14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

NK na stiahnutie (.doc)  

Nominačné kritériá RDJ na vrcholné medzinárodné podujatia 2011.

 

Všeobecné podmienky nominácie

 

-          nominovať sa na vrcholné medzinárodné podujatia môžu tí pretekári, ktorí sa zúčastnia všetkých pretekov, začlenených v týchto nominačných kritériách,
 

 

-          Pretekárov, ktorí sa nominujú na MSJ, MEJ a SON určí RTJ na základe kontrolných a kvalifikačných  pretekov.

 

-          členmi družstva na vrcholné podujatia môžu byť tí pretekári, ktorí súhlasia s  podmienkami centrálnej prípravy (sústredenia) pred MSJ a MEJ. (Platí v prípade, že finančné možnosti SZRK nám umožnia zorganizovať VT pred MSJ a MEJ.)

 

-          zostavenie posádky K4 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v realizačnom tíme na základe výsledkov z kontrolných a  kvalifikačných pretekov.

 

-          nomináciu na MRJ, MSJ a MEJ a SON predkladá RTJ na schválenie predsedníctvu SZRK.

 

-          neúčasť na podujatiach sa akceptuje len na základe predloženej lekárskej správy minimálne do porady pretekov, ktorú prehodnotí RTJ.

 

-          v prípade opodstatnenej neúčasti na niektorom z pretekov: Kontrolné preteky,   M- SR DT a  MRJ Piešťany realizačný tím prehodnotí účasť pretekára na kvalifikačných pretekoch.

 

-          naďalej platí striedavý štart t.j.  v prípade potreby ostaršenie pretekárov  na kvalifikačné preteky. Predkladá písomne osobný tréner reprezentačnému trénerovi a gen. sekretárovi SZRK, v súlade s pravidlami.

 

-          na vrcholnom medzinárodnom podujatí ako MEJ a MSJ môže štartovať pretekár na jednej trati iba v jednej disciplíne.

 

 

Postupnosť kvalifikácie                       

  -          Kontrolné preteky Račice 3.-4.5.2011 povinný štart všetkých členov RDJ aj tých, ktorí sa chcú uchádzať o nomináciu na MEJ a MSJ v disciplínach K1 a C1 200, 500 a 1000m. Dosiahnuté výsledky budú pomocným ukazovateľom pre výber družstva na MRJ Piešťany. KP sa uskutoční, len v singlových disciplínach. Na základe dosiahnutých výsledkov budú zložené hromadné posádky a to 1.-7. loď v poradí a to na každej trati.
 
-          M SR DT Nováky 14.-15.5.2011 povinná účasť všetkých členov RDJ a RDK v K1, K2, C1 a C2. M-SR DT sú zároveň nominačnými pretekmi na dlhé trate na MRJ Piešťany.

 

-          MRJ Piešťany 27.-29.5.2011 štart vybraného RDJ a RDK na náklady usporiadateľa (SZRK). Štartovať budú v K1 a C1 prvé 2 lode z KP Račice, v A družstve a ďalšie 2 lode v poradí z KP Račice, v B družstve v kategóriách K1 a C1. Zloženie posádky K2, K4, C2 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov  kontrolných pretekov Račice, z výsledkov z M-SR DT a výsledkov v roku 2010.

 

  -          Kvalifikačné preteky Račice (Szolnok) 13.-14.6.2011 – hlavné nominačné preteky na MEJ Zahreb vo vybranej disciplíne smerom k štartu na MEJ Záhreb. Víťazné lode v disciplínach K1, C1, K2, C2, K4 a C4 sa kvalifikujú na MEJ Záhreb. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K1 a C1 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 3 miesta s minimálnym časovým odstupom, ktorý posúdi RTJ.  V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K2 a C2 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 2 miesta s minimálnym časovým odstupom, ktorý posúdi RTJ. Zúčastniť na sa na tomto KP môže prvých 5 slovenských lodí z MRJ Piešťany.  Technicky budú preteky zabezpečovať členovia RTJ a tréneri v spolupráci s rozhodcami SZRK, ktorý sa na pretekoch zúčastnia t.j. meranie času, natáčanie na video, váženie lodí a počítať s prípadným štartom bez štartovacích zariadení.   
 
-          MEJ Záhreb 1.-3.7.2011 štart prvej lode z KP Račice (Szolnok)13.-14.6.2011 v disciplíne K1, K2, C1, C2, K4 a C4. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. V prípade dosiahnutia výsledku, ktorí mu zaručuje účasť na MSJ mu budú finančné prostriedky vrátené.

 

-          M-SR KT  22.-24.7.2011–povinný štart všetkých reprezentantov RDJ a RDK. Nominačné preteky na SON Bydgoszcz  vo vybranej disciplíne smerom k štartu na SON Poznaň. Na SON sa nominujú ročníky 94, 95 a 96 a to nasledovne prvé dve lode z kategórie K1, C1 a prvá loď ročník 94 z kategórie K2 a C2 a prvá loď z ročníku 95 a 96 spojené.. Posádku K4 a C4 určí hlavný tréner po konzultácii s trénermi v RTJ. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie

 

 -        MSJ Brandenburg 5.-7.8.2011 na základe dosiahnutých výsledkov z MEJ Záhreb sa nominujú pretekári, ktorí preukážu vysokú medzinárodnú výkonnosť a dosiahnu umiestnenie v K1 a C1 200, 500 a 1000m  do 12m., v K2 a C2 200, 500 a 1000m do 9miesta v K4 a C4 do 8miesta a zároveň dosiahli výsledok v prvej polovici štartového pola. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. V prípade nesplnenia nominačných kritérií z MEJ Záhreb ani jedného zo zúčastnených pretekárov navrhne RTJ nomináciu na základe zváženia všetkých náležitostí.

 

-          SON Bydgoszcz 16.-18.9.2011  sa zúčastnia pretekári, ktorí splnili nominančné kritériá z M-SR, KT a boli schválení P-SZRK,

 

 

V prípade nepredvídaných okolností má právo RTJ navrhnúť  zmeny v nominácii na MRJ Piešťany, MSJ Brandenburg, MEJ Záhreb a SON Bydgoszcz, ktoré predkladá prezídiu SZRK na schválenie.

 

Schválilo Prezídium SZRK 25.1.2011