14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

Nominačné kritéria

pre reprezentáciu seniorov a U23

v rýchlostnej kanoistike na tratiach 200, 500, 1000 a 5000m vypísané SZRK na rok 2016.

  1. Podmienky účasti pretekárov na reprezentačných akciách v rámci NK:

Všetci pretekári sa môžu kvalifikovať na reprezentačné akcie podľa nominačných kritérií (NK) Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (SZRK) na rok 2016, pokiaľ si splnia nasledovné povinnosti:

· vykonajú platnú registráciu SZRK a platnú lekársku prehliadku na rok 2016,

· budú spĺňať všetky ostatné pravidlá SZRK pre účasť na pretekoch kalendára SZRK 2016,

· budú spĺňať pravidlá Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF), pre reprezentáciu Slovenska na  medzinárodných podujatiach,

· podriadia sa nominačným kritériám SZRK, ICF a ECA,

· budú mať v čase prvej akcie v rámci HŠP podpísanú zmluvu o reprezentácii so SZRK,

· budú dodržiavať Svetový antidopingový kódex, všetky ustanovenia a povinnosti vyplývajúce z predpisov WADA a Antidopingovej agentúry SR.

Použité skratky:

SZRK – Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

NK – Nominačné kritériá

WADA – World Antidoping Agency

RTS – Realizačný tím seniorov

NF – národná federácia

SP – Svetový pohár

KP – Kvalifikačné preteky

RDS – Reprezentačné družstvo seniorov

RDU23 – Reprezentačné družstvo do 23 rokov

ŠR – Športový riaditeľ

MSR-DT – Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

EQ – Európska kvalifikácia na OH

2. Podujatia zahrnuté do NK:

07.-08. Máj                       I. Kvalifikačné preteky SZRK                  Zemník

18.-19. Máj                       EQ OH RIO 2016                                 Duisburg

20.-22. Máj                       I.SP                                                Duisburg

27.-29. Máj                       II.SP                                               Račice

27.-29. Máj                       Regata                                            Piešťany

11.-12. Jún                       II. Kvalifikačné preteky SZRK                  Zemník

24.-26. Jún                       ME seniorov                                  Moskva

14.-17. Júl                        ME U23                                         Plovdiv

28.-31. Júl                        MS U23                                         Minsk

15.-20. August                 Olympijské hry                              Rio de Janeiro

24.-27. September            Univerziáda Cuemanca                                   Mexiko

3. Nominačné kritériá:

a) I. Kvalifikačné preteky 07.-08.05 Zemník (štart v singlových a deblových disciplínach na 200, 500, 1000m a 5000m tratiach)

Sú povinné pre všetkých členov RDS a všetkých ostatných pretekárov, ktorí majú záujem sa nominovať na OH, EQ na OH, Svetové poháre a ME v roku 2016 okrem mužských kanoistických disciplín. V mužských kanoistických disciplínach o podmienkach nominácie na EQ na OH, SP a ME 2016 rozhodne ŠR po konzultácii s členmi RTS do 24.04.2016.

Pre nomináciu v singlovej disciplíne na 500m a 5000m trati na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch v singlovej disciplíne na 500m a 5000m trati.

· Pre nomináciu v disciplíne na 1000m trati na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch v singlovej disciplíne na 1000m trati.

· Pre nomináciu v deblových disciplínach na 500m trati na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je každý pretekár povinný štartovať na I.KP v tejto deblovej disciplíne.

· Pre nomináciu do disciplín K1 200m, K2 200m, na preteky uvedené v bode 3a týchto NK je pretekár povinný štartovať na I. Kvalifikačných pretekoch v singlovej disciplíne na 200m trati.

· Nominácia do disciplín C4 a K4 na preteky uvedené v bode 3a týchto NK sa urobí na základe výsledkov na I.KP v singlových a deblových disciplínach a na základe výsledkov z predchádzajúcej sezóny.

b) EQ na OH 2016 Duisburg (GER) 18.-19.05.2016:

Nominujú sa víťazi z I.KP v disciplínach, v ktorých bude mať SZRK ambície nominovať svojich športovcov na OH 2016. Na EQ na OH 2016 budú môcť štartovať podľa pravidiel ICF iba športovci, ktorí nevyjazdili účastnícke miesta pre svoj štát na MS 2015. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na EQ na OH 2016 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS. Pretekári ktorí na EQ na OH 2016 vybojujú miestenku na OH 2016 si automaticky zabezpečia účasť na OH 2016 v danej disciplíne okrem disciplíny K2 1000m.

c) I.SP Duisburg(GER) 20.-22.05.2016:

Nominujú sa najlepší pretekári z prvého a druhého miesta z I.KP 2016 s prihliadnutím na výsledky z roku 2015. V prípade, že títo nebudú nominovaní, môžu ich doplniť pretekári z nasledujúcim najlepším umiestnením z I.KP 2016. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na I.SP 2016 vo všetkých disciplínach, aj v tých ktoré sa na I.KP neštartovali, rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

d) II.SP Račice (CZE) 27.-29.05.2016:

Nominujú sa najlepší pretekári z prvého a druhého miesta z I.KP 2016 s prihliadnutím na výsledky z roku 2015. V prípade, že títo nebudú nominovaný, môžu ich doplniť pretekári z nasledujúcim najlepším umiestnením z I.KP 2016. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na II.SP 2016 vo všetkých disciplínach, aj v tých ktoré sa na I.KP neštartovali rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

e) Piešťanská regata(SVK) 27.-29.5. 2016:

Na Piešťanskej regate majú povinní štart pretekári, ktorí boli zaradení do RD U23 na rok 2016 a neboli nominovaní na II.SP. Pri ich nominácii sa bude prihliadať na výsledky z I.KP 2016. Nominácia všetkých pretekárov prejde pripomienkovaním na RTS.

f) II. Kvalifikačné preteky 11.-12.jún Zemník:

II.KP 2016 budú slúžiť ako nominačné preteky na ME 2016.

g) ME seniorov Moskva (RUS) 24.-26.06.2016:

Na ME seniorov 2016 sa nominujú najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach z II.KP 2016 s prihliadnutím na výsledky I. a II. SP. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na ME seniorov 2016 vo všetkých disciplínach, aj v tých ktoré sa na II.KP 2016 neštartovali rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

h) ME U23 Plovdiv (BUL) 14.-17.07 2016:

Nominujú sa najlepší pretekári do 23 rokov z II.KP 2016 v jednotlivých disciplínach s prihliadnutím na výsledky z roku 2015. Z nominácie sú vylúčení športovci, ktorí sa nominovali na OH 2016. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na ME U23 2016 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

i) MS U23 Minsk (BLR) 28.-31.07.2016:

Nominujú sa najlepší pretekári do 23 rokov v jednotlivých disciplínach s prihliadnutím na medzinárodné výsledky v roku 2016 a na výsledky I. a II.KP 2016. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MS U23 2016 vo všetkých disciplínach rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

j) OH RIO 2016 14.-20.08.2016:

Na OH 2016 sa nominujú pretekári, ktorí si vyjazdili právo štartu na OH2016 na EQ 2016 okrem posádky K2 1000m muži. V disciplíne K4 1000m muži budú nominovaní na OH2016 Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka v prípade, že nebude známa žiadna pochybnosť ich nominácie spojená s ich zdravotným stavom alebo športovou výkonnosťou. V disciplíne K1 1000m muži bude na OH2016 nominovaný Peter Gelle v prípade, ak zvíťazí aspoň na jednom z nasledovných podujatí - I.KP 2016 a  II.KP 2016 (Ak sa tak nestane o nominácii rozhodnú výsledky v disciplíne K1 1000m muži z II.KP 2016).

Nominácia v disciplíne K2 1000m muži na OH 2016 bude nasledovná:

1. Ak sa v disciplíne K2 1000m muži na EQ na OH2016 nenominuje na OH2016 žiadna posádka, tak právo štartu na OH2016 bude mať posádka E.Vlček – J.Tarr.

2. Posádka K2 1000m muži, ktorá sa nominuje z EQ na OH2016 si potvrdí svoju účasť na OH2016 v prípade, že porazí posádku E.Vlček-J.Tarr na II.KP 2016, V opačnom prípade sa uvoľnia dve miesta v mužských kajakárskych disciplínach pre OH2016, ktoré pre disciplínu K2 200m, kde si účasť na OH2016 vybojujú  víťazi II.KP 2016 v disciplíne K2 200m muži a právo štartu na OH2016 v disciplíne K2 1000m muži si vybojuje posádka E.Vlček – J.Tarr.

O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na OH 2016 vo všetkých vyjazdených  disciplínach rozhodne ŠR po pripomienkovaní RTS.

j)   Univerziáda Mexiko 24.-27.09.2016:

Nominujú sa pretekári študenti, ktorí spĺňajú podmienky účasti na Univerziáde s vysokou športovou výkonnosťou. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na Univerziádu 2016 vo všetkých disciplínach ako aj o počte účastníkov zo Slovenska rozhodne SAUŠ na návrh ŠR SZRK.

4. Finančné náklady:

Nomináciou pretekárov na všetky vyššie uvedené preteky sa nerozumie, že SZRK bude hradiť všetky finančné náklady spojené s ich nomináciou a so štartom pretekárov na vyššie uvedených podujatiach. O výške finančných nákladov hradených zo strany SZRK a spoluúčasti nominovaných rozhodne prezídium SZRK na základe finančných možností. Pretekári nominovaní iba v ne OH disciplínach si budú hradiť všetky náklady spojené s ich štartom na uvedené preteky v roku 2016. Finančná záloha musí byť vložená na účet SZRK v plnej výške pred začiatkom podujatia. V prípade dosiahnutia nižšie požadovaného umiestnenia im bude finančná záloha v plnej miere vrátená: SP do 4.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, ME do 6.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa, MS do 9.miesta a zároveň v prvej polovici štartového poľa.

5. Reprezentačné družstvo seniorov (RDS):

Do reprezentačného družstva seniorov na nasledovnú sezónu budú zaradení pretekári na základe výsledkov z ME,MS,MEU23, MSU23 ak sa umiestnia v singlových disciplínach do 12.miesta v OH disciplínach, v ne-OH disciplínach do10.miesta, v deblových disciplínach do 10.miesta v OH-disciplínach a do 8.miesta v ne-OH disciplínach a zároveň v prvej polovici štartového poľa, v disciplíne K4 do 9.miesta a v disciplíne C4 do 6.miesta a zároveň v 1/4 štartového poľa.  Účastníci OH majú členstvo v RDS istú na nasledovné dva roky po OH. O zaradení pretekárov do RDS, ktorí nesplnili uvedené kritériá v bode 5, rozhodne ŠR po pripomienkovaní členmi RTS.       Reprezentanti zaradení do RDS na nadchádzajúcu sezónu musia absolvovať, do prvých medzinárodných pretekov, zaradených medzi reprezentačné akcie SZRK, zdravotnú prehliadku a testy špeciálnej pohybovej výkonnosti organizované SZRK.V prípade neabsolvovania zdravotnej prehliadky a špeciálnych testov nebudú nominovaní na nasledujúce reprezentačné akcie SZRK a budú vyradení z RDS.

6. Ostatné ustanovenia

· Tieto NK sú sprievodnými pravidlami nominácií pre RTS.

· ŠR rozhoduje po pripomienkovaní členmi RTS o zložení RDS, o záverečných nomináciách pretekárov, realizačného tímu na medzinárodné podujatia a predkladá  návrhy na schválenie P-SZRK. O zložení realizačných tímov na jednotlivé akcie rozhodne ŠR na základe potreby RDS, finančných, organizačných a dopravných možností.

· ŠR riadi organizáciu podujatí RDS a najneskôr 7 dní pred podujatím rozposiela organizačné pokyny elektronickou formou, ktorými sú povinní riadiť sa všetci účastníci podujatia.

· Prezídium SZRK si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny v nomináciách a organizácii medzinárodných reprezentačných podujatí.

· SZRK požiada Antidopingovú agentúru o dopingovú kontrolu na všetkých KP, pri odberoch u cca 8 športovcoch.

Pripravil:  Mgr. Filip Petrla, športový riaditeľ SZRK

Schválené Prezídiom SZRK