14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

Na stiahnutie

 

 

Nominačné kritéria

pre seniorov a reprezentácie do 23r

v rýchlostnej kanoistike na rok 2012

  1. Podmienky účasti na NK

 

Všetci pretekári, ktorí majú záujem sa kvalifikovať do reprezentačného družstva v rámci týchto nominačných kritérií (NK) Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (SZRK), sú povinní:

- mať platný registračný preukaz SZRK s platnou lekárskou prehliadkou na rok 2012,

- spĺňať všetky ostatné pravidlá SZRK pre účasť na pretekoch kalendára SZRK 2012,

- spĺňať pravidlá International Canoe Federation (ICF), pre reprezentáciu Slovenska na  medzinárodných podujatiach,

- podriadiť sa nominačným kritériám SZRK a ICF,

- mať v čase prvej akcie v rámci HŠP podpísanú zmluvu o reprezentácii so SZRK,

- dodržiavať všetky ustanovenia a povinnosti vyplývajúce z predpisov WADA , Chartu MOV a Antidopingovej agentúry SR

Použité skratky:

SZRK - Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

NK - Nominačné kritériá

WADA - World Antidoping Agency

RTS - Realizačný tím seniorov

P RTS - predseda Realizačného tímu seniorov

NOV - Národný olympijský výbor

NF - národná federácia

SP - Svetový pohár

KP - Kvalifikačné preteky

KK - Kontinentálna kvalifikácia

 

Zloženie RTS: Robert Petriska (NSC) - predseda, Slavomír Kňazovický (DUK), Félix Masár (ŠKP), Radovan Šimočko (DUK), Filip Petrla (ŠKP), Rastislav Kužel (DUK), Robert Erban (ŠKP), Peter Likér (KOM).

Predseda realizačného tímu seniorov (P-RTS) predkladá schválené nominácie RTS podľa týchto NK prezídiu SZRK, okrem návrhu K4 1000m OH a K4 1000m 23, kde predkladá P-RTS prezídiu svoj návrh zloženia podľa týchto NK.

 

2. Podujatia zahrnuté do NK

 

01.-02.máj                          I. Kvalifikačné preteky SZRK                                       Račice, ČR

16.-17.máj                          Kontinentálna kvalifikácia na OH Londýn                      Poznaň, Poľsko

18.-20.máj                          I. Svetový pohár                                                             Poznaň, Poľsko

25.-27.máj                          II. Svetový pohár                                                            Duisburg, Nemecko

01.-03.jún                           III. Svetový pohár                                                          Moskva, Rusko

05.-07.jún                           II. Kvalifikačné preteky SZRK                                            Račice, ČR

22.-24.jún                           Majstrovstvá Európy seniorov                                           Zahreb, Chorvátsko

07.-08.júl                            Novácka 500vka                                                              Nováky

12.-15.júl                            Majstrovstvá Európy do 23r.                                              Montemor, Portugalsko

06.-11.august                    XXX. OH Londýn                                                               Eton, Londýn

 

Ostatné dôležité termíny v r. 2012:

16. január                           posledný termín pre NOV, aby predložili svoje žiadosti na pridelenie počtu miest tripartitnej komisii,

1.máj-9.júl                         tripartitná komisia písomne potvrdí prideľovanie pozvánok pre NOV,

2. máj                                   zasadá RTS, pripraví návrh nominácie na SP a KK,

3.máj                                    prezídium schvaľuje nominácie na SP a KK,

1.jún                                     ICF bude informovať NF/NOV o kvótach získaných miest

7.jún                                     zasadá RTS, pripraví návrh nominácie na ME seniorov a ME23,

8.jún                                     Prezídium schvaľuje nomináciu na ME seniorov/23 a kvóty na OH,

15.jún                                  Posledný termín  NOV potvrdiť využitie kvóty miest

21.jún                                  ICF prerozdelí všetky dostupné nevyužité kvóty miest

27.jún                                  zasadá RTS, pripraví návrh nominácie na OH,

26.jún                                   Prezídium SZRK schváli konečnú nomináciu na OH,

09.júl                                    Posledný termín prijímania prihlášok Org. výborom Londýn 2012

 

3. Nominačné ciele podľa dôležitosti

a)      Nominácia do osádok v OH disciplínach, v ktorých SZRK na MS 2011 získal miestenky na OH Londýn 2012:

I. - K2 muži OH 1000m

II. - K4 muži OH 1000m.

III. - K2 ženy 500m.

b)      Nominácia na Kontinentálnu kvalifikáciu (KK) v ešte nevyjazdených OH disciplínach: C1 200m, C1 1000m, K1 muži 1000m, K1 muži 200m, K2 muži 200m,

K1 ženy 200m, K1 ženy 500m, C2 muži 1000m.

c)      Nominácia na ME seniorov.

d)      Nominácia na SP seniorov.

e)      I. nominácia K4 muži23 1000m.

II. nominácia reprezentácie do 23r.(23) na ME23.

f)       Nominácia do projektu K4 ženy 500m OH2016.

 

4. Pravidlá nominácií k bodu 3.

 

a)       K bodu 3a)I.: v disciplíne K2 muži OH 1000m si Peter Gelle a Erik Vlček vybojovali získaním titulu majstrov sveta priamu účasť na OH Londýn, kvalifikačné preteky sa na túto disciplínu na OH neuskutočnia.

b)      K bodu 3a)II: V disciplíne K4 muži OH 1000m má možnosť osádka, ktorá vyjazdila OH sa kvalifikovať z SP II. Inak prebehne kvalifikácia podľa Kľúča A na tri miesta v osádke. SZRK má v kajakárskych disciplínach 5 miesteniek, preto jeden kajakár z K2 (Erik Vlček) je kvalifikovaný automaticky. V prípade, ak sa kvalifikuje do osádky K4 1000m aj druhý člen K2 (Peter Gelle), prezídium SZRK nominuje podľa bodu 5a)V na OH ďalšieho kajakára na K1 1000m.

c)       K bodu 3a)III a v ostatných OH disciplínach žien na medzinárodné podujatia seniorov prebehne kvalifikácia podľa Kľúča B.

d)      K bodu 3b): nominácia na KK na spomenuté disciplíny prebehne podľa Kľúča C.

e)      K bodu 3c): nominácia na ME seniorov prebehne podľa Kľúča D.

f)       K bodu 3d): nominácia na SP seniorov prebehne podľa Kľúča E.

g)      K bodu 3e)I.: nominácia na K4 muži23 1000m prebehne podľa Kľúča A, s podmienkou veku pretekárov (r.n. 1989-1993). Kvalifikácia prebehne na všetky 4 miesta v osádke. V prípade, že na základe NK bude niektorý reprezentant 23 nominovaný do K4 muži OH 1000m alebo K1 muži OH 1000m, tento sa už do kvalifikácie na podujatie ME 23 nezapočítava.

h)      K bodu 3e)II. : nominácia reprezentácie 23 na ME23 prebehne podľa Kľúča F.

i)        K bodu 3f):

-           SZRK pristupuje k projektu, ktorého cieľom je presadenie žien v kvalifikácii na OH Rio de Janiero 2016.

-          V nasledujúcich sezónach bude vychádzať zo skladby pretekárok 23. V prípade ich nedostatku z výkonnostných dôvodov môžu byť doplnené staršou pretekárkou.

-          Nominácia prebehne podľa Kľúča G.

 

5. Nominačné kľúče

 

a)      Kľúč A - nominácia na K4 muži OH 1000m, resp. K4 muži23 1000m,

I.            R. Riszdorfer, M. Riszdorfer, E. Vlček, J. Tarr vybojovali na MS 2011 účasť K4 (4 miesto) na OH. Osádka v tomto zložení bude nominovaná na SP II v Duisburgu. Pre osádku v tomto zložení bude podmienkou štart na  I.KP v disciplíne K1 1000m.

Ak sa K4 v tom  zložení, v akom štartovala na MS 2011 umiestni vo finále SP II. do 4.miesta (s podmienkou štartu štyroch lodí (krajín), vrátane našej z prvej šestky vo finále z MS 2011) bude nominovaná na OH a ďalšie kvalifikačné preteky sa neuskutočnia.

V prípade, že na SP II osádka v tomto zložení nebude(viď dodatok v zátvorke) štartovať, neumiestni sa do 4. miesta, alebo bude porazená našou druhou osádkou, prebehne kvalifikácia podľa nasledovných bodov.

(Predseda RTS má možnosť využiť „voľnú kartu" a v prípade slabej výkonnosti, choroby alebo iných objektívnych dôvodov u členov tejto osádky na I.KP, môže vymeniť jedného z jej členov ďalším kajakárom v poradí v disciplíne K1 1000m, k štartu osádky na SP II.).

II.            Pretekári, ktorí sa chcú kvalifikovať na OH do K4 (v prípade, že sa na OH nekvalifikovala osádka K4 podľa predošlého bodu) sa musia zúčastniť na  II.KP, v disciplíne K1 1000m.

III.            Na základe finálových výsledkov II.KP  budú pretekári, ktorí sa umiestnili na 1. - 8. mieste pozvaní na výberové testy. K tejto skupine sa podľa výsledkov II KP doplní sedem najlepších pretekárov do 23 rokov. Skupina ostáva v Račiciach a 11.6. bude testovaná dvoma jazdami na 1000m.

IV.            V testovaní 11.6. na 2x1000m budú seniori a kajakári do 23r. štartovať spolu. Prestávka medzi testovacími jazdami  bude 120 minút. Pretekári budú rozdelení podľa dosiahnutých časov z II.KP K1 1000m do troch skupín po najviac 5 pretekárov tak, že v prvej skupine budú pretekári ktorí sa umiestnili na 1.- 5. mieste, v druhej skupine pretekári umiestnení na 6.-10. mieste a v tretej skupine pretekári umiestnení na 11.-15. mieste.

V prvom teste sa dráhy prideľujú tak, že najlepšie umiestnený z II.KP je v prvej skupine na 5. dráhe a ďalší na dráhach 3., 7., 1., 9. atď.

V druhom teste sa  prideľujú dráhy rovnakým spôsobom, ale vychádza sa z časov prvého testu a to tak, že v druhom teste budú piati kajakári, ktorí sa umiestnili v prvom teste na 1.-3. mieste a dvaja s najlepšími časmi spomedzi ostatných pretekárov. V druhom teste štartuje už iba desať najlepších     kajakárov.

V.            Osádku K4 muži 1000m pre OH budú tvoriť traja vybraní kajakári z druhého testu zo šiestich najlepších podľa dosiahnutého času a Erik Vlček. V prípade, že sa do K4 kvalifikuje aj druhý člen nominovanej osádky na OH v K2 1000m, RTS navrhne na OH do disciplíny K1 muži 1000m ďalšieho  pretekára v poradí, ktorý dosiahol najlepšie umiestnenie medzi nenominovanými pretekármi do K4 1000m OH v druhom teste a bude v úlohe náhradník do K4 1000m. (Náhradník by sa mal pripravovať spolu s kvalifikovanými kajakármi pre prípad náhrady z dôvodu ochorenia člena osádky alebo časovej kolízie pri štarte na medzinárodných pretekoch).

Osádku K4 muži 23 1000m budú tvoriť štyria najlepší kajakári v poradí, ktoré bude  vytvorené zo súčtu umiestnení dosiahnutých na II KP v disciplíne K1 1000m, v prvej testovacej jazde. V prípade zhody poradia rozhodne lepší súčet časov.

VI.            Konečnú osádku K4 muži OH 1000m, ako aj K4 muži23 1000m navrhne prezídiu predseda RTS po konzultácii s RTS na základe výsledkov z II.KP, testovania a schopnosti zvládnutia jednotlivých pozícií v lodi.

VII.            V K4 1000m (ani OH, ani 23) sa ďalšie kvalifikačné preteky neuskutočnia.

 

b)      Kľúč B - nominácia na K1, K2 ženy.

I.            Pretekárky, ktoré sa chcú kvalifikovať do K1, K2 ženy 200 a 500m sa musia zúčastniť I.KP.

II.            V disciplíne K2 ženy 500m osádka I. Kmeťová, M. Kohlová vybojovali na MS 2011 účasť na K2 na OH. Osádka K2 v tomto zložení bude nominovaná na preteky SP I a SP II. Na SP I. sa nominuje aj víťazná loď z I.KP na K2 ženy 500m. Lepšie umiestnená slovenská osádka na tomto SP I.,  ktorá zároveň získala umiestnenie do 8.miesta, sa kvalifikuje na OH a ďalšie kvalifikačné preteky sa neuskutočnia. V prípade, že sa do 8. miesta neumiestni žiadna loď, bude na OH nominovaná víťazná loď z II.KP (Novácka 500).

III.            V disciplíne K1 ženy 200m (na OH aj ME) a 500m (iba ME) bude nominovaná víťazka II. KP (Novácka 500),

IV.            V disciplíne K2 ženy 200m budú na ME nominované víťazky I. KP a ďalšie kvalifikačné preteky na ME sa na túto disciplínu už neuskutočnia.

 

c)       Kľúč C - nominácia na Kontinentálnu kvalifikáciu (KK)

I.            Pretekári, ktorí sa chcú kvalifikovať na KK sa musia zúčastniť I.KP.

II.            RTS navrhne pretekára/loď v každej nevyjazdenej disciplíne (spomenutej v 3b)), s najlepším dosiahnutým časom vo finále na I.KP spomedzi pretekárov, ktorí nezískali miestenku na OH.

III.            Účastníkov KK hradí SZRK, okrem disciplín C2 muži 1000m, K1 ženy 200m a K1 ženy 500m  ktorých účasť môže navrhnúť RTS s podmienkou platby z iných zdrojov. V prípade úspešnej kvalifikácie na OH im budú náklady refundované.

IV.            V prípade, že na KK slovenský reprezentant vybojuje postupové miesto, automaticky sa kvalifikuje na OH a ďalšie kvalifikačné preteky na OH ani  na ME sa v tejto disciplíne už neuskutočnia.

V.            Na Kontinentálnej kvalifikácii sa podľa kritérií ICF v singlových disciplínach môžu nominovať na OH dve najlepšie lode, v deblových víťazná. SZRK odporúča účastníkom KK dosiahnuť čo najlepší, aj nepostupový výsledok, nakoľko vrátené miestenky bude ICF neskôr prerozdeľovať práve na základe výsledkov KK.

VI.            21.6. ICF prerozdeľuje nevyužité miestenky, ktoré v prípade pridelenia pre SZRK získa účastník KK v disciplíne pridelenej miestenky.

 

d)      Kľúč D - nominácia na ME seniorov

I.            Pretekári, ktorí sa chcú kvalifikovať na ME seniorov sa musia zúčastniť II.KP,

II.            Na ME seniorov sa v predmetných disciplínach automaticky kvalifikujú pretekári nominovaní na OH podľa bodu, 5b)5c)IV.. Títo pretekári, pokiaľ sa nechcú kvalifikovať v iných disciplínach, nemusia sa na II.KP zúčastniť.

III.            Na ME seniorov sa kvalifikujú aj lode K4 1000mOH a K1 1000mOH, zostavené podľa bodu 5a).

IV.            Na ME seniorov sa kvalifikujú pretekári priamo zo SP Poznaň pokiaľ sa umiestnili do 8. miesta (netýka sa K4 1000m s dodržaním  II. a III. odseku tohto bodu),

V.            Pre ostatné disciplíny sa uskutoční II. KP 9.-10.6.v Račiciach,

VI.            Víťazná loď z II.KP v každej OH disciplíne sa kvalifikuje na ME seniorov. V prípade ak víťazná loď uprednostní inú disciplínu, RTS navrhne postupne ďalšie lode v poradí, ktoré však v tejto disciplíne nezískali horšie ako tretie miesto a zároveň preukázali vysokú výkonnosť. SZRK hradí náklady na ME seniorov účastníkom, ktorí sú nominovaní v OH disciplíne. SZRK hradí maximálne 14 pretekárov. Pretekári, ktorí sú nominovaní iba v ne OH disciplínach si náklady hradia z iných zdrojov. Náklady sa týmto pretekárom vrátia, pokiaľ sa umiestnia v prvej štvrtine klasifikovaných pretekárov v danej disciplíne.

 

e)      Kľúč E - nominácia na SP seniorov

I.            Na SP I Poznaň budú okrem lodí nominovaných podľa pravidla 5b)II nominovaní pretekári v disciplínach K2 muži OH 1000m, účastníci KK, ktorí sú zložení podľa vyššie uvedených kľúčov. Ďalej loď s najlepším dosiahnutým časom z I.KP SZRK v každej finálovej OH disciplíne spomedzi pretekárov 23. V prípade ak takáto loď 23 uprednostní inú disciplínu, RTS môže navrhnúť nasledujúcu loď 23 v poradí ak zároveň preukázala vysokú výkonnosť. RTS môže navrhnúť loď K4 muži 23 1000m. Prezídium SZRK nominuje na SP I Poznaň na návrh RTS maximálne 12 seniorov, 10 reprezentantov do 23r. a 4 reprezentantky projektu K4 ženy 500m.

II.            Na SP II Duisburg, majú právo štartu nominovaní pretekári podľa bodu 4a), 5a)I,  5b)II, 5c)IV a RTS môže navrhnúť loď K4 muži 23 1000m, alebo umožnenie štartu medailovej osádke z MEJ 23  2011).

III.            SP v Moskve sa výprava SZRK nezúčastní.

 

f)       Kľúč F - nominácia na ME23

I.            Pretekári, ktorí sa chcú kvalifikovať na ME 23 sa musia zúčastniť I.KP.

II.            Na ME 23 sa kvalifikujú pretekári nominovaní do K4 muži23 1000m, podľa kľúča A.

III.            Na ME 23 sa ďalej kvalifikujú pretekári, ktorí sa zúčastnili SP I Poznaň a umiestnili sa do prvej štvrtiny všetkých klasifikovaných pretekárov v danej disciplíne (netýka sa K4 1000m). Do klasifikácie sa započítavajú všetci (aj starší) pretekári disciplíny.

IV.            Pre ostatné disciplíny a v K1 muži23 1000m a K2 muži23 1000m sa uskutoční II.KP 9.-11.6.2012 v Račiciach. Najlepšia loď z pomedzi 23r. každej OH disciplíny sa kvalifikuje na ME 23. V prípade ak táto najlepšia loď uprednostní inú disciplínu, RTS môže navrhnúť ďalšiu loď v poradí, ktorá skončila na nasledujúcom mieste a zároveň preukázala vysokú výkonnosť. V prípade lodí ktoré sa kvalifikovali podľa 5f)III. a uprednostnia inú disciplínu môže RTS navrhnúť najlepšiu loď v predmetných disciplínach. SZRK hradí náklady na ME23 len účastníkom, ktorí sú nominovaní v OH disciplíne. SZRK hradí maximálne 10 pretekárov a 4 reprezentantky projektu K4 ženy 500m. Pretekári, ktorí sú nominovaní iba v ne OH disciplínach si náklady hradia z iných zdrojov. Náklady sa týmto pretekárom vrátia, pokiaľ sa umiestnia v prvej štvrtine klasifikovaných pretekárov v danej disciplíne.

 

g)      Kľúč G - nominácia projekt K4 ženy 500m OH 2016

I.            Pretekárky, ktoré sa chcú nominovať do K4 sa musia zúčastniť I.KP, disciplíny K1 500m, resp. K1 juniorky 500m,

II.            RTS navrhne podľa výkonnosti pretekárky do K4 ženy 500m.

III.            RTS navrhne ich nomináciu na SP I. Poznaň. (predpoklad nominácie aj staršej pretekárky),

IV.            RTS navrhne ich nomináciu na ME23. (predpoklad nominácie aj juniorskej  pretekárky)

 

6. Pravidlá pre podujatia:

a) I. KP SZRK

I.            Je povinný pre seniorov a pretekárov do 23r. s cieľom kvalifikácie na medzinárodné podujatia,

II.            V každej disciplíne štartujú seniori a do 23r. spolu.

III.            Disciplíny v programe:

muži      K1, K2, C1 1000m, 200m (K2 1000m iba pre 23r)

muži      C2 1000m

ženy      K1, K2 200m

ženy      K1 500m, K2 500m

IV.            V disciplínach, kde je viac ako 12 pretekárov sa uskutočnia FA aj FB.

b) II.KP SZRK

I.            Je určený pre seniorov, pretekárov do 23r. a juniorov,

II.            V každej disciplíne štartujú seniori a do 23r. spolu.

III.            Disciplíny v programe:

muži      K1,K2 200m, 500m; K1 1000m; K2 1000m (iba pre 23); K1 5000m,

muži      C1,C2 200m, 500m, 1000m; C1 5000m,

ženy      K1 5000m; K2 1000m,

ženy      (v rámci Nováckej 500vky) K1 200m, 500m; K2 500m

IV.            Finálová jazda, FA, aj FB tejto disciplíny bude štartovať v naplánovanom čase. V prípade, že budú značne neregulárne podmienky, štart finálovej disciplíny bude odložený. V prípadnom preložení štartu sa postupuje podľa Pravidiel RK - časť II, bod 2.7.2..

  1. V disciplínach, kde je viac ako 12 pretekárov sa uskutočnia FA aj FB.

 

7. Ostatné ustanovenia

-          Tieto NK sú sprievodnými pravidlami nominácií pre RTS a prezídium SZRK k nominačným cieľom.

-          Prezídium SZRK si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny v nomináciách k nominačným cieľom.

-          SZRK požiada Antidopingovú agentúru o dopingovú kontrolu na všetkých KP, pri odberoch u cca 8 športovcoch,

 

Vypracoval: Boris Bergendi, Robert Petriska, konzultoval: Roman Buček

 

Schválilo prezídium SZRK, 16.2.2012, (zápis 01/12)