14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

    
5.      Kvalifikácia na vrcholné medzinárodné preteky 2007
 
5.1.  Všeobecné podmienky nominácie
 
-         nominovať sa na vrcholné medzinárodné podujatia môžu tí pretekári , ktorí sa zúčastnia všetkých pretekov ktoré sú súčasťou nominácie.
-         pretekárov ktorí sa nominujú na MSJ určí RTJ na základe kvalifikačného preteku
-         členmi družstva na MSJ môžu byť tí pretekári, ktorí súhlasia s  podmienkami centrálnej prípravy (sústredenia) pred MSJ Račice a MEJ Belehrad.
-         zostavenie posádky K4 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v realizačnom tíme na základe výsledkov z kontrolného a  kvalifikačného preteku.
-         nomináciu na MRJ,MSJ a MEJ predkladá RTJ na schválenie predsedníctvu SZRK.
-         neúčasť na podujatiach sa akceptuje len na základe predloženej lekárskej správy, ktorú prehodnotí RTJ.
 
5.2.  Postupnosť kvalifikácie                        
 
-         Kontrolný zraz Komárno 2007 Povinná účasť všetkých reprezentantov juniorov                                       a kadetov. Dobrovoľná účasť adeptov na miesto v RDJ a RDK na súťažné obdobie 2007.
-         Kontrolný pretek Račice  povinný štart všetkých členov RDJ v disciplínách
            K1 a C1 500 a 1000m.Výsledky budú ukazovateľom pre výber družstva naMRJ.
-         M SR DT povinná účasť všetkých členov RDJ a RDK v K1,K2,C1 a C2. Výsledky budú  ukazovateľom pre výber družstva na MRJ v Piešťany.
-         MRJ Piešťany štart vybraného RDJ a RDK na náklady usporiadateľa (SZRK). Štartovať budú 2 lode v A družstve v kategóriách K1,K2,K4,C1,C2,C4. Zloženie posádky K4 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov kontrolného zrazu, kontrolného preteku Račice a výsledkov z MSR DT a výsledkov v roku 2006.
-         1.Kvalifikačný pretek Zvolen – nominačný pretek na MSJ Račice vo vybranej disciplíne smerom k štartu na MSJ. Víťazné lode v disciplínách K1,C1,K2,C2 sa kvalifikujú na MSJ. Zloženie posádky K4 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v RTJ. Pretekári ktorí sa kvalifikujú na MSJ musia potvrdiť výkonnosť na MR Bochum alebo Bydgoszcz.
-         MR Bochum štart RDK , prvé dve lode v každej disciplíne K1,K2,C1,C2 z MRJ Piešťany a z 1.K.P. Zvolen , posádku K4 a C4 navrhne tréner kadetov po konzultácii s trénermi v RTJ, následne schváli RTJ a celú nomináciu predloží na P-SZRK.
-         MR Bydgoszcz štart RDJ , nominácia z 1.K.P. Zvolen prvá loď v K1,C1,K2,C2. Zloženie posádky K4 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v RTJ . Štart pretekárov , ktorí sa nominujú na MSJ. Nomináciu predloží RTJ na                       P-SZRK.
-         MSJ Račice štart prvej lode z 1.K.P. Zvolen v disciplíne K1,K2,C1,C2.Zloženie posádky K4 a C4 určí hlavný tréner po 1.K.P. a následnej konzultácii s trénermi v RTJ. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie.
-         M-SR KT – nominačný pretek na MEJ vo vybranej disciplíne smerom k štartu na MEJ Belehrad. Víťazné lode v disciplíne K1,K2,C1,C2 sa nominujú na MEJ. Zloženie posádky K4 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v RTJ.
-         MEJ Belehrad štart prvej lode z M-SR v disciplíne K1,K2,C1,C2. Zloženie posádky K4 a C4 určí hlavný tréner po M-SR KT a následnej konzultácii s trénermi v RTJ. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie.
-         Splnenie výkonnostných cieľov určených na MSJ zabezpečuje nomináciu na MEJ Belehrad.
-         SON lode z ročníka 90,91 a 92 z M-SR KT – prvé dve lode z kategórie K1,C1 a prvá loď z kategórie K2 a C2. Posádku K4 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v RTJ. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie.
-         V prípade nepredvídaných okolností má právo RTJ rozhodnúť o nominácii na MRJ,MSJ,MEJ a SON.
-         Naďalej platí striedavý štart t.j.  v prípade potreby ostaršenie pretekárov  na kvalifikačné preteky. Predkladá hlavný tréner P-SZRK.