14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

nominančé kritérie 2013 na stiahnutie (doc)

 

 

Nominačné kritéria

pre seniorov a reprezentáciu do 23 rokov

v rýchlostnej kanoistike vypísané SZRK na rok 2013.

 1. Podmienky účasti na NK:

 

Všetci pretekári, ktorí majú záujem sa kvalifikovať do reprezentačného družstva v rámci týchto nominačných kritérií (NK) Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (SZRK), sú povinní:

 • mať platnú registráciu SZRK aplatnú lekársku prehliadku na rok 2013,
 • spĺňať všetky ostatné pravidlá SZRK pre účasť na pretekoch kalendára SZRK 2013,
 • spĺňať pravidlá Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF), pre reprezentáciu Slovenska na medzinárodných podujatiach,
 • podriadiť sa nominačným kritériám SZRK aICF,
 • mať včase prvej akcie vrámci HŠP podpísanú zmluvu oreprezentácii so SZRK,
 • dodržiavať všetky ustanovenia apovinnosti vyplývajúce zpredpisov WADA a Antidopingovej agentúry SR.

Použité skratky:

SZRK - Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

NK - Nominačné kritériá

WADA - World Antidoping Agency

RTS - Realizačný tím seniorov

P RTS - predseda Realizačného tímu seniorov

NF - národná federácia

SP - Svetový pohár

KP - Kvalifikačné preteky

RDS - Reprezentačné družstvo seniorov

RDU23 - Reprezentačné družstvo do 23 rokov

ŠR - Športový riaditeľ

 

Zloženie RTS: Filip Petrla (športový riaditeľ SZRK), Slavomír Kňazovický (DUK), Félix Masár (ŠKP), Radovan Šimočko (DUK), Robert Erban (ŠKP), Peter Likér (KOM).

Prizývaní členovia bez práva hlasu: Robert Petriska (prezident SZRK), Marián Tesárik(RTJ), Jana Masárová (ŠKP), tímoví pracovníci (masér, lekár, fyzioterapeut, prepravca, generálny sekretár...)

 

Športový riaditeľ SZRK predkladá v súlade s NK realizačnému tímu seniorov návrh zloženia RDS a RDU23 a návrhy nominácií pretekárov na medzinárodné podujatia. Po schválení RTS ich predkladá prezídiu SZRK.

Nominačnými kritériami sa SZRK zaväzuje, že všetky nominácie budú predkladané a schvaľované v záujme SZRK a reprezentácie Slovenskej republiky v rýchlostnej kanoistike.

 

2. Podujatia zahrnuté do NK:

 

27.-28. apríl                    I. Kvalifikačné preteky SZRK                           Račice, ČR

10.-12. máj                     I. Svetový pohár                                              Szeged, Maďarsko

17.-19. máj                     II. Svetový pohár                                             Račice, ČR

24.-26. máj                       Medzinárodná regata                                           Piešťany

31.-02. jún                     III. Svetový pohár                                            Poznaň, Poľsko

01.-02. jún                     Majstrovstvá SR dlhé trate                                  Nováky

14.-16. jún                     Majstrovstvá Európy seniorov                             Montemor, POR

27.-30. jún                     Majstrovstvá Európy juniorov a U23                   Poznaň, Poľsko

02.-03. júl                         Nominačné preteky K4 1000m                            Bratislava, Zemník

06.-07. júl                         Novácka 500-vka                                                 Nováky

01.-04. august                Majstrovstvá Sveta juniorov a U23                   Welland , CAN

09.-11. august                Majstrovstvá Slovenska krátke trate                    Piešťany

28.08.- 01. september      Majstrovstvá Sveta seniori                               Duisburg, Nemecko

 

3. Nominačné kritériá:

a) I. Kvalifikačné preteky 27.-28. Apríl 2013:

Sú povinné pre všetkých členov RDS, RDU23 a všetkých ostatných pretekárov ktorí majú záujem sa nominovať na Svetové poháre, Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá Európy U23 a Majstrovstvá Sveta U23 v roku 2013.

 • Pre nomináciu vsinglovej disciplíne na 500m trati na preteky uvedené vbode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch vsinglovej disciplíne na 500m trati.
 • Pre mužskú nomináciu na 1000 metrových tratiach ado deblových mužských disciplín na 500m trati na pretekoch uvedených vbode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekochvsinglovej disciplíne na 1000m trati.
 • Pre ženskú singlovú nomináciu na 1000m trati na preteky uvedené vbode 3a týchto NK je každá pretekárka povinná štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch vsinglovej disciplíne na 1000m trati.
 • Pre ženskú nomináciu na 500m tratiach ado deblovej ženskej disciplíny na 1000m trati na pretekoch uvedených vbode 3a týchto NK je každá pretekára povinná štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch vsinglovej disciplíne na 500m trati.
 • Pre nomináciu do disciplín K1200m, K2200m, C1200m, C2200m na preteky uvedené vbode 3a týchto NK je pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch vsinglovej disciplíne na 200m trati.

b) I.SP Szeged (HUN):

Kvalifikujú sa najlepší pretekári do 23 rokov z každej disciplíny z I.KP. Do deblových disciplín sa na I.SP kvalifikujú najlepšie posádky do 23 rokov v deblových disciplínach z I.KP. O návrhu nominácii všetkých lodí na I.SP v jednotlivých disciplínach rozhodne RTS na návrh ŠR na základe výsledkov z I. KP a zo sezóny 2012. O návrhu nominácii pretekárov na I.SP v disciplínach, ktoré sa na I.KP neštartovali rozhodne RTS na návrh ŠR na základe výsledkov z I.KP s prihliadnutím na výsledky v roku 2012. Na I. SP sa budú jednotlivé disciplíny prioritne obsadzovať pretekármi do 23 rokov.

c) II.SP Račice (ČR):

Kvalifikujú sa víťazi disciplín z I. KP. O návrhu nominácii všetkých lodí na II.SP v jednotlivých disciplínach rozhodne RTS na základe výsledkov z I. KP a zo sezóny 2012. O návrhu nominácii pretekárov na II.SP v disciplínach, ktoré sa na I.KP neštartovali rozhodne RTS na návrhu ŠR na základe výsledkov z I.KP s prihliadnutím na výsledky v roku 2012.

d) Medzinárodná regata Piešťany:

Povinný štart členov RDU23.

Na MR sa kvalifikujú najlepší pretekári do 23 rokov v jednotlivých disciplínach z I.KP. O návrhu nominácii všetkých lodí do 23 rokov v jednotlivých disciplínach na MR rozhodne RTS na návrh ŠR na základe výsledkov z I. KP a zo sezóny 2012.

 

e) III.SP Poznaň (POL):

O návrhu nominácii pretekárov na III. SP rozhodne RTS na návrh ŠR na základe výsledkov z I.KP a zo sezóny 2012. Pretekári nominovaní na Medzinárodnú regatu Piešťany nebudú na III. SP štartovať.

 

f) Disciplína 5000m sa na SP v roku 2013 bude obsadzovať pretekármi v prípade, že pretekári už boli nominovaný na SP v inej disciplíne, alebo sa bude jednať o pretekárov, ktorí v disciplíne 5000m získali v sezóne 2012 na ME umiestnenie do 10. miesta.

g) Majstrovstvá SR dlhé trate:

Kvalifikácia na ME seniorov na 5000m. Víťazný pretekár, ktorý je zároveň starší ako 23r sa kvalifikuje na ME seniorov. O návrhu záverečnej nominácii rozhodne RTS na základe návrhu ŠR.

 

h) Majstrovstvá Európy (POR):

Na ME budú nominovaní pretekári nad 23 rokov.

Na ME sa kvalifikujú najlepší pretekári nad 23r z II.SP 2013 z krátkych tratí v disciplíne, v ktorej sa umiestnili: v singlových OH disciplínach do 10.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v singlových neOH disciplínach do 8.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových OH disciplínach do 8.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových neOH disciplínach do 6.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v disciplíne K4 do 6.miesta. V prípade nesplnenia vyššie uvedených kvalifikačných kritérií a postupu dvoch lodí do semifinále v rovnakej disciplíne na II.SP o prípadnej kvalifikácii na ME rozhodne lepší semifinálový dosiahnutý čas. Pre disciplíny na 5000m platí kvalifikácia z M-SR, dlhé trate . O návrhu nominácii všetkých pretekárov na ME rozhodne RTS na návrh ŠR na základe výsledkov z I.KP a Svetových pohárov 2013.

 

i) Majstrovstvá Európy juniorov a U23 (POL):

Na MEU23 sa kvalifikujú najlepší pretekári z I.SP 2013, v disciplíne, v ktorej sa umiestnili: v singlových OH disciplínach do 12.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v singlových neOH disciplínach do 8.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových OH disciplínach do 10.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových neOH disciplínach do 8.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v disciplíne K4 do 8.miesta. V prípade nesplnenia vyššie uvedených kvalifikačných kritérií na MEU23 a postupu dvoch lodí do semifinále v rovnakej disciplíne na I.SP o prípadnej kvalifikácii na ME rozhodne lepší semifinálový dosiahnutý čas. O návrhu nominácii všetkých pretekárov na MEU23 rozhodne RTS na návrh ŠR na základe výsledkov z I.KP, MR a SP 2013.

 

j) Majstrovstá Sveta juniorov a U23 (CAN):

Na MS U23 sa kvalifikujú pretekári z MEU23 2013, v disciplíne, v ktorej sa umiestnili:  v singlových OH disciplínach do 10.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v singlových neOH disciplínach do 5.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových OH disciplínach do 8.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových neOH disciplínach do 4.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v disciplíne K4 do 6.miesta. O návrhu nominácii všetkých pretekárov na MSU23 rozhodne RTS na návrh ŠR na základe výsledkov z I.KP, MR, SP a MEU23 2013.

 

k) Majstrovstá Slovenska KT:

Štart na M-SR KT je povinný pre všetkých členov RDS a RDU23.

 

l) Majstrovstvá Sveta seniorov:

Na MS sa kvalifikujú pretekári z ME 2013 v tých disciplínach, v ktorých sa umiestnili: v singlových OH disciplínach do 10.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v singlových neOH disciplínach do 6.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových OH disciplínach do 8.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v deblových neOH disciplínach do 4.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v disciplíne K4 500m do 4.miesta. V disciplíne K4 1000m sa na MS kvalifikuje víťazná posádka  z Nominačného preteku K4 1000m. Preteky sa uskutočnia medzi dvoma posádkami len v prípade, že na II.SP 2013 v priamom súboji posádok K4U23 a K4 SENIORI, zvíťazí posádka K4U23. V prípade postupu oboch lodí do semifinále o konečnom poradí rozhodne lepší dosiahnutý semifinálový čas. Na Nominačných pretekoch K4 1000m môže byť vymenený maximálne jeden člen každej posádky oproti II.SP 2013.  V prípade lepšieho konečného umiestnenia posádky K4 SENIORI na II.SP 2013 sa na MS kvalifikuje posádka, ktorá sa na ME 2013 umiestni do 4.miesta.  V prípade nesplnenia vyššie uvedených NK na MS v disciplínach K1 200m, K2 200m, K1 500m, K2 500m, C1 200m, C1 500m sa uskutoční dodatočná kvalifikácia v predmetnej disciplíne na pretekoch Novácka 500-VKA. V disciplínach K1 1000m, K2 1000m, C1 1000m sa uskutoční dodatočná kvalifikácia na pretekoch M-SR KT. Víťazi uvedených disciplín budú mať možnosť štartovať na MS v prípade, že RTS rozhodne o ich nominovaní. O návrhu nominácii pretekárov vo všetkých disciplínach na MS rozhodne RTS na návrh ŠR na základe výsledkov z pretekov v roku 2013.

 

4. Finančné náklady:

Nomináciou pretekárov na všetky vyššie uvedené preteky sa nerozumie, že SZRK bude hradiť všetky finančné náklady spojené s ich nomináciou a so štartom pretekárov na vyššie uvedených podujatiach. O výške finančných nákladov hradených zo strany SZRK rozhodne prezídium SZRK na základe finančných možností. Pretekári nominovaní v neOH disciplínach na vyššie uvedené preteky si budú hradiť všetky náklady spojené s ich štartom. Finančná záloha musí byť vložená na účet SZRK v plnej výške pred začiatkom podujatia. V prípade dosiahnutia nižšie uvedeného umiestnenia im bude finančná záloha v plnej miere vrátená: SP do 4.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, ME do 6.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, MS do 9.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa.

 

5. Ostatné ustanovenia

 • Tieto NK sú sprievodnými pravidlami nominácií pre RTS.
 • Prezídium SZRK si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny vnomináciách.
 • SZRK požiada Antidopingovú agentúru odopingovú kontrolu na všetkých KP, pri odberoch ucca 8 športovcoch.