14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

 

1. Všeobecné podmienky nominácie

1.1. Nominovať sa na vrcholné medzinárodné podujatia môžu tí pretekári, ktorí sa zúčastnia

všetkých pretekov a testov, ktoré sú súčasťou nominácie.

1.2. Pretekárov, ktorí sa nominujú na EYOF, MEJ, MSJ a SON určí Realizačný tím juniorov (RTJ) na základe kontrolných testov, MRJ Piešťany a kvalifikačných pretekov.

1.3. Členmi družstva na vrcholné podujatia môžu byť tí pretekári, ktorí súhlasia s podmienkami centrálnej prípravy, kontrolnými testami a výcvikovými tábormi v prípade, že finančné možnosti SK nám ich umožnia zorganizovať.

1.4. Zostavenie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v realizačnom tíme juniorov na základe výsledkov z kontrolného testu, MRJ Piešťany a kvalifikačných pretekov a to K1 1-6 loď v poradí a K2 1-3 loď v poradí.

1.5. Nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON predkladá RTJ na schválenie Výkonnému výboru sekcie hladkých vôd SK.

1.6. Neúčasť na podujatiach sa akceptuje, len na základe predloženej lekárskej správy, ktorú prehodnotí RTJ.

1.7. Dodržiavanie antidopingových pravidiel zo strany pretekárov a všetkých ďalších účastníkov systému prípravy je základnou podmienkou účasti na pretekoch.

1.8. Povinnosťou všetkých pretekárov je vyvarovať sa používaniu zakázaných látok za účelom zvýšenia výkonnosti.

1.9. Povinnosť členov RDJ a RDK  je viesť si tréningový denník športovca, ktorí budú mať so sebou na všetkých akciách organizovaných SK.

1.10. Povinnosť športovca správať sa pri výkone funkcie podľa najvyšších meradiel cti, morálky, športového ducha a súťažných pravidiel.

1.11. Naďalej platí striedavý štart t.j. v prípade potreby ostaršenia pretekárov  na kvalifikačné preteky. Predkladá písomne osobný tréner predsedovi RTJ a na sekretariát SK sekcii hladkých vôd.

1.12. Zúčastniť sa na  Kvalifikačných pretekoch juniorov Zemník 2017 môže prvých 6 slovenských lodí z  MRJ Piešťany v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

1.13. Na MEJ a MSJ môžu pretekári štartovať na jednej trati iba v jednej disciplíne. O štarte vo viacerých disciplínach rozhodne RTJ na základe výkonnosti pretekárov a možnosti podľa časového programu pretekov.


2. Vrcholné podujatia a výcvikové tábore RDJ a RDK

11.2.2017

Testy RDJ,RDK

Šamorín

1.-9.4.2017

VT RDJ a RDK

Nitrianske rudno

13.-14.5.2017

Testy RDJ a RDK

Zemník

20.-21.5.2017

M-SR DT

Nováky

23.5.- 28.5.2017

VT+ MRJ

Piešťany

3.-4.6.2017

Kvalifikačné preteky

Zemník

6.6.-18.6.2017

VT pred MEJ

Zemník

20.-25.6.2017

MEJ& U23

Belehrad,Srbsko

10.-21.7.2017

VT pred MSJ&U23

Zemník

22.-29.7.2017

EYOF

Gyor

25.-29.7.2017

MSJ&U23

Bascov, Rumunsko

4.-6.8.2017

M-SR KT

Zemník

7.-10.9.2017

MSJ+U23 maratón

RSA

15.-17.9.2017

SON

Račice, Česko

1.-14.11.2017

Testy RDJ a RDK

Bratislava, NŠC

2.-10.12.2017

VT RDJ a RDK

Štrbské pleso

3. Postupnosť nominácie

3.1. Testy RDJ,RDK 11.2.2017

3.2. Kontrolný testovací zraz Zemník  13.-14.5.2017 povinná účasť všetkých členov RDJ, RDK aj tých, ktorí majú reprezentačné ambície a chcú sa uchádzať o nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON. Dosiahnuté výsledky budú pomocným ukazovateľom pre výber družstva na MRJ Piešťany. Kontrolný testovací zraz sa uskutoční, len v singlových disciplínach. Náplň testov prvý deň chlapci 3X1000m a dievčatá 2x 1000m. Druhý deň chlapci 3x 500m a 3x 200m, dievčatá 2 x 500m a 2 x 200m. Na náklady SK účasť všetkých členov RDJ a RDK. Ostatní pretekári, ktorí majú záujem sa môžu zúčastniť na vlastné / oddielové náklady. Poradie športovcov  v kategóriách bude určovať súčet časov jednotlivých disciplín. V prípade skladania posádok sa budú zohľadňovať zjazdené posádky z klubov z predošlého obdobia.

3.3. M SR DT  20.-21.5.2017 povinná účasť všetkých členov RDJ a RDK v K1 a C1.

3.4. MRJ Piešťany 26.-28.5.2017 štart vybraného RDJ a RDK na náklady usporiadateľa (SKA). Štartovať budú prvé 2 lode z kontrolného testu Zemník v A družstve a ďalšie 2 lode v poradí z kontrolného testu v B družstve v  kategóriách K1,K2,K4,C1,C2,C4. V prípade skladania posádok sa budú zohľadňovať zjazdené posádky z klubov z predošlého obdobia. V nominácii bude zohľadnená aj výkonnosť z roku 2016. Zloženie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov z kontrolného testu a výsledkov z roku 2016. Pretekárom, ktorí sa na náklady SKA nezmestia do nominácie odporúčam štart pod hlavičkou príslušného oddielu, v ktorom sú registrovaní. MRJ  sú kontrolnými a prípravnými pretekmi v medzinárodnej konkurencii. Z MRJ Piešťany sa nominuje na Kvalifikačné preteky  Zemník prvých 6 slovenských lodí v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

3.5. Kvalifikačné preteky Zemník 3.-4.6.2017 – hlavné nominačné preteky na MEJ Belehrad a EYOF Gyor vo vybranej disciplíne smerom k štartu na MEJ Belehrad. Zúčastniť sa na  Kvalifikačných pretekoch Zemník 3.-4.6.2017 môže prvých 6 slovenských lodí z  MRJ Piešťany v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.

Víťazné lode v disciplínach K1,C1,K2,C2,K4 a C4 sa kvalifikujú na MEJ Belehrad. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K1 a C1 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 3. miesta s minimálnym časovým odstupom za víťaznou loďou, nomináciu určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K2 a C2 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 2. miesta s minimálnym časovým odstupom, nomináciu určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ.

Maximálny časový odstup:

K1,C1- 1000m-4sek., K2,C2- 3sek.

K1,C1- 500m-  2sek., K2,C2- 1,5sek.

K1,C1- 200m-  1sek., K2,C2- 1sek.

so zohľadnením poveternostných podmienok

3.6. O nominovaní do jednotlivých disciplín na MEJ Belehrad rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas.

RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu. Na základe toho predloží nomináciu VV - sekcii hladkých vôd SK.

3.7. MEJ&U23 Belehrad 21.-25.7.2017 Nominovaní budú najlepší pretekári                             v jednotlivých disciplínach s prihliadnutím na medzinárodné výsledky v roku 2017 a na výsledky z testov, MRJ a KP juniorov 2017. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MEJ&U23  2017 vo všetkých disciplínach rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v  RTJ.

Predseda RTJ predkladá nomináciu sekcii rýchlosť SK na schválenie. Počet nominovaných na náklady SKA bude závisieť od množstva finančných prostriedkov, budú uprednostnené olympijské disciplíny. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti .

3.8. MSJ&U23 Bascov 25.-29.7.2017 Nominujú sa najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach s prihliadnutím na medzinárodné a domáce výsledky v roku 2017 a  výsledky z testov, MRJ a KP juniorov a MEJ 2017. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na MSJ 2017 vo všetkých disciplínach rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v  RTJ. Podmienka nominácie je umiestnenie podľa nasledujúcej tabuľky:

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

K1 200m

Muži

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 1000m

Muži

12 miesto

Olympijská disciplína

K2 1000m

Muži

8 miesto

Olympijská disciplína

K4 1000m

Muži

8 miesto

Olympijská disciplína

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

K1 200m

Ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

K1 500m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

K2 500m

ženy

8 miesto

Olympijská disciplína

K4 500m

ženy

8 miesto

Olympijská disciplína

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

C1 200m

ženy

12 miesto

Olympijská disciplína

C2 200m

ženy

8 miesto

Olympijská disciplína

C2 500m

ženy

8 miesto

Olympijská disciplína

C1 1000m

muži

12 miesto

Olympijská disciplína

C2 1000m

muži

8 miesto

Olympijská disciplína

C4 500m

muži

8 miesto

Počet nominovaných na náklady SK bude závisieť od množstva finančných prostriedkov a prednostne budú nominovaný pretekári v olympijských disciplínach. O obsadení jednotlivých disciplín na MSJ rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a  po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas. RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti. Na základe toho predloží nomináciu VV SK sekcii hladkých vôd.

3.9. EYOF Gyor 22.-29.7.2017 Nominujú sa najlepší pretekári z kvalifikačného preteku v jednotlivých disciplínach v ročníku 2001-2002 s prihliadnutím na medzinárodné a domáce výsledky v roku 2017 a  výsledky z testov, MRJ a KP juniorov. O návrhu záverečnej nominácie pretekárov na EYOF 2017 vo všetkých disciplínach rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v  RTJ.

Predseda RTJ predkladá nomináciu sekcii rýchlosť SK na schválenie.

3.10. M-SR KT 4.-6.8.2017 povinný štart všetkých reprezentantov RDJ a RDK. Nominačné preteky na SON Račice vo vybranej disciplíne smerom k štartu na SON Račice. Na SON sa nominujú ročníky 2001 a 2002 a to nasledovne: prvé dve lode z kategórie K1,C1 a prvé dve lode ročník 2000 z kategórie K2 a C2 a prvé dve lode z ročníku 2001 a 2002 spojené. Posádku K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ. RTJ predkladá  VV SKA sekcii hladkých vôd na schválenie.

3.11. SON Račice 15.-17.9.2017 Na SON sa nominujú z M-SR KT ročníky 2000,2001 a 2002, viď predošlý bod M SR KT.

4. Záverečné ustanovenie

4.1. V prípade nepredvídateľných okolností môže RTJ  navrhnúť VV- SK sekcii hladkých vôd zmeny v nominácii na MRJ Piešťany, MEJ&U23 Belehrad, MSJ&U23 Bascov, EYOF Gyor  a SON Račice ináč ako je v nominačných kritériách, a tak predložiť návrh na schválenie VV- SK sekcii hladkých vôd na schválenie.

Schválené: V Bratislave, dňa 1.3.2017

Spracoval: Marián Tesárik