke trate           Zvolen   
                               Kvalifikačné preteky na Majstrovstvá sveta 
                               seniorov a Majstrovstvé Európy jun. do 23r.                
   27.07. – 30.07.      Majstrovstvá Európy  do 23 r.                                     Atény
  
   17.08. – 20.08.      35. Majstrovstvá sveta – seniori                                  Szeged  
   22.09. – 24.09.      III. Svetový pohár                                                      Shanghai              
 
SP I.- Poznaň, 12.05. – 14.05.
Štart v singlových a deblových disciplínach.
Nomináciu navrhne realizačný tím (ďalej RT) na základe minuloročných výsledkov.
 
MR J, do 23 r. - Piešťany, 19.05. – 21.05.  
Nomináciu navrhne RT z reprezentantov v tejto vekovej kategórii
 
SP II.- Duisburg, 24.05. – 28.05.
Štart v singlových a deblových disciplínach na základe minuloročných výsledkov.
 
Kvalifikačné preteky na 8.ME (olympijské trate)  – Zvolen, 03.6. - 04.06.
Na pretekoch povinná účasť  členov RDS. Povinný štart  v dvoch OH disciplínach, z toho v jednej singlovej. Víťazi singlových a deblových kategórii  sa nominujú na 8. ME seniorov v Račiciach. V prípade, že víťazná loď nebude na 8.ME štartovať, RT navrhne ďalšiu loď v poradí. reprezentačný tréner predloží RT návrh posádky K4 seniorov zostavenú na základe výsledkov z kvalifikačných pretekov.
 
Kvalifikačné preteky na 8.ME (200 m)  - Nováky, 24.06. – 25.06.
Víťazi jednotlivých  kategórii  sa nominujú na 8. ME seniorov v Račiciach okrem disciplín C4 a K4 ženy, ktorých výkonnosť posúdi RT a predloží návrh nominácie. V prípade, že víťazná loď nebude na 8.ME štartovať, RT navrhne ďalšiu loď v poradí.
 
8. ME, Račice, 06.07. – 09.07.
Finalisti z OH tratí v K1 muži, C1 muži do 8. miesta; C2 do 7.miesta; K1 ženy do 6. miesta; K2 muži, K2 ženy do 4.miesta  a v K4 muži do 3. miesta sa automaticky kvalifikujú na 35. MS v disciplíne v ktorej medailové umiestnenie dosiahli.
 
M SR– krátke trate - Zvolen, 14.07. – 16.07.
Účasť RDS povinná.
Nominácia na MS v olympijských a neolympijských disciplínach a ME do 23r. je podmienená víťazstvom v nominačných  pretekoch v disciplíne, v ktorej sa chce reprezentant kvalifikovať. V prípade, že víťazná loď nebude na 35.MS (resp. ME do 23 r.) štartovať, RT navrhne ďalšiu loď v poradí. (pokiaľ sa nenominuje z 8.ME)
 
 
ME do 23 r. - Atény, 27.07. – 30.07.
 
35. MS, Szeged, 17.08. – 20.08. – seniori
 
SP III. - Shanghai, 18.09. – 24.09.
Nomináciu navrhne RT na základe dosiahnutých výsledkov.
 
V prípade nepredvídateľných udalostí  /vis major/ RT navrhne operatívne riešenie.
 
Predseda RT, alebo ním poverený člen RT predkladá prerokované návrhy nominácií predsedníctvu SZRK na schválenie.
 
V Bratislave, 14.2.2006