14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

Plán činnosti a nominačné kritériá RDJ a RDK 2014

Hlavné ciele

Dosiahnutie čo najlepších výsledkov na vrcholných medzinárodných podujatiach MRJ Piešťany, MEJ Mantes,

MSJ Szeged a SON Piešťany v roku 2014 a hlavne motivácia juniorských pretekárov k dlhodobej športovej príprave na vrcholovej úrovni s predpokladom ďalšieho uplatnenia v seniorských kategóriách s možnosťou ďalšieho zabezpečenia na pozícii športový inštruktor v rezortných strediskách.

Našou úlohou by malo byť zabezpečenie čo najkvalitnejšej prípravy v spolupráci oddiel- stredisko vrcholového športu- SZRK a čo najideálnejšie zloženie posádok a nominovanie najlepších juniorských reprezentantov s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov na vrcholných medzinárodných podujatiach.

Realizačný tím

Činnosť reprezentačného družstva juniorov a kadetov bude riadiť predseda RTJ v úzkej spolupráci s členmi RTJ. Predseda RTJ bude pri svojom rozhodovaní využívať námety a pripomienky osobných trénerov a členov RTJ. Na zabezpečenie výcvikových táborov, testovacích zrazov a súťaží bude využívať členov RTJ podľa ich záujmu, schopnosti, možnosti a počtu pretekárov v juniorskej reprezentácii .

Zloženie realizačného tímu juniorov

 

Marián Tesárik, predseda RTJ

SŠŠR MV SR Bratislava

Filip Petrla

SZRK

Kužel Rasťo /Belovič Laco/

Dukla Trenčín

Hagara Ľubomír

KRK Nováky

Orosz Csaba

KCK Šamorín

Dosudil František

KKK Komárno

Erban Róbert

Kajak&Kanoe Piešťany

Wiebauer Andrej

Tatran Bratislava

Mrva Vladimír

SMT

Jaroslav Zigo

ŠG Trenčín

Návrh reprezentačného družstva juniorov na rok 2014.

Kajak Juniori

Horváth Pál

RDJA

1996

KCK Šamorín

SŠŠR

Vass,Tesárik

Szokol Daniel

RDJA

1996

KKK Komárno

SŠŠR

Dosudil

Stránsky Patrik

RDJA

1996

Tatran Bratislava

NŠC

Wiebauer

Rebro Eduard

RDJA

1996

Kajak&Kanoe Piešťany

SŠŠR

Erban

Botek Adam

RDJB

1997

KKK Komárno

SŠŠR

Dosudil

Bóri Alexander

RDJB

1997

Kajak&Kanoe Piešťany

SŠŠR

Erban

Kiss Zsolt

RDJB

1997

KCK Šamorín

SŠŠR

Vass,Tesárik

Szabo Michael

RDJB

1997

KKK Komárno

 

Dosudil

 

Kajak Juniorky

 

Sklovajsová Patrícia

RDJA

1996

Tatran Bratislava

NŠC

Wiebauer

Mokrá Veronika

RDJA

1996

KRK Nováky

NŠC

Hagara

Oršulová Lenka

RDJB

1997

KRK Nováky

 

Hagara

 

Kanoe Juniori

 

Orosz Tibor

RDJA

1996

KCK Šamorín

DUK

Orosz

Liška Peter

RDJA

1996

ŠG Trenčín

 

Zigo

Virágh Kristián

RDJB

1997

KCK Šamorín

 

Orosz

Žúbor Erik

RDJB

1997

ŠG Trenčín

 

Zigo

 

Reprezentanti zaradený v A družstve budú mať hradené VT v plnej výške t.j. 100% z celkových nákladov v prípade dostatku financií SZRK.

Reprezentanti zaradený v B družstve budú mať hradené VT v polovičnej výške t.j. 50% z celkových nákladov prípade dostatku financií SZRK.

Spracoval: Marián Tesárik

Návrh reprezentačného družstva kadetov na rok 2014.

Kajak kadeti

 

Forgach Michal

1998

ŠG Trenčín

Zigo

Fraňa Milan

1998

ŠG Trenčín

Zigo

Nemček Martin

1998

KRK Nováky

Hagara

Hakl Filip

1998

Vinohrady Ba

Nikolov

Obert Ákos

1999

KKK Komárno

Dosudil

Zalka Csaba

1999

KCK Šamorín

Vass

Horvath Balázs

1999

KCK Šamorín

Vass

 

Kajakárky kadetky

 

Mikušová Romana

1998

Kajak&Kanoe Piešťany

Erban

Petrušová Mariana

1999

KKK Komárno

Polhamer

Tesáriková Paulína

1999

KCK Šamorín

Vass

Oršulová Lenka

1999

KRK Nováky

Hagara

 

Kanoe kadeti

 

Šido Zoltán

1998

KCK Šamorín

Orosz

Kara Matyas

1998

KKK Komárno

Polhamer

Lutaš Jakub

1999

TTS Trenčín

Zigo

Vrškový Andrej

1999

TTS Trenčín

Váňa

Kleman Tomáš

1999

KRK Nováky

Hagara

Spracoval: Marián Tesárik

Športová príprava

Športová príprava bude vo väčšine prebiehať pod vedením trénerov v rámci oddielov a stredísk vrcholového športu. Pod vedením predsedu RTJ bude prebiehať športová príprava v rámci akcií, ktoré bude zabezpečovať SZRK t.j. testovacie zrazy, výcvikové tábory na spoločných akciách v spolupráci s osobnými trénermi. Osobní tréneri by mali spoločné akcie RDJ a RDK zahrnúť do svojich plánov. Na všetkých spoločných akciách budú mať členovia RDJ a RDK tréningové denníky zo sebou, ktoré si majú povinne písať. V roku 2014 po dlhšom období znova plánujeme zorganizovať zimný výcvikový tábor celého družstva juniorov, kadetov a mládežníkov. Účasť na ďalšom zimnom a prvom jarnom VT v klimaticky výhodných podmienkach by bolo veľmi vhodné, aby v  spolupráci s oddielmi zabezpečili rezortné strediská na základe ich možností s juniorskými reprezentantmi, ktorých majú strediská vrcholového športu zaradených vo svojich stavoch. Druhý jarný VT by malo mať kompletne zabezpečené celé reprezentačné družstvo juniorov a kadetov v domácich podmienkach na základe finančných možností. Na ďalších VT by sa mali zúčastniť už len pretekári ktorí si vybojovali účasť ma vrcholných podujatiach a to   MEJ, MSJ a SON. Po kvalifikačných pretekoch by sa mal vytvoriť dostatočný priestor na kľudný a dostatočne dlhý centrálny VT, na  ktorom by sa zúčastnilo celé družstvo pripravujúce sa na MEJ a MSJ  Dôležitý dôraz kladieme na to aby pretekári, ktorí si vybojovali účasť na MEJ a MSJ mali možnosť zúčastniť sa na centrálnom VT na, ktorom sa budú spoločne a cieľavedome sa pripravovať na vrcholné podujatie.

Vrcholné podujatia a výcvikové tábore RDJ a RDK.

8.2.2014 /15.2.2014/

Testy RDJ,RDK a mládež

Bratislava

5.-15.4.2014

VT RDJ a RDK - testy

Komárno

3.-4.5.2014

Testy RDJ a RDK

Zemník, Nováky/Rudno/

10.-11.5.2014

M-SR DT

Nováky

30.5.-1.6.2014

MRJ

Piešťany

7.-8.6.2014

Kvalifikačný pretek

Račice, Česko /Zemník/

9.6.-18.6.2014

VT pred MEJ

Račice

26.-29.6.2014

MEJ

Mantes, Francúzsko

3.7.-13.7.2014

VT pred MSJ

Račice

17.-20.7.2014

MSJ

Szeged, Maďarsko

15.-17.8.2014

M-SR KT

Piešťany

6.-11.9.2014

VT pred SON

Piešťany

12.-14.9.2014

SON

Piešťany, Slovensko

17.-19.10.2014

Testy RDJ a RDK

Komárno

8.-14.12.2014

VT RDJ a RDK

Štrbské pleso


Nominačné kritériá na vrcholné medzinárodné preteky 2014.

Všeobecné podmienky nominácie

 • Nominovať sa na vrcholné medzinárodné podujatia môžu tí pretekári, ktorí

sa zúčastnia všetkých pretekov a testov, ktoré sú súčasťou nominácie.

 • Pretekárov, ktorí sa nominujú na MEJ, MSJ aSON určí RTJ na základe kontrolných testov, MRJ Piešťany a kvalifikačného preteku.
 • Členmi družstva na vrcholné podujatia môžu byť tí pretekári, ktorí súhlasia s podmienkami centrálnej prípravy kontrolné testy avýcvikové tábory vprípade, že finančné možnosti SZRK nám to umožnia zorganizovať.
 • Zostavenie posádky K4 aC4 určí predseda RTJ po konzultácii strénermi vrealizačnom tíme na základe výsledkov zkontrolného testu, MRJ Piešťany a kvalifikačného preteku ato K1 1-6 loď vporadí aK2 1-3 loď vporadí.
 • Nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ aSON predkladá RTJ na schválenie prezídiu SZRK.
 • Neúčasť na podujatiach sa akceptuje, len na základe predloženej lekárskej správy, ktorú prehodnotí RTJ.
 • Dodržiavanie antidopingových pravidiel zo strany pretekárov avšetkých ďalších účastníkov systému prípravy je základnou podmienkou účasti na pretekoch. Povinnosťou všetkých pretekárov je vyvarovať sa používaniu zakázaných látok za účelom zvýšenia výkonnosti.
 • Povinnosť členov RDJ aRDK je viesť si tréningový denník športovca, ktorý budú mať so sebou na všetkých akciách organizovaných SZRK.
 • Povinnosť športovca správať sa pri výkone funkcie podľa najvyšších meradiel cti, morálky,športového ducha asúťažných pravidiel.
 • Naďalej platí striedavý štart t.j. vprípade potreby ostaršenia pretekárov na kvalifikačné preteky. Predkladá písomne osobný tréner predsedovi RTJ agen. sekretárovi SZRK.
 • Zúčastniť sa na Kvalifikačnom preteku Račice 7.-8.6. 2014 môže prvých 6 slovenských lodí z MRJ Piešťany vkaždej disciplíne zkategórie juniori a kadeti.
 • Na MEJ Mantes aMSJ Szeged môžu pretekári štartovať, len vjednej disciplíne a jednej trati.

Postupnosť nominácie

 • Kontrolný testovací zraz Zemník /Nováky/ 3.-4.5.2014 povinná účasť všetkých členov RDJ, RDK aj tých, ktorí majú reprezentačné ambície achcú sa uchádzať onomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON. Dosiahnuté výsledky budú pomocným ukazovateľom pre výber družstva na MRJ Piešťany. Kontrolný testovací zraz sa uskutoční ,len vsinglových disciplínach. Na základe dosiahnutých výsledkov bude zložená hromadná posádka K4 a to1-7 loď vporadí. Náplň testov prvý deň chlapci aj dievčatá 3x 1000m. Druhý deň chlapci 3x 500m a3x 200m,dievčatá 3x 500m a3x 200m. Na náklady SZRK účasť všetkých členov RDJ aRDK. Ostatní pretekári, ktorý majú záujem sa môžu zúčastniť na vlastné, alebo oddielové náklady. Merítkom bude súčet časov. Vprípade posádok sa budú zohľadnovať zjazdené posádky zklubov z predošlého obdobia.
 • M SR DT Nováky 10.-11.5..2014 povinná účasť všetkých členov RDJ aRDK vK1 a C1.
 • MRJ Piešťany 30.5.-1.6.2014 štart vybraného RDJ aRDK na náklady usporiadateľa (SZRK). Štartovať budú prvé 2 lode zkontrolného testu Nováky vAdružstve aďalšie 2 lode vporadí zkontrolného testu vB družstve v kategóriách K1,K2,K4,C1,C2,C4. Zloženie posádky K4 aC4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi vRTJ na základe výsledkov kontrolného testu avýsledkov zroku 2014. Pretekárom, ktorý sa na náklady SZRK nezmestia do nominácie odporúčam štart pod hlavičkou príslušného oddielu, vktorom sú registrovaný. MRJ je kontrolným aprípravným pretekom vmedzinárodnej konkurencii. ZMRJ Piešťany sa nominuje na Kvalifikačný pretek Račice prvých 6 slovenských lodí vkaždej disciplíne zkategórie juniori akadeti.
 • Kvalifikačný pretek Račice 7.-8.6. 2014 - hlavný nominačný pretek na MEJ Mantes vo vybranej disciplíne smerom kštartu na MEJ Mantes. Víťazné lode vdisciplínach K1,C1,K2,C2,K4 aC4 sa kvalifikujú na MEJ Mantes. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode vK1 aC1 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď vporadí maximálne do 3. miesta sminimálnym časovým odstupom za víťaznou loďou, ktorý posúdi RTJ. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode vK2 aC2 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď vporadí maximálne do 2. miesta sminimálnym časovým odstupom, ktorý posúdi RTJ. Oštarte jednotlivých disciplín na MEJ Mantes rozhodne predseda RTJ po konzultácii strénermi vRTJ apo posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií vmedzinárodnom meradle.

 • Zúčastniť sa na Kvalifikačnom preteku Račice 7.-8.6. 2014 môže prvých 6 slovenských lodí z MRJ Piešťany vkaždej disciplíne zkategórie juniori a kadeti.
 • MEJ Mantes 26.-29.6.2014 štart prvej lode zK.P. Račice vdisciplíne K1,K2,C1,C2,K4 aC4 oštarte jednotlivých disciplín rozhodne RTJ na základe ich výkonnosti. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie. Počet nominovaných na náklady SZRK bude závisieť od množstva finančných prostriedkov budú uprednostnené olympijské disciplíny. Vprípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti .
 • MSJ Szeged 17.-20.7.2014 na základe dosiahnutých výsledkov zMEJ Mantes sa nominujú pretekári, ktorí preukážu vysokú medzinárodnú výkonnosť adosiahnu nasledovné umiestnenie :

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

K1 200m

Muži

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 500m

Muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K1 1000m

Muži

12 miesto

Olympijská disciplína

K2 200m

Muži

8 miesto

Olympijská disciplína

K2 500m

Muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K2 1000m

Muži

8 miesto

Olympijská disciplína

K4 1000m

Muži

8 miesto

Olympijská disciplína

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

K1 200m

Ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 500m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 1000m

ženy

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K2 500m

ženy

8 miesto

Olympijská disciplína

K2 1000m

ženy

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

K4 500m

ženy

8 miesto

Olympijská disciplína

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

C1 200m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

C1 500m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

C1 1000m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

C2 500m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

C2 1000m

muži

8 miesto

Olympijská disciplína

C4 1000m

muži

6 miesto/ prvá polovica štar. poľa

Neolympijská disciplína

RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie. Počet nominovaných na náklady SZRK bude závisieť od množstva finančných prostriedkov a prednostne budú nominovaný pretekári v olympijských disciplínach. V prípade nesplnenia nominačných kritérií z MEJ Mantes navrhne RTJ nomináciu na základe zváženia všetkých náležitostí.

 • M-SR KT 15.-17.8.2014 povinný štart všetkých reprezentantov RDJ aRDK. Nominačný pretek na SON Piešťany vo vybranej disciplíne smerom kštartu na SON Piešťany. Na SON sa nominujú ročníky 97,98 a99 ato nasledovne: prvé dve lode zkategórie K1,C1 aprvé dve lode ročník 97 zkategórie K2 aC2 aprvé dve lode zročníku 98 a99 spojené. Posádku K4 aC4 určí predseda RTJ po konzultácii strénermi vRTJ. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie .
 • SON Piešťany 12.-14.9.2014 Na SON sa nominujú zM-SR KT ročníky 97,98 a99 ato nasledovne prvé dve lode zkategórie K1,C1 aprvé dve lode ročník 97 zkategórie K2 aC2 aprvé dve lode zročníku 98 a99 spojené. Posádku K4 aC4 určí hlavný tréner po konzultácii strénermi vRTJ.RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie

V prípade nepredvídateľných okolností má právo RTJ rozhodnúť o návrhu nominácie na MRJ Piešťany,

MEJ Mantes, MSJ Szeged a SON Piešťany ináč ako je v nominačných kritériách, a tak predložiť návrh na schválenie P-SZRK.

Spracoval: Marián Tesárik