14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

Nominačné kritériá RDJK na rok 2006.
 
 
1. Kontrolný zraz Komárno – apríl 2006, povinná účasť všetkých reprezentantov juniorov, Kadetov(RDJ/K/) a dobrovoľná účasť adeptov na miesto v reprezentačnom družstve na súťažné obdobie roku 2006,
 
2. M SR DT povinný štart všetkých členov RDJ/K v K1,K2, C1, C2, výsledky budú pomocný ukazovateľ pre výber družstva na MR v Piešťanoch,
 
3.MR Piešťany štart vybraného RDJ/K/ na náklady usporiadateľa (SZRK), nasadené budú 2 lode v „A“ družstve a to v K2,C2, K1, C1, posádky K4 a C4 určí RTJ na základe výsledkov z kontrolného zrazu, M SR na DT a výsledkov z roku 2005,
           
4. I.KP Zvolen povinný štart všetkých členov RDJK v K1,C1 1000, 500m a v K2, C2 v jednej vybranej  disciplíne smerom k štartu na MR Bochum,  Bydgošť a Maďarsko, po I.KP budú vybraní športovci na zloženie posádky K4 a to 1-3 z K1 a 1-3 z K2
 
5. MR Maďarsko
 
6. MR Bydgošť štart RDJ, nominácia z I.KP vo Zvolene, 1.loď v K1,C1,K2,C2 a K4,C4 podľa návrhu RT kajakárov, kanoistov po následnom schválení RTJ
 
7. MR Bochum štart RDK , prvé dve lode v každej disciplíne K1,C1,K2,C2 z MR PIE             a z I. kvalifikačného preteku, posádku K4, C4 navrhne tréner kategórie, následne schváli RTJ a celú nomináciu  RTJ predloží na P-SZRK
 
8. II.KP Račice povinný štart vo vybraných disciplínach, nominácia na MEJ v Aténach,
 
9. MEJ Ateny  štart 1.lode z II.KP v Račiciach, v prípade že disciplína bude mať požadovanú medzinárodnú úroveň  na medzinárodných regatách, návrh nominácie predložia tréneri kategórie a následným schválením RTJ ju preloží na P-SZRK.
 
10. 5-stretnutie „SON“ lode z ročníka   89,90 a 91 z M SR na KT – prvé dve z kategórie K1,C1 a 1. loď v K2 a C2,
 
V prípade nepredvídaných okolností má RTJ právo rozhodnúť o nominácii na MR a MEJ 2006.
 
 
 
 
Bratislava  10.2. 2006                                                       Mgr. Marián Tesárik
                                                                                                Predseda RT RDJaK