14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

Nominačné kritéria

pre seniorov a reprezentáciu do 23 rokov

v rýchlostnej kanoistike vypísané SZRK na rok 2014.

 • Podmienky účasti na NK:

Všetci pretekári, ktorí majú záujem sa kvalifikovať do reprezentačného družstva v rámci týchto nominačných kritérií (NK) Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (SZRK), sú povinní:

 • mať platnú registráciu SZRK aplatnú lekársku prehliadku na rok 2014,
 • spĺňať všetky ostatné pravidlá SZRK pre účasť na pretekoch kalendára SZRK 2014,
 • spĺňať pravidlá Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF), pre reprezentáciu Slovenska na medzinárodných podujatiach,
 • podriadiť sa nominačným kritériám SZRK aICF,
 • mať včase prvej akcie vrámci HŠP podpísanú zmluvu oreprezentácii so SZRK,
 • dodržiavať všetky ustanovenia apovinnosti vyplývajúce zpredpisov WADA a Antidopingovej agentúry SR.

Použité skratky:

SZRK - Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

NK - Nominačné kritériá

WADA - World Antidoping Agency

RTS - Realizačný tím seniorov

P RTS - predseda Realizačného tímu seniorov

NF - národná federácia

SP - Svetový pohár

KP - Kvalifikačné preteky

RDS - Reprezentačné družstvo seniorov

RDU23 - Reprezentačné družstvo do 23 rokov

ŠR - Športový riaditeľ

MSR-DT - Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

Zloženie RTS: Filip Petrla (športový riaditeľ SZRK), Slavomír Kňazovický (DUK), Félix Masár (SŠŠRMVSR), Radovan Šimočko (DUK), Robert Erban (SŠŠRMVSR), Peter Likér (KOM).

Prizývaní členovia bez práva hlasu: Robert Petriska (prezident SZRK), Marián Tesárik(RTJ), Jana Masárová (SŠŠRMVSR), Ľubomír Hagara (KRK Nováky), tímoví pracovníci (masér, lekár, fyzioterapeut, prepravca, generálny sekretár...)

Športový riaditeľ SZRK predkladá v súlade s NK realizačnému tímu seniorov návrh zloženia RDS a RDU23 a návrhy nominácií pretekárov a realizačného tímu na medzinárodné podujatia. Po schválení RTS ich predkladá ŠR na schválenie prezídiu SZRK.

Nominačnými kritériami sa SZRK zaväzuje, že všetky nominácie budú predkladané a schvaľované v záujme SZRK a reprezentácie Slovenskej republiky v rýchlostnej kanoistike.

 

 • Podujatia zahrnuté do NK:

 

20.-21. apríl                  I. Kvalifikačné preteky SZRK                        Račice, ČR

02.-04. máj                    I. Svetový pohár                                             Miláno, Taliansko

10.-11.máj                     Majstrovstvá Slovenska dlhé trate                     Nováky

16.-18. máj                    II. Svetový pohár                                             Račice, ČR

24.-25. máj                    III. Svetový pohár                                           Szeged, Maďarsko

30.-01. jún                     MR Piešťany

17.-18. jún                     II. Kvalifikačné preteky SZRK    Bratislava, Zemník (Račice 12.-13.jún)

26.-29. jún                     Majstrovstvá Európy juniorov a U23                Mantes, Francúzko

11.-13. júl                     Majstrovstvá Európy seniorov                          Brandenburg, GER

17.-20.7. júl                   Majstrovstvá Sveta juniorov a U23                    Szeged, Maďarsko

06.-10. august                Majstrovstvá Sveta seniorov                             Moskva, Rusko

15.-17. august               Akademické majstrovstvá Sveta                         Minsk, Bielorusko

 

 • Nominačné kritériá:

 • I. Kvalifikačné preteky 20.-21. Apríl 2014 Račice, ČR (štart v singlových a deblových disciplíny na 200, 500 a1000m tratiach)

Sú povinné pre všetkých členov RDS, RDU23 a všetkých ostatných pretekárov ktorí majú záujem sa nominovať na Svetové poháre, Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá Európy U23.

 • Pre nomináciu vsinglovej disciplíne na 500m trati na preteky uvedené vbode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch vsinglovej disciplíne na 500m trati.
 • Pre nomináciu v disciplíne na 1000m trati na preteky uvedené vbode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch vsinglovej disciplíne na 1000m trati.
 • Pre nomináciu vdeblových disciplínach na 500m trati na preteky uvedené vbode 3a týchto NK je pretekár povinný štartovať na I.KP vdeblovej disciplíne.
 • Pre nomináciu do disciplín K1200m, K2200m, C1200m, C2200m na preteky uvedené vbode 3a týchto NK je pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch vsinglovej disciplíne na 200m trati.
 • Nominácia do disciplín C4 aK4 na preteky uvedené vbode 3a týchto NK sa urobí na základe výsledkov na I.KP vsinglových adeblových disciplínach ana základe výsledkov zpredchádzajúcej sezóny.

 • I.SP Miláno (ITA) 02.-04.05.2014:

Na I.SP budú kvalifikovaní pretekári na základe výsledkov v roku 2013.  Na 5000m trati budú môcť štartovať iba pretekári ktorí splnili kvalifikačné kritériá na I.SP v inej disciplíne.

Loď K4 v zložení Krajčovič, Michálek, Jakubík, Demin je automaticky nominovaná RTS na I.SP na základe výsledkov z roku 2013. O návrhu nominácii pretekárov na I.SP rozhodne RTS.

 • II.SP Račice (ČR) 16.-18.05.2014:

Kvalifikujú sa najlepší pretekári z I. KP. Na 5000m trati budú môcť štartovať iba pretekári ktorí splnili kvalifikačné kritériá na II.SP v inej disciplíne. O návrhu nominácií lodí na II.SP, ktoré sa umiestnia na I.KP za víťaznou loďou v  jednotlivých disciplínach rozhodne RTS na základe výsledkov z I. KP a zo sezóny 2013. Loď K4 v zložení Krajčovič, Michálek, Jakubík, Demin je automaticky nominovaná RTS na I.SP na základe výsledkov z roku 2013. O návrhu nominácii pretekárov na II.SP v disciplínach, ktoré sa na I.KP neštartovali rozhodne RTS na základe výsledkov z I.KP s prihliadnutím na výsledky v roku 2013.

 • III. SP Szeged (HUN) 24.-25.05.2014:

Kvalifikujú sa najlepší pretekári do 23 rokov z každej disciplíny z I.KP a z Majstrovstiev Slovenska na dlhých tratiach. Do deblových disciplín sa na III.SP kvalifikujú najlepšie posádky do 23 rokov z deblových disciplín z I.KP. O návrhu nominácií pretekárov na III.SP, ktorí budú starší ako 23 rokov a o pretekároch, ktorí sa umiestnia za víťaznou loďou v jednotlivých disciplínach na I.KP a MSR-DT, rozhodne RTS aj na základe výsledkov zo sezóny 2013. O návrhu nominácií pretekárov na III.SP v disciplínach, ktoré sa na I.KP neštartovali rozhodne RTS na návrh ŠR na základe výsledkov z I.KP s prihliadnutím na výsledky v roku 2013. Na III. SP sa budú jednotlivé disciplíny prioritne obsadzovať pretekármi do 23 rokov.

 • Medzinárodná regata Piešťany 30.05.-01.06.2014:

Povinný štart členov RDU23.

Na MR sa kvalifikujú najlepší pretekári do 23 rokov v jednotlivých disciplínach z I.KP. V prípade podania oprávneného protestu na  neregulárnosť pretekov, bude sa ním zaoberať RTS ihneď po podaní protestu. O návrhu nominácii všetkých lodí do 23 rokov v jednotlivých disciplínach na MR rozhodne RTS na základe výsledkov z I. KP a III.SP  a výsledkov v roku 2013.

 • II. KP Zemník, BA 17.-18.6.2014 (Račice 12.-13.6.2014):

Sú povinné pre všetkých členov RDS, ktorí nebudú štartovať na MEU23 a všetkých ostatných pretekárov ktorí majú záujem sa nominovať na Majstrovstvá Európy seniorov a Majstrovstvá Sveta seniorov.

Najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach sa kvalifikujú na ME seniorov. O návrhu nominácií v jednotlivých disciplínach na ME seniorov rozhodne RTS.

 • Majstrovstvá Európy U23 (FRA) 26.-29.06.2014:

Na MEU23 sa kvalifikujú najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach z MR Piešťany s prihliadnutím na výsledky na SP v roku 2014. O návrhu nominácií v jednotlivých disciplínach na MEU23 rozhodne RTS.

 • Majstrovstvá Európy (GER) 11.-13.07.2014:

Kvalifikujú sa najlepšie lode z II.KP. O návrhu nominácií v jednotlivých disciplínach na ME seniorov rozhodne RTS.

 • Majstrovstvá SvetaU23 (HUN) 17.-20.07.2014:

Na MSU23 sa kvalifikujú najlepší pretekári z MEU23, v disciplíne, v ktorej sa umiestnili:  v singlových OH disciplínach do 10.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v singlových neOH disciplínach do 5.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových OH disciplínach do 8.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových neOH disciplínach do 4.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v disciplíne K4 do 6.miesta. O návrhu nominácii všetkých pretekárov na MSU23, aj tých čo nesplnia kritériá uvedené v bode 3i rozhodne RTS na základe výsledkov z I.KP, MR, SP a MEU23 2013.

 • Majstrovstvá Sveta seniorov 06.-10.08.2014:

Na MS sa kvalifikujú pretekári z ME seniorov 2014 v tých disciplínach, v ktorých sa umiestnili: v singlových OH disciplínach do 10.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v singlových neOH disciplínach do 6.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových OH disciplínach do 8.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových neOH disciplínach do 4.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa. O návrhu nominácií pretekárov vo všetkých disciplínach na MS, aj tých čo nesplnia kritériá uvedené v bode 3j rozhodne RTS na základe výsledkov z pretekov v roku 2014.

 • Akademické MS (Bielorusko) 15.-17.08.2014:

Na Akademické MS budú kvalifikovaní pretekári na základe výsledkov v roku 2014. O návrhu nominácii pretekárov vo všetkých disciplínach na Akademické MS rozhodne RTS.

 • Finančné náklady:

Nomináciou pretekárov na všetky vyššie uvedené preteky sa nerozumie, že SZRK bude hradiť všetky finančné náklady spojené s ich nomináciou a so štartom pretekárov na vyššie uvedených podujatiach. O výške finančných nákladov hradených zo strany SZRK rozhodne prezídium SZRK na základe finančných možností. Pretekári nominovaní iba v neOH disciplínach na vyššie uvedené preteky si budú hradiť všetky náklady spojené s ich štartom. Finančná záloha musí byť vložená na účet SZRK v plnej výške pred začiatkom podujatia. V prípade dosiahnutia nižšie uvedeného umiestnenia im bude finančná záloha v plnej miere vrátená: SP do 4.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, ME do 6.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, MS do 9.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa.

 • Reprezentačné družstvo seniorov (RDS)

Do reprezentačného družstva seniorov na nasledovnú sezónu budú zaradení pretekári na základe výsledkov z ME,MS,MEJ a U23, MSJ a U23 ak sa umiestnia v singlových disciplínach do 12.miesta v OH disciplínach, v ne-OH disciplínach do10.miesta, v deblových disciplínach do 10.miesta v OH-disciplínach a do 8.miesta v ne-OH disciplínach a v disciplínach K4 a C4 do 9.miesta.  Účastníci OH majú členstvo v RDS istú na nasledovné dva roky po OH. O zaradení pretekárov do RDS, ktorí nesplnili uvedené kritériá v bode 5, rozhodne RTS.

Ostatné ustanovenia

 • Tieto NK sú sprievodnými pravidlami nominácií pre RTS.
 • Prezídium SZRK si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny vnomináciách.
 • SZRK požiada Antidopingovú agentúru odopingovú kontrolu na všetkých KP, pri odberoch ucca 8 športovcoch.

Vypracoval: Filip Petrla