14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

Nominačné kritéria pre reprezentáciu seniorov

na rok 2015.

  1. Podmienky účasti pretekárov na reprezentačných akciách v rámci NK:

   

  Všetci pretekári, sa môžu kvalifikovať na reprezentačné akcie v rámci nominačných kritérií (NK) Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (SZRK) na rok 2015, pokiaľ si splnia nasledovné povinnosti:

  ·        mať platnú registráciu SZRK a platnú lekársku prehliadku na rok 2015,

  ·        spĺňať všetky ostatné pravidlá SZRK pre účasť na pretekoch kalendára SZRK 2015,

  ·        spĺňať pravidlá Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF), pre reprezentáciu Slovenska                        na  medzinárodných podujatiach,

  ·        podriadiť sa nominačným kritériám SZRK, ICF a ECA,

  ·        mať v čase prvej akcie v rámci HŠP podpísanú zmluvu o reprezentácii so SZRK,

  ·        dodržiavať Svetový antidopingový kódex, všetky ustanovenia a povinnosti vyplývajúce z predpisov WADA a Antidopingovej agentúry SR.

  Použité skratky:

  SZRK – Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

  NK – Nominačné kritériá

  WADA – World Antidoping Agency

  RTS – Realizačný tím seniorov

  P RTS – predseda Realizačného tímu seniorov

  NF – národná federácia

  SP – Svetový pohár

  KP – Kvalifikačné preteky

  RDS – Reprezentačné družstvo seniorov

  RDU23 – Reprezentačné družstvo do 23 rokov

  ŠR – Športový riaditeľ

  MSR-DT – Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

   

  Zloženie RTS: Filip Petrla (P RTS, športový riaditeľ SZRK), Slavomír Kňazovický (DUK), Félix Masár (ŠCP), Radovan Šimočko (DUK), Robert Erban (ŠCP), Peter Likér (ŠCP), Marián Tesárik (RTJ, ŠCP)

  Prizývaní členovia bez práva hlasu: Robert Petriska (prezident SZRK), Jana Masárová (ŠCP), Ľubomír Hagara (KRK Nováky), tímoví pracovníci (masér, lekár, fyzioterapeut, prepravca, generálny sekretár...)

  Prostredníctvom ŠR predkladá RTS návrhy zloženia RDS a návrhy nominácií pretekárov             a realizačného tímu na medzinárodné podujatia na schválenie prezídiu SZRK.

  Nominačnými kritériami SZRK deklaruje, že všetky nominácie budú predkladané a schvaľované v záujme SZRK a reprezentácie Slovenskej republiky v rýchlostnej kanoistike.

   

  2. Podujatia zahrnuté do NK 2015:

  21.-22. apríl Kvalifikačné preteky SZRK                                 Račice, ČR

  01.-03. máj                   Majstrovstvá Európy seniorov                             Račice, ČR

  22.-24. máj                    II. Svetový pohár                                               Duisburg, Nemecko

  10.-14. jún                     Európske Hry                                                     Baku, Azerbajdžan

  27.-28. jún                     Kvalifikačné preteky na MS a MSU23                Zemník (Račice)

  19.-23. august                Majsrtovstvá Sveta                                             Miláno, Taliansko

  04.-06. september           PRE OH Rio                                                      Rio, Brazília

   

   

  3. Nominačné kritériá:

  a) I. Kvalifikačné preteky 18.-19. apríl 2015 Zemník (Račice, ČR) (štart v singlových a  deblových disciplínach na 200, 500, 1000m a 5000m tratiach)

  Sú povinné pre všetkých členov RDS, a všetkých ostatných pretekárov ktorí majú záujem sa nominovať na Svetové poháre, Majstrovstvá Európy, Európske Hry v roku 2015.

  ·        Pre nomináciu v singlovej disciplíne na 500m a 5000m trati na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch v singlovej disciplíne na 500m a 5000m trati.

  ·        Pre nomináciu v disciplíne na 1000m trati na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch v singlovej disciplíne na 1000m trati.

  ·        Pre nomináciu v deblových disciplínach na 500m trati na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I.KP v deblovej disciplíne.

  ·        Pre nomináciu do disciplín K1 200m, K2 200m, C1 200m, C2 200m na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch v singlovej disciplíne na 200m trati.

  ·        Nominácia do disciplín C4 a K4 na preteky uvedené v bode 3a týchto NK sa urobí na základe výsledkov na I.KP v singlových a deblových disciplínach a na základe výsledkov z predchádzajúcej sezóny.

  b) ME seniorov 01.-03.05.2015 Račice (ČR):

  Do olympijských disciplín K2 1000m muži, K4 1000m muži, K1 1000m muži, K1 200m muži sú automaticky kvalifikovaní pretekári na základe výsledkov z MS 2014. V ostatných disciplínach sa na ME 2015 kvalifikujú najlepšie lode z I.KP. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na ME 2015 vo všetkých disciplínach, aj v tých ktoré sa na I.KP neštartovali rozhodne ŠR na návrh RTS.

   

  c) II.SP 22.-24.05.2015 Duisburg(GER):

  Nominujú sa najlepší pretekári z prvého a druhého miesta z I.KP 2015. V prípade, že títo nebudú nominovaný, môžu ich po schválení RTS doplniť pretekári z nasledujúcim najlepším umiestnením z I.KP 2015. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na II.SP 2015 vo všetkých disciplínach, aj v tých ktoré sa na I.KP neštartovali rozhodne ŠR na návrh RTS.

  d) EH Baku 10.-14.06.2015

  Na EH 2015 v disciplínach K1 200m muži, K2 1000m muži, K4 1000 muži, C1 200m muži, C1 1000m muži, K1 200m ženy, K2 200m ženy, K2 500m ženy sú automaticky kvalifikovaní pretekári na základe výsledkov z ME 2014. Do disciplín K1 1000m muži, K2 200m muži a K1 5000m ženy sa nominujú najlepší pretekári z I.KP. Do disciplíny K1 5000m muži sa nominuje víťaz z I.KP len v prípade, že už je nominovaný na EH Baku v inej disciplíne. V ostatných disciplínach sa pretekári na EH 2015 nenominujú. O návrhu záverečnej nominácie na EH 2015 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR na návrh RTS.

   

  e) II. KP 27.-28.06.2015 Zemník (Račice):

  Najlepší pretekári sa nominujú na MS Miláno 2015. O návrhu záverečnej nominácie na MS Miláno 2015 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR na návrh RTS.

   

   

  f) PRE OH RIO 04.-06.09.2015:

  Na predolympíjsku regatu 2015 sa nominujú adepti na účasť na OH 2016. O záverečnej nominácii rozhodne počet vyjazdených lodí na OH.

   

  4. Finančné náklady:

  Nomináciou pretekárov na všetky vyššie uvedené preteky sa nerozumie, že SZRK bude hradiť všetky finančné náklady spojené s ich nomináciou a so štartom pretekárov na vyššie uvedených podujatiach. O výške finančných nákladov hradených zo strany SZRK rozhodne prezídium SZRK na základe finančných možností. Pretekári nominovaní iba v ne OH disciplínach na vyššie uvedené preteky si budú hradiť všetky náklady spojené s ich štartom. Finančná záloha musí byť vložená na účet SZRK v plnej výške pred začiatkom podujatia. V prípade dosiahnutia nižšie uvedeného umiestnenia im bude finančná záloha v plnej miere vrátená: SP do 4.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, ME do 6.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, MS do 9.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa.

   

  5. Reprezentačné družstvo seniorov (RDS)

   

  Do reprezentačného družstva seniorov na nasledovnú sezónu budú zaradení pretekári na základe výsledkov z ME,MS,MEU23, MSU23 ak sa umiestnia v singlových disciplínach do 12.miesta v OH disciplínach, v ne-OH disciplínach do10.miesta, v deblových disciplínach do 10.miesta v OH-disciplínach a do 8.miesta v ne-OH disciplínach a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v disciplíne K4 do 9.miesta a v disciplíne C4 do 6.miesta a zároveň v 1/4 štartového poľa.  Účastníci OH majú členstvo v RDS istú na nasledovné dva roky po OH. O zaradení pretekárov do RDS, ktorí nesplnili uvedené kritériá v bode 5, rozhodne RTS.       Reprezentanti zaradení do RDS na nadchádzajúcu sezónu musia absolvovať, do prvých medzinárodných pretekov zaradených medzi reprezentačné akcie SZRK, zdravotnú prehliadku a testy špeciálnej pohybovej výkonnosti organizované SZRK a NŠC.V prípade neabsolvovania zdravotnej prehliadky a špeciálnych testov nebudú nominovaní na nasledujúce reprezentačné akcie SZRK a budú vyradení z RDS.

   

   

  6. Ostatné ustanovenia

  ·        Tieto NK sú sprievodnými pravidlami nominácií pre RTS.

  ·        Prezídium SZRK si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny v nomináciách.

  SZRK požiada Antidopingovú agentúru o dopingovú kontrolu na všetkých KP, pri odberoch u cca 8 športovcoch.

 

Schválené prezídiom SZRK, 20.1.2015

Zmena schválená prezídiom 18.03.2015, označené červenou