14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

 
nominácia EYOF

nominácia  MEJ


Návrh nominačných kritérií RDJK na rok 2005.
1. Kontrolný zraz 14.4.-16.4. 2005 Komárno, povinná účasť všetkých reprezentantov juniorov,
Kadetov(RDJ/K/) a dobrovoľná účasť adeptov na miesto v reprezentačnom družstve na súťažné obdobie roku 2005,
2. M SR DT           povinný štart všetkých členov RDJ/K v K1,K2, C1, C2, výsledky budú pomocný ukazovateľ pre výber družstva na MR v Piešťanoch,
3.MR Piešťany, štart vybraného RDJ/K/ na náklady usporiadateľa(SZRK), nasadené budú 2 lode v „A“
družstve a to v K2,C2, K1, C1, posádky K4 a C4 určí reprezentačný tréner po dohode z realizačným tímom na základe výsledkov z kontrolného zrazu, M SR na DT a výsledkov z roku 2004,
               
4. I.KP Zvolen      povinný štart všetkých členov RDJK v K1,C1 1000, 500m a v K2, C2 v  
jednej vybranej  disciplíne smerom k štartu na MR Bochum a na MEJ v Plovdiv,
5.MR Bochum      štart RDJ/K , prvé dve lode v každej disciplíne K1,C1,K2,C2 z MR PIE a z I. kvalifikačného preteku, posádku K4, C4 určí reprezentačný tréner po dohode s realizačným tímom, nominácia podľa návrhu reprezentačného tréner so zámerom štartu na MEJ v Plovdive,
6. EYOF ITA,        štart družstva RDK, ročník 1989 a 1990, z toho dve dievčatá a šesť chlapcov, výber bude
z MR v Bochum (K2 dievčatá,K2 chlapci, C2 chlapci a K4 chlapci) podľa najlepších výsledkov
v uvedených disciplínach,
7. MEJ Plovdiv, štart 1.lode z MR Bochum zo skupiny družstvo „A“ a „RDK“, predbežná nominácia bude uzavretá
už po MR v Bochume, (K1,C1,K2,C2, K4) v prípade, že disciplína  bude vyjazdená na medzinárodných regatách do 9.-12.miesta podľa výsledku zaradeného športovca v družstve „A“ alebo v družstve „RDK“, posádka K4 bude štartovať na návrh trénera RTJ,
rozhodné slovo pri nominácii  bude mať reprezentačný tréner, v prípade poklesu výkonnosti športovca má právo na jeho výmenu, alebo zrušenie disciplíny, v ktorej mal štartovať, zámerom štartu na MEJ v Plovdive je štart druhého sledu lodí ročníka 1987,1988 a najlepších lodí ročníka 1989, ktorí majú možnosť štartu na MEJ v roku 2006 v Aténach,
8. MSJ Szeged, štart 1.lode z M SR na krátke trate v K1,C1,K2,C2 a v K4, za predpokladu, že v týchto
disciplínach sa umiestnili lode na MR Bochum v K1 do 12.miesta, v C1,K2 do 9.miesta,
v C2, K4 do 6.miesta a u dievčat v K1,K2 do 9.miesta, zámerom štartu na MSJ je nominovať
najlepšie lode z prvého sledu „TOP“, ktoré môžu byť doplnené aj o úspešné lode z družstva
„A“, ktoré uspejú na MEJ, v prípade, že splnia podmienku prvej lode na M SR vo vybranej
disciplíne, lode, ktoré neuspejú a nesplnia podmienku účasti na MSJ môžu požiadať P_SZRK o možnosť štartu na vlastné náklady,
9. 5-stretnutie „SON“ - lode z ročníka   88,89 a 90 z M SR na KT – prvé dve lode v K1,C1 a prvá loď                                             
     Račice               v K2,C2 a jedna loď v K4 a C4  podľa návrhu reprezentačného trénera juniorov.
10. Predkladanie nominácii RDJ:
za všetky nominácie na  akcie RDJ bude zodpovedný tréner juniorskej reprezentácie,
nominácie bude navrhovať vopred v realizačnom tíme, bude dodržiavať zásady schválených nominačných kritérií, v prípade konfliktu zodpovedne rozhodne  a návrh nominácie  predloží na schválenie  P-SZRK.

Bratislava 14.1. 2005                                                                                                         PaedDr.Robert Petriska

reprezentačný tréner juniorov