14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

Vrcholné podujatia a výcvikové tábore RDJ a RDK pre rok 2015

14.2.2015

Testy U23 RDJ,RDK a mládež

Bratislava

18.-19.4.2015

Testy RDJ a RDK

Zemník, Nováky/Rudno/

25.4.-3.5.2015

VT U23,RDJ a RDK

Komárno

9.-10.5.2015

M-SR DT

Nováky

15.-17.5.2015

Spoločné preteky s Českom

Račice

29.-31.5.2015

MRJ

Piešťany

27.-28.6.2015

Kvalifikačné preteky

Zemník / Račice, Česko/

4.7.-16.7.2015

VT pred MSJ +U23

Račice/Slovensko/

23.-26.7.2015

MSJ+ U23

Montemor, Portugalsko

7.- 9.8.2015

M- SR KT

Piešťany

29.8.-10.9..2015

VT pred MEJ +U23

Piešťany / Račice/

17.-20.9..2015

MEJ +U23

Bascov, Rumunsko

11.-13.9.2015

MSJ+U23 maratón

Gyor

25.-27.9.2015

SON

Poľsko

1.-14.11.2015

Testy RDJ a RDK

Bratislava, NŠC

5.-13.12.2015

VT RDJ a RDK

Štrbské pleso

 

Nominačné kritériá na vrcholné medzinárodné preteky 2015.

Všeobecné podmienky nominácie

 1. Nominovať sa na vrcholné medzinárodné podujatia môžu tí pretekári, ktorí sa zúčastnia všetkých pretekov a testov, ktoré sú súčasťou nominácie.
 1. Pretekárov, ktorí sa nominujú na MEJ+U23, MSJ+U23 a SON určí RTJ na základe kontrolných testov, MRJ Piešťany a kvalifikačného  preteku.
 2. Členmi družstva na vrcholné podujatia môžu byť tí pretekári, ktorí súhlasia s  podmienkami centrálnej prípravy kontrolné testy a výcvikové tábory v prípade, že finančné možnosti SZRK nám to umožnia zorganizovať.
 3. Zostavenie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v realizačnom tíme na základe výsledkov z kontrolného testu, MRJ Piešťany a kvalifikačného preteku a to K1 1-6 loď v poradí a K2 1-3 loď v poradí.
 4. Nomináciu na MRJ, MEJ+U23, MSJ+U23 a SON predkladá RTJ na schválenie prezídiu SZRK.
 5. Neúčasť na podujatiach sa akceptuje, len na základe predloženej lekárskej správy, ktorú prehodnotí RTJ.
 6. Dodržiavanie antidopingových pravidiel zo strany pretekárov a všetkých ďalších účastníkov systému prípravy je základnou podmienkou účasti na pretekoch. Povinnosťou všetkých pretekárov je vyvarovať sa používaniu zakázaných látok za účelom zvýšenia výkonnosti.
 7. Povinnosť členov RDJ a RDK  je viesť si tréningový denník športovca, ktorý budú mať so sebou na všetkých akciách organizovaných SZRK.
 8. Povinnosť športovca správať sa pri výkone funkcie podľa najvyšších meradiel cti, morálky, športového ducha a súťažných pravidiel.
 9. Naďalej platí striedavý štart t.j.  v prípade potreby ostaršenia pretekárov  na kvalifikačné preteky. Predkladá písomne osobný tréner predsedovi RTJ a gen. sekretárovi SZRK.
 10. Zúčastniť sa na  Kvalifikačnom preteku Zemník /Račice/ 27.-28.6.2015 môže prvých 6 slovenských lodí z  MRJ Piešťany v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.
 11. Na MEJ+U23 Bascov a MSJ+U23 Montemor  môžu pretekári štartovať, len v jednej disciplíne a jednej trati.

Postupnosť nominácie .

 

1. Testy U23 RDJ,RDK a mládež 14.2.2015

 1. Kontrolný testovací zraz Zemník /Nováky/ 18.-19.4.2015 povinná účasť všetkých členov RDJ, RDK aj tých, ktorí majú reprezentačné ambície a chcú sa uchádzať o nomináciu na MRJ, MEJ, MSJ a SON. Dosiahnuté výsledky budú pomocným ukazovateľom pre výber družstva na MRJ Piešťany. Kontrolný testovací zraz sa uskutoční ,len v singlových disciplínach. Náplň testov prvý deň chlapci 3X1000m a dievčatá 2x 1000m. Druhý deň chlapci 3x 500m a 3x 200m, dievčatá 2 x 500m a 2 x 200m. Na náklady SZRK účasť všetkých členov RDJ a RDK. Ostatní pretekári, ktorý majú záujem sa môžu zúčastniť na vlastné, alebo oddielové náklady. Poradie športovcov v kategóriách bude určovať súčet časov jednotlivých disciplín. V prípade skladania posádok sa budú zohľadňovať zjazdené posádky z klubov z predošlého obdobia.
 2. M SR DT Nováky 9.-10.5.2015 povinná účasť všetkých členov RDJ a RDK v K1 a C1.
 3. MRJ Piešťany 28.-31.5.2015 štart vybraného RDJ a RDK na náklady usporiadateľa (SZRK). Štartovať budú prvé 2 lode z kontrolného testu Zemník/Nováky/ v A družstve a ďalšie 2 lode v poradí z kontrolného testu v B družstve v  kategóriách K1,K2,K4,C1,C2,C4. V nominácii bude zohľadnená aj výkonnosť z roku 2014. Zloženie posádky K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ na základe výsledkov  kontrolného testu a výsledkov z roku 2014. Pretekárom, ktorý sa na náklady SZRK nezmestia do nominácie odporúčam štart pod hlavičkou príslušného oddielu, v ktorom sú registrovaný. MRJ  je kontrolným a prípravným pretekom v medzinárodnej konkurencii. Z MRJ Piešťany sa nominuje na Kvalifikačné preteky Zemník /Račice /prvých 6 slovenských lodí v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.
 4. Kvalifikačné preteky Zemník /Račice/ 27.-28.6.2015 – hlavný nominačný pretek na MSJ+U23 Montemor vo vybranej disciplíne smerom k štartu na MSJ+U23 Montemor. Víťazné lode v disciplínach K1,C1,K2,C2,K4 a C4 sa kvalifikujú na MSJ Montemor. V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K1 a C1 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 3. miesta s minimálnym časovým odstupom za víťaznou loďou, ktorý posúdi RTJ.  V prípade odrieknutia štartu víťaznej lode v K2 a C2 bude môcť byť nominovaná ďalšia loď v poradí maximálne do 2. miesta s minimálnym časovým odstupom, ktorý posúdi RTJ.

Časový odstup- K1,C1- 1000m-4sek.,K2,C2- 3sek.,

1. K1,C1- 500m-2sek.,K2,C2- 1,5sek.

2. K1,C1- 200m-1sek.,K2,C2- 1sek

3.

O zaradení jednotlivých disciplín na MSJ+U23 Montemor rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas.

RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu. Na základe toho predloží nomináciu prezídiu SZRK.

 1. Zúčastniť sa na  Kvalifikačných pretekoch Zemník /Račice/ 27.-28.6.2015 môže prvých 6 slovenských lodí z  MRJ Piešťany v každej disciplíne z kategórie juniori a kadeti.
 2. MSJ + U23 Montemor 27.-28.6.2015 štart prvej lode z K.P. Zemník /Račice/ v disciplíne K1,K2,C1,C2,K4 a C4 o štarte jednotlivých disciplín rozhodne RTJ  na základe ich výkonnosti. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie. Počet nominovaných na náklady SZRK bude závisieť od množstva finančných prostriedkov budú uprednostnené olympijské disciplíny. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti .
 3. MEJ + U23 Bascov 17.-20.9.2015 na základe dosiahnutých výsledkov z MSJ Montemor sa nominujú pretekári, ktorí preukážu vysokú medzinárodnú výkonnosť a dosiahnu nasledovné umiestnenie na MSJ.

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

K1 200m

Muži

14 miesto

Olympijská disciplína

K1 1000m

Muži

14 miesto

Olympijská disciplína

K2 200m

Muži

9 miesto

Olympijská disciplína

K2 1000m

Muži

9 miesto

Olympijská disciplína

K4 1000m

Muži

9 miesto

Olympijská disciplína

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

K1 200m

Ženy

14 miesto

Olympijská disciplína

K1 500m

ženy

14 miesto

Olympijská disciplína

K2 500m

ženy

9 miesto

Olympijská disciplína

K4 500m

ženy

9 miesto

Olympijská disciplína

Disciplína

Pohlavie

Umiestnenie

Poznámka

C1 200m

muži

14 miesto

Olympijská disciplína

C1 1000m

muži

14 miesto

Olympijská disciplína

C2 1000m

muži

9 miesto

Olympijská disciplína

Počet nominovaných na náklady SZRK bude závisieť od množstva finančných prostriedkov a prednostne budú nominovaný pretekári v olympijských disciplínach. V prípade nesplnenia nominačných kritérií z MSJ Montemor sa budú vyjazdovať nevyjazdené disciplíny na M-SR krátke trate v prípade ideálnych  poveternostných a hydrologických podmienok. Nominujú sa víťazi kategórií. V prípade nepriaznivých  poveternostných a hydrologických podmienok navrhne RTJ nomináciu na základe zváženia všetkých náležitostí. Do úvahy sa budú brať výsledky z celej sezóny a tiež z MSJ+U23 Montemor. O zaradení jednotlivých disciplín na MEJ+U23 Bascov rozhodne predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ a po posúdení výkonnosti jednotlivých kategórií v medzinárodnom meradle do úvahy sa bude brať tiež dosiahnutý čas. RTJ komplexne zhodnotí každú disciplínu. V prípade nedostatku finančných prostriedkov, môžu byť nominovaní pretekári spĺňajúci nominačné kritériá na vlastné náklady. Možnosť štartu pretekárov štartujúcich na vlastné náklady posúdi RTJ na základe ich výkonnosti .Na základe toho predloží nomináciu prezídiu SZRK.

V prípade sporných disciplín smerom k MEJ+U23 a SON sa uskutoční nový                                                                                                                                                                               pretek do 5 dní po M-SR KT.

 1. M-SR KT 7.-9.8.2015 povinný štart všetkých reprezentantov RDJ a RDK. Nominačný pretek na SON Poľsko  vo vybranej disciplíne smerom k štartu na SON Poľsko. Na SON sa nominujú ročníky 98,99 a 2000 a to nasledovne: prvé dve lode z kategórie K1,C1 a prvé dve lode ročník 98 z kategórie K2 a C2 a prvé dve lode z ročníku 99 a 2000 spojené. Posádku K4 a C4 určí predseda RTJ po konzultácii s trénermi v RTJ. RTJ predkladá nomináciu P-SZRK na schválenie .
 2. SON Bydgoszcz Poľsko 25.-27.9.2015 Na SON sa nominujú z M-SR KT ročníky 98,99 a 2000, viď predošlý bod M SR KT.

V prípade nepredvídateľných okolností má právo RTJ rozhodnúť o návrhu nominácie na MRJ Piešťany,MEJ+U23 Bascov, MSJ+U23 Montemor a SON Poľsko ináč ako je v nominačných kritériách, a tak predložiť návrh na schválenie P-SZRK.

 

Schválené prezídion SZRK 20.1.2015