14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

Nominačné kritéria sekcie hladkých vôd
pre reprezentáciu seniorov a U23

v rýchlostnej kanoistike na tratiach 200, 500, 1000 a 5000m vypísané SKA na rok 2017.

  1. Podmienky účasti pretekárov na reprezentačných akciách v rámci NK:

Všetci pretekári sa môžu kvalifikovať na reprezentačné akcie sekcie hladkých vôd v rýchlostnej kanoistike podľa nominačných kritérií (NK) sekcie hladkých vôd SKA pre rýchlostnú kanoistiku na rok 2017, pokiaľ si splnia nasledovné povinnosti:

· vykonajú platnú registráciu na sekcii hladkých vôd SKA a platnú lekársku prehliadku na rok 2017,

· budú spĺňať všetky ostatné pravidlá sekcie hladkých vôd SKA pre účasť na pretekoch kalendára rýchlostnej kanoistiky SKA  2017 ,

· budú spĺňať pravidlá Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF), pre reprezentáciu Slovenska na  medzinárodných podujatiach,

· podriadia sa nominačným kritériám sekcie hladkých vôd SKA, ICF a ECA,

· budú mať v čase prvej akcie v rámci HŠP podpísanú zmluvu o reprezentácii so SKA,

· budú dodržiavať Svetový antidopingový kódex, všetky ustanovenia a povinnosti vyplývajúce z predpisov WADA a Antidopingovej agentúry SR.

Použité skratky:

SKA – Slovenská kanoistika

NK – Nominačné kritériá

WADA – World Antidoping Agency

RTS – Realizačný tím seniorov

NF – národná federácia

SP – Svetový pohár

KP – Kvalifikačné preteky

RDS – Reprezentačné družstvo seniorov

RDU23 – Reprezentačné družstvo do 23 rokov

ŠR – Športový riaditeľ

HŠP – Harmonogram športovej prípravy

MSR-DT – Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

2. Podujatia zahrnuté do NK:

13.-14. Máj                        I. Kvalifikačné preteky SKA                Zemník

26.-28. Máj                        II.SP                                                 Szeged

26.-28. Máj                        Regata                                              Piešťany

02.-04. Jún                         III.SP                                                Belehrad

24.-26. Jún                         ME U23                                           Belehrad

01.-02. Júl                           NOV-500vka                                        Nováky

03. Júl                                 KP MSU23                                      Zemník

14.-16. Júl                          ME seniori                                       Plovdiv

22.-23. Júl                           II.KP                                                     Zemník

27.-30. Júl MS U23                                                  Pitesti

24.-27. August                   MS seniori                                       Račice


3. Nominačné kritériá:

a) I. Kvalifikačné preteky 13.-14.05 Zemník (štart v singlových a deblových disciplínach na 200, 500, 1000m a 5000m tratiach)

Sú povinné pre všetkých členov RDS a všetkých ostatných pretekárov, ktorí majú záujem sa nominovať na Svetové poháre, Piešťanskú regatu, MEU23,  a ME v roku 2017.

· Pre nomináciu v singlovej disciplíne na 500m a 5000m trati na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch v singlovej disciplíne na 500m a 5000m trati.

· Pre nomináciu v disciplíne na 1000m trati na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch v singlovej disciplíne na 1000m trati.

· Pre nomináciu v deblových disciplínach na 500m trati na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I.KP v tejto deblovej disciplíne.

· Pre nomináciu do disciplín K1 200m, K2 200m, na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch v singlovej disciplíne na 200m trati.

· Pre nomináciu do disciplín C4 a K4 na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch v singlovej disciplíne na 500m alebo 1000m trati. Nominácia sa urobí na základe výsledkov na I.KP v singlových a deblových disciplínach a na základe výsledkov z predchádzajúcej sezóny.

b) II.SP Szeged (HUN) 26.-29.05.2017:

Nominujú sa najlepší pretekári z prvého a druhého miesta z I.KP 2017 s prihliadnutím na výsledky z roku 2016. V prípade, že títo nebudú nominovaní, môžu ich doplniť pretekári s nasledujúcim najlepším umiestnením z I.KP 2017. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na II.SP 2017 vo všetkých disciplínach, aj v tých ktoré sa na I.KP neštartovali, rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

c) III.SP Belehrad (SRB) 02.-04.06.2017:

Nominujú sa najlepší pretekári z prvého a druhého miesta z I.KP 2017 s prihliadnutím na výsledky z roku 2016. V prípade, že títo nebudú nominovaný, môžu ich doplniť pretekári s nasledujúcim najlepším umiestnením z I.KP 2017. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na III.SP 2017 vo všetkých disciplínach, aj v tých ktoré sa na I.KP neštartovali rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

d) Piešťanská regata(SVK)  26.-29.5.2017:

Na Piešťanskej regate majú povinní štart pretekári, ktorí boli zaradení do RD U23 na rok 2017 a neboli nominovaní na II.SP 2017. Pri ich nominácii sa bude prihliadať na výsledky z I.KP 2017. O návrhu záverečnej nominácie na Piešťanskú regatu rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

e) ME U23 Belehrad (SRB) 22.-25.6.2017:

Nominujú sa najlepší pretekári do 23 rokov z I.KP 2017 v jednotlivých disciplínach s prihliadnutím na výsledky z Piešťanskej regaty 2017 a z roku 2016. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na ME U23 2017 vo všetkých disciplínach aj v tých, ktoré sa na I.KP neštartovali, rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

f) Novácka 500vka 01.-02.07.2017:

Nominačné preteky na MS U23 Pitesti 2017 v disciplínach na 200m a 500m tratiach.

g) KP MS U23 Zemník 03.07.2017:

Štart iba pretekárov zaradených do reprezentačného družstva U23 2017 a pretekárov, ktorí sa na I.KP 2017 a Nováckej 500vke 2017 umiestnili v disciplínach na 500m a 1000m vo finále A.

Budú slúžiť ako nominačné preteky na MSU23 Pitesti 2017 v disciplínach na 1000m tratiach.

h) ME seniorov Plovdiv (BUL) 14.-16.07.2017:

O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na ME seniorov 2017 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

i) II. Kvalifikačné preteky 22.-23.07 Zemník:

Budú slúžiť ako nominačné preteky na MS 2017.

j) MS U23 Pitesti (ROM) 27.-30.07.2017:

V disciplínach na 200m a 500m sa nominujú víťazní pretekári do 23 rokov z pretekov Novácka 500-vka 2017 a v disciplínach na 1000m sa nominujú najlepší pretekári z KP U23 2017. V prípade, že títo pretekári nebudú nominovaní, môžu ich doplniť pretekári s nasledujúcim najlepším umiestnením. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MS U23 2017 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

k)   MS Račice (CZE) 24.-27.08.2017:

Nominujú sa víťazi v jednotlivých disciplínach z  II.KP 2017. V prípade, že títo pretekári nebudú nominovaní, môžu ich doplniť pretekári s nasledujúcim najlepším umiestnením. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MS 2017 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

4. Finančné náklady:

Nomináciou pretekárov na všetky vyššie uvedené preteky sa nerozumie, že SKA bude hradiť všetky finančné náklady spojené s ich nomináciou a so štartom pretekárov na vyššie uvedených podujatiach. O výške finančných nákladov hradených zo strany SKA a spoluúčasti nominovaných rozhodne výkonný výbor sekcie hladkých vôd SKA na základe finančných možností SKA. Pretekári nominovaní iba v ne OH disciplínach si budú hradiť všetky náklady spojené s ich štartom na uvedené preteky v roku 2017. Finančná záloha musí byť vložená na účet SKA v plnej výške pred začiatkom podujatia. V prípade dosiahnutia nižšie požadovaného umiestnenia im bude finančná záloha v plnej miere vrátená: SP do 4.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, ME do 6.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, MS do 9.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa.

5. Reprezentačné družstvo seniorov (RDS):

Do reprezentačného družstva seniorov na nasledovnú sezónu budú zaradení pretekári na základe výsledkov z ME,MS,MEU23, MSU23 ak sa umiestnia v singlových disciplínach do 12.miesta v OH disciplínach, v ne-OH disciplínach do10.miesta, v deblových disciplínach do 10.miesta v OH-disciplínach a do 8.miesta v ne-OH disciplínach a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v disciplíne K4 do 9.miesta a v disciplíne C4 do 6.miesta a zároveň v 1/4 štartového poľa.  Účastníci OH majú členstvo v RDS istú na nasledovné dva roky po OH. O zaradení pretekárov do RDS, ktorí nesplnili uvedené kritériá v bode 5, rozhodne ŠR po pripomienkovaní členmi RTS. Reprezentanti zaradení do RDS na nadchádzajúcu sezónu musia absolvovať, do prvých medzinárodných pretekov, zaradených medzi reprezentačné akcie SKA – rýchlostná kanoistika, zdravotnú prehliadku a testy špeciálnej pohybovej výkonnosti organizované sekciou hladkých vôd SKA pre rýchlostnú kanoistiku.V prípade neabsolvovania zdravotnej prehliadky a špeciálnych testov nebudú nominovaní na nasledujúce reprezentačné akcie SKA – rýchlostná kanoistika a budú vyradení z RDS.

6. Ostatné ustanovenia

· Tieto NK sú sprievodnými pravidlami nominácií pre RTS.

· ŠR rozhoduje po pripomienkovaní členmi RTS o zložení RDS, o záverečných nomináciách pretekárov, realizačného tímu na medzinárodné podujatia a predkladá  návrhy na schválenie výkonnému výboru hladkých vôd SKA. O zložení realizačných tímov na jednotlivé akcie rozhodne ŠR na základe potreby RDS, finančných, organizačných a dopravných možností.

· ŠR riadi organizáciu podujatí RDS a najneskôr 7 dní pred podujatím rozposiela organizačné pokyny elektronickou formou, ktorými sú povinní riadiť sa všetci účastníci podujatia.

· Výkonný výbor sekcie hladkých vôd SKA si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny v nomináciách a organizácii medzinárodných reprezentačných podujatí.

Mgr. Filip Petrla

športový riaditeľ SZRK              Bratislava 24.01.2017